Посібники для навчання та перевірки знань з охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою

К оглавлению
Приобрести документы можно в издательстве "Основа"
2.5. Посібники для навчання та перевірки знань з охорони праці для робіт з підвищеною небезпекою
Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів (питання та відповіді)
Виконання газонебезпечних робіт (питання та відповіді)
Газополум’яні, наплавочні і паяльні роботи (питання та відповіді)
Експлуатація вантажопідіймальних машин і механізмів (питання та відповіді)
Електрозварювальні роботи (питання та відповіді)
Обслуговування генераторних ацетиленових установок (питання та відповіді)
Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей (питання та відповіді)
Обслуговування парових і водогрійних котлів (питання та відповіді)
Обслуговування посудин, що працюють під тиском (питання та відповіді)
Обслуговування тепломеханічного устаткування (питання та відповіді)
Обслуговування трубопроводів гарячої води (питання та відповіді)
Роботи в охоронних зонах ліній електропередач (питання та відповіді)
Роботи з отруйними та шкідливими речовинами (питання та відповіді)
Роботи з пожежонебезпечними та вибухонебезпечними речовинами (питання та відповіді)
Роботи з радіоактивними речовинами (питання та відповіді)
Роботи на висоті (питання та відповіді)
Роботи на кабельних лініях (питання та відповіді)
Роботи на повітряних лініях зв’язку, які перетинають лінії електропередач (питання та відповіді)
Технічне обслуговування та експлуатація електроустановок (питання та відповіді)
Технічне обслуговування та експлуатація ліфтів (питання та відповіді)
Збірник «Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи» у 3-х томах
Державні санітарні правила для підприємств порошкової металургії
Державні санітарні норми при роботі з джерелами електромагнітних полів
Державні санітарні норми і правила для підприємств, що виробляють солод, пиво та безалкогольні напої
Правила санітарної охорони території України
Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань ДНАОП 0.03-3.30-96
Державні санітарні норми та правила “Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом”
Державні санітарні правила і норми застосування лакофарбових та допоміжних матеріалів на транспорті ДсанПіН 7.7.5-013-99
Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99
Державні санітарні правила для ковальсько-пресових цехів
Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях СН 4557-88
Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на територии жилой застройки СН 3077-84
Санитарные правила организации процессов пайки мелких изделий сплавами, содержащими свинец СП 952-72
Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов СП 1009-73
Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей СП 4616-88
Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел
Санитарные правила для предприятий ликеро-водочной промышленности
Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое СанПиН 42-123-5777-91
Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли
Санитарные правила для предприятий спиртовой промышленности
Санитарные правила по сборке, хранению, транспортировке и первичной обработке вторичного сырья
Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту
Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и ПТУ
Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН 5179-20
Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ ДСанПіН 3.3.2.007-98
Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99
Державні санітарні правила і норми для перукарень різних типів ДСанПіН 2.2.2.022-99
Норми витрат етилового спирту на проведення досліджень і технічних операцій в лабораторіях санітарно-епідеміологічних станцій ДСанПіН 1.1.5.045-99
Державні санітарні правила і норми для підприємств щодо виробництва і розливу мінеральних та штучномінералізованих вод ДСанПіН 4.4.4.065-2000
Тимчасові санітарні правила і норми улаштування, обладнання, утримання притулків для неповнолітніх та організація харчування і медичного забезпечення дітей ДСанПіН 5.5.5.052-99
Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99
Санітарні правила по обладнанню та влаштуванню тракторів і сільскогосподарських машин ДСП 3.3.2.041-99
Санітарні правила по обладнанню та експлуатації засобів малої механізації для сільськогосподар-ського виробництва ДСП 3.3.2.040-99
Порядок видачі дозволів на роботу із мікроорганізмами I-IV патогенності та рекомбінатними молекулами ДНК ДСП 9.9.5.064-2000
Державні санітарні правила для річкових суден України ДСП 7.7.4.048-99
Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах ДСанПіН 5.5.6.009-98
Організація та проведення первинних заходів при виявленні хворого або підозрі на зараження небезпечними інфекціонними хборобами. Методичні вказівки 19.9.3.1.-100-2003
Донозологічна діагностика стану здоров’я населення у зв’язку з впливом факторів навколишного середовища МР 2.2.12-068-2000
Якісне визначення наявності антибіотиків і сульфа-мідних речовин у молоці та молочних продуктах за допомогою дельвотесту, інструкція і 10.10.1.7-067-2000
Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного проце-су ДСанПіН 5.5.2.008-01
Державні санітарні правила та норми підприєм-ства вугільної промисловості ДСП 3.3.1.095-2002
Інструкція про порядок санітарно-технічного конролю консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на під-приємствах громадського харчування і 4.4.4.077-2001
Временные санитарные нормы и правила для работников вычислительных центров
Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений. ОСП-72/87
Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах пользования населения
Ветеринарно-санітарні правила для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин
Гігієничний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини
Технічні регламенти. Збірник. 12 регламентів