Журнали і посвідчення

К оглавлению
Приобрести документы можно в издательстве "Основа"
5. Журнали і посвідчення
5.1. Посвідчення
– зварника
– працівника об'єктів котлонагляду
– про перевірку знань з електробезпеки
– про періодичну перевірку знань з охорони праці
5.2. Журнали
Журнали з охорони праці
Ведення протоколів засідання комісії по перевірці знань з питань охорони праці
Видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту
Випробувань абразивного та ельборового інструмента
Випробувань засобів захисту з діелектричної гуми (рукавичок, ботів, діелектричних калош та ізолювальних накладок)
Книга щоденного відвідування дітьми дошкільного закладу
Книга щоденного відвідування дітьми дошкільного закладу
Обліку вантажопідіймальних механізмів
Обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
Обліку і реєстрації робіт за нарядами та розпорядженнями
Обліку медичних оглядів
Обліку недоліків і порушень, виявлених при оперативному контролі
Обліку результатів обстеження повітряного середовища
Обліку ремонту трубопроводів
Обліку робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються без наряду-допуску
Обліку робіт за нарядами і розпорядженнями
Обліку роботи газоочисних та пилоуловлювальних установок
Обліку та зберігання засобів захисту
Обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв
Обліку та періодичних оглядів механізмів і агрегатів, які не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохорон-праці
Обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного обладнання до нього
Оперативного контролю за станом охорони праці
Періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари
Періодичного огляду тари
Приймання та огляду риштувань та помосту
Приписів
Протоколів засідання атестаційної комісії по атестації зварників
Протоколів перевірки знань
Реєстрації аварій
Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці
Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
Реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів з безпеки життєдіяльності
Реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві
Реєстрації механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту та ізолювальних пристроїв для ВРПН
Реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт
Реєстрації нещасних випадків з учнями, студентами, вихованцями
Реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру: для лікувально-профілактичних закладів (додаток 2)
Реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру: для організацій (додаток 7)
Регистрации проверок
Реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском
Реєстрації осіб, що потерпіли від нещасного випадку
Робочий журнал інженера з охорони праці
Технічного огляду випробного стенда
Триступеневого контролю з охорони праці
Журнали для АТП
Видачі подорожніх листів
Випуску автомобілів на лінію
Інструктажів водіїв (БДР)
Обліку передрейсових інструктажів водіїв
Передрейсового медичного огляду водіїв
Передрейсового медичного огляду водіїв
Реєстрації дорожньо-транспортних пригод (ДТП)
Журнали будівельних робіт
Авторського нагляду за будівництвом
Антикорозійного захисту зварних з’єднань
Бетонних робіт
Буріння свердловини, розбуровування розширення в основі свердловини чи оболонок
Вахтенный журнал машиниста мостового,козлового кранов
Вахтовий журнал машиніста підйомника
Вахтовий журнал машиніста крана
Визначення міцності бетону на конструкціях
Виконання сумісних будівельно-монтажних робіт
Выполнения антикоррозионных работ
Виконання будівельних робіт
Вхідного контролю
Виконання монтажних з’єднань на болтах
Допуска к работе крана и обслуживающего персонала отв.за безопасное проведение работ
Для запису виконання земляних робіт на об’єктах будівництва
Замонолічування монтажних стиків та вузлів
Зварювальних робіт
Змінних завдань та щомісячного інструктажу з ТБ
Крановий журнал (стріловий, баштовий)
Контролю за якістю очищення елементів стальних мостових конструкцій зі з’єднанням на високоміцних болтах
Механізму (для кранівників), (бортовий)
Нівелювання підкранових колій
Обліку технічного стану та безпечної експлуатації баштового крана
Робіт з монтажу будівельних конструкцій
Розпоряджень на право переміщення вантажів баштовим і козловим краном
Температурного контролю при зимовому бетонуванні
Журнали для охорони
Заїзду-виїзду машин та контролю переміщення майна
Перевірок виконання функціональних обов’язків охорониками
Прийому та здачі чергування на об’єкті
Приймання об’єктів (майна) під охорону та їх завдання
Разових перепусток
Реєстрації поточних інструктажів з питань охорони праці
Все для АЗС
Оглядів, ремонту каналізаційної мережі на АЗС
Відвідань та огляду АЗС посадовими особами на АЗС
Перевірки стану охорони праці на АЗС
Огляду та ремонту будівель і споруд на АЗС
Огляду електроустановок на АЗС
Реєстрації результатів огляду пристроїв захисту від блискавки, перевірочних випробувань заземлюючих пристроїв на АЗС
Обліку обладнання, інвентаря і майна на АЗС
Книга обліку руху розфас. нафтопровод і запчастин автомототранспорту
Обліку нафтопродуктів, що надійшли на АЗС
Перевірок ПРК на точність відпускання нафтопродуктів АЗС
Обліку ремонту обладнання АЗС
Бланки
Акт Н-1, Н-2 (комплект)
Акт Н-5
Акт НПВ
Акт НТ
Бланк: Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (100 штук)
Бланк: Карточка складского учета материалов (100 штук)