Зеркалов Д.В. Довідник залізничника. У дев’яти книгах. Книга дев’ята. Пожежна безпека.

К списку книг
Еврейская мафия – угроза человечеству Статьи автора сайта на Гайдпарке

Зеркалов Д. В.
3-57 Довідник залізничника. У дев'яти книгах. Книга дев'ята: Пожежна безпека. – К.: Основа, 2008. – 608 с.
ISBN 966-699-047-4
ISBN 966-699-402-1

Систематизовані й узагальнені матеріали основних законодавчих актів, нормативно-правових та інших документів, які відображають сучасний стан забезпечення пожежної безпеки на залізничному транспорті України. Наведено основні їх положення.

Матеріал у книзі ґрунтується на постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, наказах Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства транспорту, положеннях та інструкціях Укрзалізниці з пожежної безпеки, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог законів України- «Про пожежну безпеку» і «Про залізничний транспорт», «Про захист людини в повсякденних умовах і надзвичайних ситуаціях».

Для працівників галузі, органів виконавчої влади всіх рівнів, а також керівників і фахівців галузей економіки України. Може бути використана викладачами і студентами навчальних закладів залізничного транспорту 1-4 рівня акредитації.

Рецензенти: М. С. Крамаренко – заступник начальника Управління воєнізованої охорони, начальник відділу пожежної без- пеки Укрзалізниці;
В. А. Доманський – генерал-майор внутрішньої служби.

Автори висловлюють щиру подяку працівникам відділу
пожежної безпеки Управління воєнізованої охорони Укрзалізниці
за надану допомогу у створенні книги.

ЗМІСТ

Прийняті скорочення 3
Вступ 4

Р о з д і л І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 7
1.1. Конституція України 7
1.2. Сучасний стан і рівень пожежної безпеки в Україні й на залізничному
транспорті. Причини та наслідки пожеж 7
1.3. Правова основа і нормативна база України у сфері пожежної безпеки 10
1.4. Обов’язки державних органів, власників і громадян, щодо забезпечення пожежної безпеки 14
1.5. Закон України Про пожежну безпеку 16
1.6. Державний пожежний нагляд 28
1.7. Служба пожежної безпеки 30
1.8. Добровільні пожежні дружини (команди) 34
1.9. Завдання та види пожежної охорони 43
1.10. Пожежно-технічна комісія 46
1.11. Правила пожежної безпеки в Україні 48
1.12. Розроблення, затвердження, перегляд, скасування та реєстрація нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки 51
1.13. Інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах
та організаціях України 58
1.14. Перелік основних документів з питань пожежної безпеки для підприємств, установ та організацій 63
1.15. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки 71

Р о з д і л 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 73
2.1. Відомча воєнізована охорона на залізничному транспорті 73
2.2. Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті 76
2.3. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 77
2.4. Організація і проведення пожежно-профілактичної роботи на залізничному транспорті 80
2.5. Підготовка членів ДПД (ДПК) на об’єктах Укрзалізниці 92
2.6. Видача дозволу на початок роботи 96
2.7. Видача, анулювання, продовження та зупинка дії ліцензії 98
2.8. Експертиза проектної документації на пожежну безпеку 101
2.9. Погодження з органами державного пожежного нагляду проектів нормативно-технічних документів 101
2.10. Розробка інструкцій про заходи пожежної безпеки 106
2.11. Організація і проведення пожежно-профілактичної роботи
на залізничному транспорті 107
2.12. Організація забезпечення пожежної безпеки об’єкта 120
2.13. Порядок дій адміністрації й технічного персоналу під час ліквідації пожеж 121
2.14. Спільні дії працівників підприємств з пожежною охороною під час пожеж 122
2.15. Порядок дій працівників залізничного транспорту при виявленні і гасінні пожеж у рухомому складі залізничного транспорту 125
2.16. Службове розслідування, облік пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті 129
2.17. Надання доврачебной допомоги потерпілим на пожежі 133

Р о з д і л 3. ВИБУХОПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТА І СИСТЕМА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 139
3.1. Зони та класи пожеж 139
3.2. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів 140
3.3. Класифікація вибухонебезпечних газо- і пароповітряних сумішей 149
3.4. Самозагоряння речовин 150
3.5. Особливості горіння різних речовин 151
3.6. Категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою153
3.7. Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості 156
3.8. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечні зон159
3.9. Основні причини виникнення горючого середовища і загоряння в електричному устаткуванні 161
3.10. Аналіз пожежної небезпеки 165
3.11. Система попередження вибухів і пожеж 176
3.12. Система протипожежного та противибухового захисту 191
3.13. Система організаційно-технічних заходів 226

Р о з д і л 4. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ 231
4.1. Первинні засоби гасіння пожеж. Класи пожеж 231
4.2. Вогнегасники 233
4.3. Пожежна техніка 244
4.4. Протипожежне водопостачання 247
4.5. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежегасіння 248
4.6. Система пожежної сигналізації 251
4.7. Установки пожежної сигналізації 253
4.8. Установки виявлення та заглушення вибухонебезпечних ситуацій 258
4.9. Системи проти димного захисту 259
4.10. Системи оповіщення про пожежу, засоби зв’язку 263
4.11. Правила експлуатації вогнегасників 266

Р о з д і л 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАВОДІВ ТА ДЕПО З РЕМОНТУ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ 277
5.1. Загальні вимоги 277
5.2. Застосуванням ЛЗР і ГР 278
5.3. Застосуванням полімерних матеріалів 278
5.4. Деревообробні виробництва 279
5.5. Проведення фарбувальних робіт 280
5.6. Виробництва з механічним обладнанням 282
5.7. Сушильно- і регенераційно- просочувальні відділення 282
5.8. Ремонт і технічне обслуговування рухомого складу 283

Р о з д і л 6. СКЛАДИ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ВАНТАЖНІ РАЙОНИ, КОНТЕЙНЕРНІ МАЙДАНЧИКИ ТА СОРТУВАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ 286
6.1. Класифікація та будова складських приміщень 286
6.2. Територія складу 287
6.3. Внутрішнє планування складських приміщень 287
6.4. Організація роботи у складських приміщеннях 289
6.5. Загальні вимоги пожежної безпеки 290
6.6. Склади ЛЗР і ГР 292
6.7. Склади горючих та вибухонебезпечних газів (ГГ) 294
6.8. Склади зберігання небезпечних вантажів 297
6.9. Склади лісоматеріалов 298
6.10. Склади вугілля і торфу 298
6.11.Контейнерні майданчики, сортувальні платформи по переробці великовагових вантажів 300
6.12.Тара для транспортування і зберігання вибухо- та пожежонебезпечних речовин 301
6.13. Сумісне зберігання речовин та матеріалів 302
6.14. Організація охоронної служби на складах 303

Р о з д і л 7. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД 304
7.1. Вогнестійкість будівель та споруд 304
7.2. Планування і розміщення будівель і споруд 306
7.3. Застосування будівельних матеріалів 308
7.4. Організація ремонтно-монтажних і вогневих робіт 309
7.5. Газоелектрозварювальні та паяльні роботи, різання металу 311
7.6. Варіння бітумів і смол 315
7.7. Ділянки фарбування і миття 316
7.8. Протипожежні й профілактичні заходи при обробці деревини 317
7.9. Котельні й компресорні установки 320
7.10. Ремонт резервуарів 322
7.11. Будівельно-монтажні роботи 323

Р о з д і л 8. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ, ДЕПО З РЕМОНТУ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ РУХОМОГО СКЛАДУ, КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА, СПЕЦІАЛЬНИХ І ДОПОМІЖНИХ ОБ’ЄКТІВ 330
8.1. Залізничні станції 330
8.2. Локомотивні депо 330
8.3. Вагонні депо і дільниці з ремонту контейнерів 334
8.4. Станції та пункти промивання і пропарювання 335
8.5. Колійне господарство 336
8.6. Шпалопросочувальні заводи 339
8.7. Автотранспортні підрозділи 340
8.8. Зарядні станції, стоянки електрокар і навантажувачів 341
8.9. Лабораторії 342
8.10. Обчислювальні центри 343

Р о з д і л 9. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУХОМОГО СКЛАДУ 345
9.1. Загальні положення 345
9.2. Тепловози, дизель-поїзди, електровози і мотор-вагонний рухомий склад 345
9.3. Пасажирські, поштові, багажні, поштово-багажні, спеціальні вагони й вагони-ресторани 347
9.4. Вагони-клуби і вагони технічної пропаганди 349
9.5. Вагони з відеосалонами 350
9.6. Вагони-крамниці та вагони-готелі 352
9.7. Вагони з двигунами внутрішнього згорання, відбудовні й пожежні поїзди 353

Р о з д і л 10. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 354
10.1. Перевезення небезпечних вантажів 354
10.2. Перевезення вантажів у супроводі провідників вантажовідправників 355
10.3. Вантажно-розвантажувальні роботи пожежонебезпечних вантажів 356
10.4. Перевезення нафтопродуктів 356
10.5. Перевезення автотракторної техніки 357

Р о з д і л 11. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 358
11.1. Будівлі для проживання людей 358
11.2. Дитячі дошкільні заклади 358
11.3. Навчальні та наукові заклади 359
11.4. Лікувальні заклади 360
11.5. Культурно-просвітницькі установи 362
11.6. Підприємства торгівлі та харчування 365
11.7. Промислові підприємства 367
11.8. Транспортні підприємства 370
11.9. Вимоги пожежної безпеки до технологічного устаткування 371
11.10. Утримання евакуаційних шляхів і виходів 376
11.11. Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння 377

Р о з д і л 12. ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 382
12.1. Особливості типових аварійних ситуацій на об’єктах та рухомому складі залізничного транспорту 382
Загальні відомості про аварійні ситуації на залізничному транспорті при витоках, розливах та горінні пожежо- та вибухонебезпечних вантажів та об’єктів 382
Вплив пожежі (вибуху) на людину 384
Типові аварії в рухомому складі та на об’єктах залізничного транспорту, які пов’язанні з ЗВГ, ЛЗР,ГР, ТГМ та СДОР 385
Аварії с присутністю зріджених вуглеводневих газів 386
Аварії с присутністю ЛЗР (ГР) 389
Аварії с присутністю ТГМ 389
Особливості аварійних ситуацій з сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) 390
Варіанти та види розвитку пожеж у будівлях депо рухомого складу 391
12.2. Пожежна небезпека й особливості розвитку пожеж 394
Загальні положення 394
Пожежна небезпека стаціонарних об’єктів 395
Загальні особливості розвитку пожеж на стаціонарних об’єктах 396
Пожежна небезпека залізничного рухомого складу 399
Протипожежне водопостачання станцій 409
12.3. Порядок ліквідації пожеж та аварійних ситуацій з небезпечними вантажами під час їх перевезення 411
Класи небезпечних вантажів та основні рекомендації щодо їх гасіння 411
Засоби гасіння пожеж основних класів небезпечних вантажів 417
Сповіщення про виникнення аварійної ситуації, пожежі 418
Організація гасіння пожежі 421
12.4. Прийоми і способи гасіння пожеж на стационарних об’єктах і рухомому складі 426
Загальні положення 426
Гасіння пожежі в адміністративних і побутових будівлях 427
Гасіння пожежі на виробничих об’єктах залізничного транспорту 429
Гасіння пожежі в складських приміщеннях і на відкритих складах 434
Гасіння пожеж на локомотивах і моторвагонному рухомому складі 436
Гасіння пожежі в пасажирських вагонах 438
Гасіння пожежі в рефрижераторних вагонах 438
Гасіння пожежі у вантажних вагонах із твердими горючими матеріалами 439
Гасіння пожежі у вагонах із ЛЗР і ГР 440
Гасіння пожежі під час перевезення ЗВГ. Заходи щодо запобігання пожежі при виникненні аварій 441
Гасіння пожежі під час перевезення і зберігання вибухових речовин і матеріалів 443
Гасіння пожежі при перевезенні радіоактивних речовин 449
12.5. Особливості гасіння пожеж у складних умовах 450
Гасіння пожежі в непридатному для дихання середовищі 450
Гасіння пожежі при несприятливих кліматичних умовах 451
Гасіння пожежі при недостатній кількості води 451
12.6. Гасіння пожежі в залізничних тунелях 451
12.7. Основні заходи безпеки при гасінні пожеж на рухомому складі 453
12.8. Розробка оперативної документації і підготовка особового складу пожежних підрозділів 456

ДОДАТКИ
1. Параметри розвитку пожеж 457
2. Параметри гасіння пожеж
3. Тактико-технічні характеристики пожежної техніки, устаткування і спорядження підрозділів Укрзалізниці, МНС і інших відомств 466
4. Параметри бойового розгортання і нормативи необхідної кількості особового складу пожежних підрозділів 472
5. Характеристика локомотивів і рухомого складу 473
6. Класифікація небезпечних вантажів. Приклад аварійної картки. Знаки небезпеки 479
7. Пожежно-тактичні позначення умовні графічні 481
8. Класифікація вибухових матеріалів. Параметри розвитку пожежі і заходи безпеки 500

1. Основні терміни та визначення з пожежної безпеки 507
2. Вихідні дані про пожежне навентаження на об’єктах залізничного транспорту 515
Тривалість початкової стадії пожежі у депо різних типів 544
Параметри гасіння пожежі 553

10. Стенди
10.1. Первинні засоби пожежогасіння 556
10.2. Пожежні поїзди до обладнання 561
10.3. Пожежна автоматика 569
10.4. Пожежна служба 581
10.5. Перша допомога 591

Список літератури 600