Комп’ютерні програми з охорони праці

К оглавлению
Приобрести документы можно в издательстве "Основа"
6.1. Комп’ютерні програми фірми “Світлофор”
Екзаменаційні білети ДАІ (електронна версія, компакт-диск)
6.2. Комп’ютерні програми фірми “Еленком”
Комп'ютерна програма для автоматизованого вирішення питань проведення опосвідчення електроустановок споживачів "Енергетик" (експлуатація електроустановок, опосвідчення електроустаткування, технічна експертиза):
— локальна версія
— версія з віддаленим доступом
Компакт-диск: бланки паспортів та протоколів випробувань електрообладнання
Компакт-диск: опосвідчення електрообладнання
6.3. Комп’ютерні програми фірми “Злагода”
Демонстраційні версії всіх комп'ютерних програм фірми "Злагода"
Електронний збірник інструкцій з охорони праці (222 інструкцій на CD) за професіями та видами
Електронний реєстр ДНАОП та збірник нормативних актів з питань охорони праці (CD), (укр., рос.)
Електронний довідник норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ на CD (13 галузей)
Електронний збірник посадових інструкцій з урахуванням вимог охорони праці (CD), (100 інстр., укр. та рос. мовами)
Комп'ютерна програма навчання та перевірки знань з питань охорони праці з 18-ма курсами на CD, згідно з переліком методичних посібників. Автоекзаменатор ОП
Комп'ютерна програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці. „Автоінструктаж ОП” на CD
Комп'ютерна програма тестування знань для робіт з підвищеною небезпекою. Автоекзаменатор РПН з 20-ма курсами
Комп'ютерна програма навчання і перевірки знань персоналу з електробезпеки - „Автоекзаменатор ЕБ"
6.4. Комп’ютерні програми НВП “Протек”
Комп'ютерна програма для навчання та перевірки знань. Автоекзаменатор "Охорона праці", до якого входять тексти 128 нормативних актів та 32 000 запитань до них:
— програмне забезпечення
— база даних (одна) від 43,00 до 529,00
Комп'ютерна програма для працівників служб охорони праці "Автоматизоване робоче місце "Охорона праці"
6.5. Комп’ютерні програми НВПП „Інтер-Україна-Софт”
„Норматив. Pro – будівництво”. Повна збірка нормативних документів, чинних в Україні
„Норматив. Pro – охорона праці”. Повна збірка нормативних документів чинних в Україні та необхідних функціонування служб охорони праці на підприємстві
Збірник ДБН 1. ДБН, що не класифіковані згідно зі «Схемою класифікації нормативних документів України в галузі будівництва»
Збірник ДБН А. Організаційно-методичні норми, правила і стандарти
Збірник ДБН Б. Містобудування
Збірник ДБН В. Технічні норми, правила і стандарти
Збірник ДБН Г. Рекомендовані норми, правила і стандарти, додатково-інформаційні
Збірник СНиП GOLD — строительные нормы и правила – золотая версия
Збірник «Пособия к СНиП»
Збірник СНиП-Platinym. Збірник СНиП-Platinym 2 CD, СНиП-Gold и пособия к СНиП
Збірник ПУЕ Украіна. ПУЕ — Правила улаштування електроустановок для України
Пожежна безпека
Збірник ПЛЕ. Повітряні лінії електропередач
Нафтопродукти. Зберігання. Транспорт. Безпека
Збірник ПУЕ- Gold
Збірник ГНТ. Газо-, нафтотрубопроводи
Збірник Вікна та двері
6.6. Інші комп’ютерні програми
Електронний збірник "Перевезення небезпечних вантажів" (рекомендації ООН, ДОПНВ, МОПНВ, ВОПНВ, ТІІКАО
та ін.)
Електронний збірник “ДОПОГ” (станом на 01.01.2003 р.)
Електронний збірник “СМГС”. Правила перевозок опасных грузов. К соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении
Компьютерна нормативно-правова бібліотека спеціаліста по охороні праці
Електронний збірник інструкцій з охорони праці для професій і робіт у будівельному виробництві (99 інструкцій на CD)