1. Нормативна література з питань охорони праці. Галузеві НПАОП

Еврейская мафия – угроза человечеству Статьи автора сайта на Гайдпарке
К оглавлению

•• См. страницу "Реестр НПАОП". Документы выложены бесплатно ••
Приобрести документы можно в издательстве "Основа"
1.5. Галузеві НПАОП
Сільське та лісове господарство
Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві (укр. та рос. мовами) НПАОП 01.1-1.01-00
Правила охорони праці під час виконання робіт у захищеному ґрунті НПАОП 01.1-1.02-01
Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сіль-ськогосподарського виробництва НПАОП 01.41-1.01-01
Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба. (зі змінами) НПАОП 01.2-1.10-05
Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство.
(зі змінами) НПАОП 01.2-1.09-05
Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини (укр. та рос. мовами) НПАОП 85.20-1.03-99
Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості. (зі змінами) НПАОП 02.0-1.04-05
Правила охорони праці в міському зеленому господарстві (укр. та рос. мовами) НПАОП 02.0-1.07-00
Правила охорони праці для працівників шліряного виробництва
Рибне господарство
Правила безпеки параці для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства НПАОП 05.0-1.01-07
Правила безопасности труда для работников суден портового и служебно-вспомогательного флота рыбного хозяйства НПАОП 05.0-1.01-07
Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден НПАОП 05.0-1.02-07
Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств НПАОП 05.0-1.05-06
Правила охраны труда для работников берегових рыбообрабатывающих предприятий НПАОП 05.0-1.05-06
Правила охорони праці для працівників морських рибних портів НПАОП 05.1-1.03-07
Правила охраны труда для работников морских рыбных портов НПАОП 05.1-1.03-07
Видобування вугілля і вуглеводнів
Правила безпеки у вугільних шахтах
(укр. та рос. мовами) НПАОП 10.0-1.01-05
Інструкція зі складання планів ліквідації аварій НПАОП 10.0-5.01-04
Правила безпеки в нафтогазодобувній промисловості України НПАОП 11.1-1.01-08
Загальні вимоги охорони праці працівників гірничодобувних підприємств НПАОП 14.3-7.02-06
Харчова промисловість
Правила охорони праці для працівників м'ясопереробних цехів (укр. та рос. мовами) НПАОП 15.1-1.06-99
Правила охорони праці для працівників виробництв забою та первинної обробки тваринницької сировини (укр. та рос. мовами) НПАОП 15.1-1.07-99
Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці молока (укр. та рос. мовами) НПАОП 15.5-1.05-99
Правила техники безопасности и производственной санитарии в пищеконцентратной и овощесушильной промышленности НПАОП 15.3-1.17-72
Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств (укр. та рос. мовами) НПАОП 15.3-1.19-98
Правила безпеки для олійно-жирового виробництва
(укр. та рос. мовами) НПАОП 15.4-1.06-97
Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів
(укр. та рос. мовами) НПАОП 15.4-1.09-97
Правила безпеки для кондитерського виробництва
(укр. та рос. мовами) НПАОП 15.8-1.14-97
Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів НПАОП 15.8-1.27-02
Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий НПАОП 15.8-1.27-02
Правила охорони праці в цукровому виробництві
(укр. та рос. мовами) НПАОП 15.83-1.05-96
Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва (укр. та рос. мовами) НПАОП 15.9-1.11-97
Правила безпеки при виробництві солоду, пива та безалкогольних напоїв (укр. та рос. мовами) НПАОП 15.9-1.13-97
Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва НПАОП 16.0-1.16-97
Текстильна промисловість
Правила охорони праці для працівників бавовняного виробництва НПАОП 17.11-1.01-07
Виробництво готового одягу
Правила охорони праці для швейного виробниц-тва НПАОП 18.2-7.03-06
Виробництво шкіри та шкіряного взуття
Правила охорони праці для працівників шкіряного виробництва НПАОП 19.0-1.01-07
Деревообробна та целюлозно-паперова промисловість
Правила охорони праці в деревообробній промисловості НПАОП 20.0-1.02-05
Правила по охране труда в целлюлозно-бумажной промышленности НПАОП 21.0-1.01-87
Хімічне виробництво
Правила охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів). Зі змінами НПАОП 24.0-1.19-05
Правила безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха НПАОП 24.1-1.30-88
Видавнича справа
Правила охорони праці та типові інструкції для видавництв і редакцій (укр. та рос. мовами) НПАОП 22.1-1.01-96
Правила охорони праці та типові інструкції для підприємств книжкової торгівлі
(укр. та рос. мовами) НПАОП 52.47-1.02-96
Правила техники безопасности в библиотеках НПАОП 92.51-1.01-75
Металургія та оброблення металу
Правила безпеки у сталеплавильному виробництві НПАОП 27.1-1.03-97
Правила безпеки у прокатному виробництві НПАОП 27.1-1.04-97
Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємтсв і виробництв НПАОП 27.1-1.10-07
Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку НПАОП 27.4-1.02-06
Правила безопасности в трубном производстве НПАОП 27.2-1.06-87
Правила безпеки для виробництва з виготовлення та використання алюмінієвої пудри, газо- і водо-розпилених порошків алюмінію та його сплавів НПАОП 27.4-1.08-07
Правила безопасности в ферросплавном производстве НПАОП 27.35-1.05-97
Правила безпеки у ливарному виробництві НПАОП 27.5-1.15-97
Правила техники безопасности и производственной санитарии при проведении котельных работ и производстве металоконструкций НПАОП 28.0-1.25-61
Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии для окрасочных цехов НПАОП 28.4-1.13-74
Правила техники безопасности и производственной санитарии в кузнечно-прессовом и листоштамповочном производстве НПАОП 28.4-1.02-90
Правила охорони праці при термічній обробці металів (укр. та рос. мовами) НПАОП 28.5-1.02-07
Правила безопасности труда при пайке и лужении НПАОП 28.5-1.31-89
Правила охорони праці для підприємств по виробництву кабельної продукції НПАОП 28.7-1.01-07
Правила безопасности при эксплуатации электротермических установок повышенной и высокой частоты НПАОП 28.51-1.19-62
Правила техники безопасности и производственной санитарии при окраске изделий в машиностроении НПАОП 28.51-1.21-60
Правила техники безопасности и производственной санитарии при электросварочных работах НПАОП 28.52-1.15-60
Правила безпеки під час утилізації звичайних видів боеприпасів НПАОП 29.6-1.01-07
Правила охорони праці для виробництв електроізоляційних матеріалів НПАОП 31.6-1.01-08
Електроенергія, газ, тепло
Правила безпечної експлуатації електроустановок.
(зі змінами) НПАОП 40.1-1.01-97
Правила безопасной эксплуатации электроустановок. (зі змінами) НПАОП 40.1-1.01-97
Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій та теплових мереж НПАОП 40.1-1.02-01
Правила безопасной эксплуатации техномеханичесского оборудования электростанций и тепловых сетей НПАОП 40.1-1.02-01
Правила техники безопасности при эксплуатации водного хозяйства, гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования электростанций НПАОП 40.1-1.03-76
Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01
Правила эксплуатации электрозащитных средств НПАОП 40.1-1.07-01
Правила експлуатації електрозахисних засобів (укр. та рос. мовами) НПАОП 40.1-1.07-01
Инструкция по технике безопасности при производстве работ по опрессовке взрывом проводов воздушных линий электропередачи НПАОП 40.1-5.16-89
Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (укр. та рос. мовами) НПАОП 40.1-1.21-98
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів тверда палітурка, м’яка обкладинка
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей м’яка обкладинка
Правила будови електроустановок. Електрооб-ладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01
Правила користування електричною енергією.
Зі змінами
Правила охорони електричних мереж
Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів
Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в електросистемах
Методика проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об’єднаної енергетичної системи України
Порядок постачання електричної енергії споживачам
Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики ГКД 34.12102-2004
Правила приеднання електроустановок до електричних мереж (зі змінами). Методика обрахування плати за приєднання електроустановок до електричних мереж
Методика обрахуваняя плати за приєднаняя електроустановок до електричних мереж
Правила користування електричною енергією для населення
Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж, (укр. та рос. мовами) тверда палітурка, м’яка
обкладинка
Положення про державну експертизу з енергозбереження
Положення про порядок розслідуваннята обліку порушень в роботі атомних електричних станцій
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії
Інструкція з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів
Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об’єктах електроенергетики і в об’єднаній енергетичній системі Укрвїни
Інструкція з обліку та розслідування технологічних порушень в роботі енергетичного господарства споживачів (укр. та рос. мовами)
Інструкція про порядок складання актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача (укр. та рос. мовами)
Правила користування тепловою енергією
Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)
Правила устройства электроустановок (ПУЭ: 2007)
Посібник для оперативних працівників електроенергетики
Пособие по изучению правил устройства электроустановок ПУЭ: 2006. Раздел 2. Передача электроэнергии. Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжения до 1 кВ
Правила устройства электроустановок. Глава 4.1, 4.2
Правила улаштування електроустановок;
Глава 4.1. Розподільчі установки напругою до 1,0 кВ постійного струму;
Глава 4.2. Розподільчі установки та підстанції напругою понад 1 кВ;
Тлумачний посібник
Правила улаштування електроустановок ПУЕ:06;
Глава 1.7. Заземлення і захисні заходи електробезпеки;
Посібник з вивчення і використання
Справочник энергетика
Методика обрахування плати за спільне використання технологічних електричних мереж
Правила взаємодії між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб'єктами електроенергетики в умовах паралельної роботи в складі Об’єднаної енергетичної системи України»
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Часть 1. Общие правила
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Часть 2. Канализация электроэнергии
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Часть 3. Защита и автоматика
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Часть 4. Распределительные устройства и под-станции
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Часть 5. Электросиловые установки
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Часть 6. Электрическое освещение
Покажчики напруги безконтактного типу. ПНБУ
Методичні рекомендації з експлуатації
Зведені періодичність та обсяг оглядів, випробувань і вимірювань при кожному виді ремонту електрообладнання та ін.
Вимоги до ефективного використання газу та охорони навколишнього середовища при проведенні налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні
Оцінка енергетичної ефективності теплових систем. Навчальний посібник
Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат та витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами
Правила надання населенню послуг з газопостачання
Положення про порядок технічного обслуговування систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення
Правила взрывопожаробезопасности мазутных тепляков НПАОП 40.3-1.06-79
Правила техники безопасности при производстве теплоизоляционных, обмуровочных и антикоррозийнных работ НПАОП 40.3-1.09-81
Правила устройства и безопасной эксплуатации электродных котлов ЦТ-3187 НПАОП 40.3-1.28-74
Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України
Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України
Правила надання послуг централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення
Інструкція із застосуванням гідро хлориду натрію для знезараження води в системах централі-зованого питного водопостачання та каналізації

Будівництво та матеріали
Правила техники безопасности и производственной санитарии при производстве кирпича и извести НПАОП 26.0-1.07-75
Правила охорони праці на підприємствах з виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів НПАОП 26.0-1.09-01
Правила безпеки у вогнетривкому виробництві НПАОП 26.26-1.08-97
Правила охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів НПАОП 26.30-1.04-03
Правила охорони праці для працівників бетонних і залізобетонних заводів НПАОП 26.6-1.02-00
Правила охорони праці для працівників по виробництву кабельної продукції НПАОП 28.7-1.01-07
Правила обстеження оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд НПАОП 45.2-1.01-98
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів НПАОП 45.2-2.01-04
Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд НПАОП 45.2-4.01-98
Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації НПАОП 45.2-4.02-98
Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації НПАОП 45.2-4.03-98
Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж НПАОП 45.2-7.01-97
Правила безпеки під час проведення робіт з будівництва мостів НПАОП 45.21-1.03-98
Правила техники безопасности при сооружении и эксплуатации радиопредприятий НПАОП 45.21-1.02-83
Правила охорони праці під час будівництва і експлуатації міських вулиць і доріг НПАОП 45.23-1.06-00
СНиП III-4-80*. Строительные нормы и правила. Часть III. Правила производства и приемки работ. Глава 4. Техника безопасности в строительстве
Інструкції з охорони праці для професій та робіт в будівельному виробництві (третє видання):
- том 1 (45 інструкцій)
- том 2 (54 інструкції)
Практичний посібник для роботодавця та інженера з охорони праці на будівельному підприємстві: кн.2
- книга 1
- книга 2
Торгівля та громадське харчування
Правила охорони праці для об'єктів роздрібної торгівлі (укр. та рос. мовами) НПАОП 52.0-1.01-96
Правила охорони праці для підприємств громадського харчування НПАОП 55.0-1.02-96
Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини НПАОП 55.0-1.14-98
Транспорт
Правила охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті (укр. та рос. мовами). Зі змінами НПАОП 60.1-1.01-04
Правила безпеки праці на складах палива залізниць (укр. та рос. мовами) НПАОП 60.1-1.04-06
Правила безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях (укр. та рос. мовами) НПАОП 60.1-1.48-00
Правила охорони праці на міському електричному транспорті НПАОП 60.2-1.01-06
Правила охорони праці на автомобільному транспорті (укр. та рос. мовами) НПАОП 60.2-1.28-97
Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів НПАОП 60.3-1.03-04
Правила безпеки при перевезенні вибухових матеріалів автомобільним транспортом. (зі змінами) НПАОП 60.24-1.19-97
Правила безопасности при перевозке взрывчатых материалов автомобильным транспортом. Зі змінами НПАОП 60.24-1.19-97
Правила охорони магістральних трубопроводів
Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) НПАОП 63.2-1.06-02
Автомобильные газонаполнительные компрес-сорные станции. Нормы вибрации. Методика виброобследования. Виброзащита оборудования
Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства НПАОП 63.21-1.01-96
Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту дорожньої техніки НПАОП 63.21-1.02-00
Правила техники безопасности для авторемонтных предприятий НПАОП 63.21-1.04-78
Правила охраны труда при перевозке рабочих, размещении жилых, бытовых и служебных вагонов на путях в передвижных формированиях ж/д транспорта НПАОП 63.21-1.05-96
Правила безпеки під час проведення вишукувань автомобільних доріг НПАОП 63.21-1.07-00
Правила безпеки праці для працівників залізничних станцій і вокзалів НПАОП 63.21-1.12-07
Правила безопасности труда для работников железнодорожных станций и вокзалов НПАОП 63.21-1.12-07
ПБ експлуатації електровозів,тепловозів та моторвагонного рухомого складу НПАОП 63.21-1.17-08
Правила охорони праці під час технічного обслуговування і ремонту вантажних вагонів та рефрижераторного рухомого складу (укр. та рос. мовами) НПАОП 63.21-1.24-03
Правила безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві НПАОП 63.21-1.25-07
Правила безопасности труда во время выполнения работ в путевом хозяйстве НПАОП 63.21-1.25-07
Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму (укр. та рос. мовами) НПАОП 63.21-1.53-03
Правила охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті НПАОП 63.21-1.22-07
Правила охраны труда во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте НПАОП 63.21-1.22-07
Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам
Правила техники безопасности и производственной санитарии при ремонте и содержании железнодорожного пути и сооружений НПАОП 5.1.11-1.02-88
Правила користування системами водопроводу та каналізації на залізничному транспорті України
Правила технічної експлуатації залізниць України
Правила технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта
Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів
Правила технической эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных станций
Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на электрифицированных железных дорогах
Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта
Пошта і зв’язок
Правила техники безопасности при эксплуатации радиорелейных линий передачи НПАОП 64.2-1.02-87
Правила безопасности при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания НПАОП 64.2-1.06-98
Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку і проводового мовлення НПАОП 64.2-1.07-96
Правила безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания НПАОП 64.2-1.07-96
Правила безпеки при роботах на телефонних і телеграфних станціях НПАОП 64.2-1.08-96
Правила безопасности при работах на телефонных и телеграфных станциях НПАОП 64.2-1.08-96
Правила охорони ліній електрозв’язку
Освіта, охорона здоров’я
Правила безпеки під час навчання у загальноос-вітніх навчальних закладах (укр. та рос. мовами)

Збірник НПАОП 80.21-1.03-98
80.21-1.04-98, 80.21-1.05-98, 80.21-1.06-98
Правила охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи НПАОП 80.42-1.01-02
Правила устройства, эксплуатации и техники безопасности физиотерапевтических отделений (кабинетов) НПАОП 85.11-1.06-70
Охорона праці в медичних закладах. Довідник Зеркалов Д.
Заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню України
Прибирання вулиць та оброблення відходів
Правила техники безопасности и производственной санитарии при уборке городских территорий НПАОП 90.00-1.03-78
Правила охорони праці під час збирання, вивезення та знешкодження побутових відходів
(укр. та рос. мовами) НПАОП 90.00-1.05-00
Індивідуальні послуги
Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки НПАОП 92.7-1.01-06
Правила охорони праці для перукарень
(укр. та рос. мовами) НПАОП 93.0-1.07-97
Правила охорони праці при роботі щодо установлення, ремонту і технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури
(укр. та рос. мовами) НПАОП 93.0-1.09-97
Правила охорони праці на підприємствах ритуального обслуговування населення НПАОП 93.03-1.08-00
Інше
Основные правила безопасности работы в химических лабораториях НАОП 1.3.10-1.06-77
Правила безопасности при заготовке и переработке лома и отходов черных металов НАОП 1.2.10-1.09-87
Правила безопасности по химической защите зеленых насаждений от вредителей и болезней на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства
Правила обов’язкової сертифікації підіймальних споруд. Правила обов’язкової сертифікації кранової продукції
Правила охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України
Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України
Сборник правил и требований по материалам стандартов ИСО к правилам устройства и без-опасной эксплуатации грузоподъемных кранов
Система управління охороною праці у вугільній промисловості України
Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (інструкції, норми, правила)
Норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та спеціальних машин (з доповненнями). У 2-х книгах
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ):
– працівникам автомобільного транспорту НПАОП 60.2-3.06-98
– працівникам деревообробної промисловості.
Зі змінами НПАОП 20.0-3.10-05
– працівникам дорожнього господарства НПАОП 0.00-3.13-02
– працівникам елеваторної, борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості НПАОП 15.0-3.02-93
– працівникам зв’язку НПАОП 64.2-3.04-98
– працівникам лісового господарства.
Зі змінами НПАОП 02.0-3.03-05
– працівникам м’ясної та молочної промисловості НПАОП 15.0-3.03-98
– працівникам нафтової і газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості НПАОП 23.2-3.25-80
– працівникам сільського та водного господарства НПАОП 0.00-3.01-98
– працівникам харчової промисловості НПАОП 15.0-3.09-98
– працівникам, зайнятим у будівельному виробництві. Зі змінами НПАОП 45.2-3.01-04
– работникам гидрометеорологического наблюдения НПАОП 74.2-3.35-80
– працівникам підприємств електроенергетичної галузі.
Зі змінами НПАОП 0.00-3.09-05
– працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості НПАОП 26.1-3.01-06
– работникам государственной торговли НПАОП 52.0-7.02-80
– работникам гражданской авиации НПАОП 62.0-3.34-80
– работникам микробиологической промышленности НПАОП 24.4-3.38-80
– работникам морского транспорта НПАОП 61.1-3.33-80
– работникам полиграфического производства и книжной торговли НПАОП 22.2-3.44-80
– работникам предприятий и организаций материально-технического снабжения НПАОП 0.00-3.12-81
– работникам предприятий нефтяной и газовой промышленности НПАОП 11.1-3.24-80
– работникам производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов НПАОП 24.4-3.37-80
– работникам речного транспорта НПАОП 61.2-3.32-80
– работникам торфозаготовительных и торфоперерабатывающих предприятий НПАОП 10.3-3.01-80
– работникам учреждений здравоохранения, медицинских учреждений и учебных заведений НПАОП 85.0-3.01-88
– рабочим и служащим госучреждений, организаций культуры; высших учебных заведений НПАОП 75.0-3.40-80
80.3-3.41-81
– рабочим и служащим промышленности строительных материалов, предприятий стекольной
и фарфоро-фаянсовой промышленности НПАОП 26.0-3.29-80
– рабочим и служащим сквозных профессий и должностей НПАОП 0.00-3.03-81
– рабочим и служащим целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств НПАОП 21.0-3.47-80
– працівникам рибного господарства НПАОП 0.5-3.03-06
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України (збірник). (зі змінами) НПАОП 60.1-3.01-04
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості НПАОП 29.0-3.02-06
Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроения и металообрабатывающей промышлености НПАОП 29.0-3.02-06
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості (укр. та рос. мовами) НПАОП 35.1-3.15-07
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості (укр. та рос. мовами) НПАОП 0.00-3.05-07
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв НПАОП 15.0-3.01-07