Книги з безпеки життєдіяльності та екології

К оглавлению
Приобрести документы можно в издательстве "Основа"
Безпека життєдіяльності: Словник-довідник Зеркалов Д.
Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для вищих учбових закладів Желібо Є., Заверуха Н.
Безпека життєдіяльності Зацарний В. Желібо Є.
Безпека життєдіяльності Бедрій Я.
Безпека життєдіяльності у сфері туризму. Навч. посібник Козинець В.
Безопасность жизнедеятельности. учебное пособие Пистун И.
Безопасность международной торговли Зеркалов Д.
Безопасность организации. Учебник Минаев Г.
Всеобщее управление безопасностью Романчук А.
Высшее учебное заведение, система взаимоотношений участников учебно-воспитательного процесса, организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности Быстров В.
Військові вправи українського селянства Козак С. Дзюдо Просовський О.
Динаміка Землі та глобальні екологічні проблеми Радьо Т.
Довідник "Інженерний захист та освоєння територій" Ніщук В.
Довідник ЦО з надзвичайних ситуацій
Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів Гошовський С. та ін.
Екологічна безпека. Посібник Зеркалов Д.
Екологічний менеджмент і аудит Літвак С. та ін.
Екологія автомобільного транспорту Зеркалов Д.
Екологія і організація природоохоронної діяльності Шматько В.
Захист атомосфери від шкідливих промислових викидів Апостолюк С. та ін.
Збірник директивних документів з питань викладання нормативних дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Охорона праці в галузі", "Цивільна оборона" у вищому навчальному закладі Русаловський А., Заплатинський В.
Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності (на допомогу керівникам навчальних закладів), 3-тє вид. Васильчук М.
Кількісний аналіз аварійного ризику газотранспортних об’єктів підвищеної небезпеки: Практичні рекомендації Говдяк Р. Коснирєв Ю.
Кольори та знаки як засоби безпеки праці: запитання та відповіді, тести Жидецький В.
Лабораторні і практичні роботи. Робочий зошит для безпрофільного (академічного) навчання Біологія 10 клас Данилова О. та ін
Лабораторні і практичні роботи. Робочий зошит для профільного навчання Біологія 10 клас Данилова О. та ін
Інженерна екологія сільськогосподарського виробництва: Навчальний посібник Мазоренко Д. Цапко В.
Контроль забруднення довкілля Величко О., Зеркалов Д.
Краткий курс безопасности. Памятка для работников, занятых эксплуатацией ПЭВМ и видеодисплейных терминалов Шумилин В.
Ландшафтна екологія. Навч. посібник Давиденко
Методичний посібник з питань цивільної оборони, захисту населення і територій від СДОР (для керівників і спеціалістів ЦО, робітників і службовців та населення з питань надзвичайних ситуацій)
Надзвичайна ситуація. Що робити? (Книга для самопідготовки)
Основи аграрної інженерної екології: Навч. пос. Ониськів М. та ін.
Основи безпеки життєдіяльності: Навч. пос. 9 кл. Нікулін Г
Основи безпеки життєдіяльності: Навч. пос. 10 кл. Нікулін Г., Горяна Л.
Основи безпеки життєдіяльності: Навч. пос. 11 кл. Нікулін Г., Горяна Л.
Екологічне законодавство України
Еколого-техногенна безпека України Дегодюк Е., Дегодюк С.
Основи екології: Підручник Серебряков В.
Основи екології та соціоекології Назарук М.
Основи екології. Теорія та практикум: Навчальний посібник Білявський Г.
Основи екологічних знань (10–11 кл.) Білявський Г.
Организатору охраны Хватков В.
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности в средней общеобразовательной школе, лицее, гимназии Быстров В.
Практикум з промислової екології Апостолюк С. та ін.
Природно-техногенные катастрофы: проблемы экономического анализа и управления Данилишин Б.
Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення
Рятувальні роботи під час ліквідації надзвичайних ситуацій, частина 1: Посібник Пшеничний В.
Сильнодіючі отруйні речовини: Методичний посібник
Техніка безпеки. Навчальний посібник Геврик Є.
Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник Запольський А.
Цивільна оборона Депутат О.