1. Нормативна література з питань охорони праці. Положення, переліки

К оглавлению
Приобрести документы можно в издательстве "Основа"
1.2. Положення, переліки
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.03-04
Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (укр. та рос. мовами).(зі змінами) НПАОП 0.00-4.09-07
Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці (укр. та рос. мовами) НПАОП 0.00-4.11-07
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. (зі змінами) НПАОП 0.00-4.12-05
Типовое положение про порядок проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда. (зі змінами) НПАОП 0.00-4.12-05
Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці НПАОП 0.00-4.14-94
Положення про розробку інструкцій з охорони праці (укр. та рос. мовами) НПАОП 0.00-4.15-98

Типове положення про службу охорони праці (укр. та рос. мовами).(зі змінами) НПАОП 0.00-4.21-04
Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки. (зі змінами) НПАОП 0.00-4.24-03
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08
Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Зі змінами НПАОП 0.00-4.33-99
Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України НПАОП 0.00-6.13-05
Положення про порядок і методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію ви-робничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх норм. актам про охорону праці НПАОП 0.00-4.20-94
НПАОП 0.00-7.03-94
Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці
Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці
Положення про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд
Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів
Положення про професійне навчання кадрів на виробництві
Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будів-ництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
Положення про атестацію зварювального обладнання, яке використовується при зварювальних роботах на будівництві та ремонті газопрово-дів з поліетиленових труб
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, зі змінами станом на 05.07.04
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти
***
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України
Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів
Положення про систему управління охороною праці ВАТ «Укртелеком»
Типове положення про Систему управління безпекою руху на автомобільному транспорті
Перелік важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх
Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок
Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат НПАОП 0.00-2.23-04
Перелік прав посадових осіб (державних інспекторів) системи Державного комітету України по нагляду за охороною праці
Документація з охорони праці: від А до Я
Документація з пожежної безпеки: від А до Я Федоренко М.
Документація з охорони праці та пожежної безпеки. Рекомендації Зеркалов Д.
Примерный перечень документации по охране труда для предприятий. Методические указания Мельничук Л.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники підлягають обов’язковим професійним медичним оглядам. Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особових медичних книжок
Перелік робіт, де є потреба у прфесійному доборі ДНАОП 0.03-8.06-94
Перелік професійних захворювань. Інструкція про застосування переліку професійних захворювань
Зміст прайс-листа видавництва „ОСНОВА”