Нормативна література з питань пожежної безпеки

К оглавлению
Приобрести документы можно в издательстве "Основа"
1. Нормативна література з питань пожежної безпеки
1.1. Законодавча база
Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки (Реєстр НАПБ, станом на 01 вересня 2005 р.) та зміни
Закон України „Про пожежну безпеку”
(зі змінами та доповненнями, станом на 01.01.07), (укр. та рос. мовами)
Норми оснащення об'єктів і рухомого складу заліз-ничного транспорту пожежною технікою та інвентарем
Нормативно-правові акти з питань ліцензування робіт та послуг діяльності протипожежного призначення
Пожежна безпека в енергетиці. Збірник документів. Том 1
Пожежна безпека в Україні. Нормативна база,
3-є видання
Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи, том 5
Пожежна безпека. Протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва, том 6
Пожежна безпека. Протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва, том 7
Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи, том 8
Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи, том 9
Пожежна безпека. Нормативні акти. Протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва, том 10
Пожежна безпека. Нормативно-правові акти та інші документи, том 11
Пожежна безпека. Нормативно-правові акти та інші документи, том 12
Пожежна безпека. Нормативно-правові акти та інші документи, том 13
Пожежна безпека. Нормативно-правові акти та інші документи, том 14
Пожежна безпека в енергетиці. Збірник документів. Том 1
Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України НАПБ Б.02.005-2003
Положення про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації
нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки НАПБ Б.02.013-2003
Інструкція про погодження з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, та підготовку відгуків щодо них НАПБ Б.05.013-2004
Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень (зі змінами станом на 11.01.2006) НАПБ Б.07.018-2001
Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємства та оренду приміщення
Положення про порядок погодження з органами пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обгрунтованих відхилень від обов’язкових вимог нормативних документів
Правила експлуатації вогнегасників та Типові норми належності вогнегасників НАПБ Б.01.008-2004, Б.03.001-2004
Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004
Правила пожарной безопасности в Украине НАПБ А.01.001-2004
Правила пожежної безпеки в галузях промисловості
Правила пожежної безпеки в лісах України НАПБ А.01.002-2004
Правила для ринків (збірник) НАПБ Б.01.005-2005
Правила пожежної безпеки для державних архівних установ України НАПБ Б.01.006-2003
Правила пожежної безпеки для підприємств з переробки ефірно-олійної сировини НАПБ Б.01.011-2007
Правила пожарной безопасности для предприятий по переработке эфирно-масличного сырья НАПБ Б.01.011-2007
Правила з вогнезахисту НАПБ Б.01.012-2007
Правила пожежної безпеки на морських судах України (укр. та рос. мовами) НАПБ Б.01.013-2007
Типове положення про пожежно-технічну комісію НАПБ Б.02.003-2004
Положення про добровільні пожежні дружини (команди) НАПБ Б.02.004-2004
Типове положення про службу пожежної безпеки НАПБ Б.02.010-2003
Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті НАПБ В.01.010-97/510
Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленочти НАПБ В.01.027-85/112
Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України НАПБ В.01.034-2005/111
Правила пожежної безпеки для для закладів, установ і організацій системи освіти України НАПБ В.01.050-98/920
Правила пожежної безпеки на підприємствах та в організаціях поліграфічної промисловості НАПБ В.01.052-96/194
Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку НАПБ В.01.053-2000/520
Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України НАПБ В.01.054-98/510
Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України НАПБ В.01.057-2006/200
Правила пожарной безопасности в агропромышленном комплексе Украины НАПБ В.01.057-2006/200
1.3. Державні стандарти України
Державні стандарти України (збірник — 31 стандарт). Пожежна безпека. Продукція протипожежного призначення