1. Нормативна література з питань охорони праці. Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інши

К оглавлению
Приобрести документы можно в издательстве "Основа"
1.6. Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ):
– працівникам автомобільного транспорту НПАОП 60.2-3.06-98
– працівникам деревообробної промисловості.
Зі змінами НПАОП 20.0-3.10-05
– працівникам дорожнього господарства НПАОП 0.00-3.13-02
– працівникам елеваторної, борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості НПАОП 15.0-3.02-93
– працівникам зв’язку НПАОП 64.2-3.04-98
– працівникам лісового господарства.
Зі змінами НПАОП 02.0-3.03-05
– працівникам м’ясної та молочної промисловості НПАОП 15.0-3.03-98
– працівникам нафтової і газової, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості НПАОП 23.2-3.25-80
– працівникам сільського та водного господарства НПАОП 0.00-3.01-98
– працівникам харчової промисловості НПАОП 15.0-3.09-98
– працівникам, зайнятим у будівельному виробництві. Зі змінами НПАОП 45.2-3.01-04
– работникам гидрометеорологического наблюдения НПАОП 74.2-3.35-80
– працівникам підприємств електроенергетичної галузі.
Зі змінами НПАОП 0.00-3.09-05
– працівникам, зайнятим на підприємствах скляної промисловості НПАОП 26.1-3.01-06
– работникам государственной торговли НПАОП 52.0-7.02-80
– работникам гражданской авиации НПАОП 62.0-3.34-80
– работникам микробиологической промышленности НПАОП 24.4-3.38-80
– работникам морского транспорта НПАОП 61.1-3.33-80
– работникам полиграфического производства и книжной торговли НПАОП 22.2-3.44-80
– работникам предприятий и организаций материально-технического снабжения НПАОП 0.00-3.12-81
– работникам предприятий нефтяной и газовой промышленности НПАОП 11.1-3.24-80
– работникам производств медикаментов, медицинских и биологических препаратов и материалов НПАОП 24.4-3.37-80
– работникам речного транспорта НПАОП 61.2-3.32-80
– работникам торфозаготовительных и торфоперерабатывающих предприятий НПАОП 10.3-3.01-80
– работникам учреждений здравоохранения, медицинских учреждений и учебных заведений НПАОП 85.0-3.01-88
– рабочим и служащим госучреждений, организаций культуры; высших учебных заведений НПАОП 75.0-3.40-80
80.3-3.41-81
– рабочим и служащим промышленности строительных материалов, предприятий стекольной
и фарфоро-фаянсовой промышленности НПАОП 26.0-3.29-80
– рабочим и служащим сквозных профессий и должностей НПАОП 0.00-3.03-81
– рабочим и служащим целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств НПАОП 21.0-3.47-80
– працівникам рибного господарства НПАОП 0.5-3.03-06
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України (збірник). (зі змінами) НПАОП 60.1-3.01-04
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам ма-шинобудування та металообробної промисловості НПАОП 29.0-3.02-06
Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам ма-шиностроения и металообрабатывающей промышлености НПАОП 29.0-3.02-06
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам суднобудівної промисловості (укр. та рос. мовами) НПАОП 35.1-3.15-07
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості (укр. та рос. мовами) НПАОП 0.00-3.05-07
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників кондитерського, хлібопекарного та макаронного виробництв НПАОП 15.0-3.01-07