СЛОВНИКИ

К оглавлению
Приобрести документы можно в издательстве "Основа"
Англо-український, українсько-англійський словник з деревообробної промисловості Бехта П.
Новейший русско-украинский словарь
Новітній українсько-російський словник
Практичний російсько-український словник: най-уживаніші слова і вислови Непийвода Н.
Російсько-український будівельний словник Гордєєв В. та ін.
Російсько-українсько-англійський словник з охорони праці та суміжних галузей (10 тис. слів)
Російсько-український словник сталих виразів Вирган І.
Російсько-український словник сталих словосполучень
Русско-украинский словарь. Сфера делового общения (2-е изд.) Тараненко А.,
Брицын В.
Русско-украинский и украинско-русский словарь финансовой терминологии Вітренко Н.
Русско-украинский словарь иностранных слов Мартиняк Т.
Серія "Словники України":
- Російсько-український словник Гуменюк Т.
- Українсько-російський словник Гуменюк Т.
- Сучасний словник-мінімум іншомовних слів (6 тис. слів) Гуманюк Т.
- Тлумачний словник-мінімум української мови Ващенко В.
- Український орфографічний словник (143 тис. слів)
- Російсько-український словник-довідник
(102 тисячі слів і словосполучень) Бріцин В.
Словник антонімів української мови Паламарчук Л.
Словник географічних назв України Горпинич В.
Словник законодавчих термінів
Сучасний словник іншомовних слів (20 тис. слів)
Сучасний тлумачний психологічний словник Шапар В.
Сучасний словник із суспільних наук Данильян О.,
Панов М.
Тлумачний словник української мови (40 тис. слів) Калашник В.
Автомобільний транспорт в Україні. Нормативна база Роїна О.
Господарське законодавство України
Довідник водія (добірка законодавчих актів для власників транспортних засобів) Пашутинський Є.
Екологічне законодавство України. Збірник нормативно-правових актів
Житлове право України
Закон о милиции
Законодавство України про адміністративну відповідальність фізичних осіб
Законодавство України про виконавче провадження. Науково-практичний коментар
Законодавство України про екологію
Законодавство України про землю
Законодавство України про пенсійне забезпечення
Законодавство України про соціальний захист населення
Земельне законодавство України (у двох книгах)
Інформаційні технології. Нормативна база
Конкурси, тендери, аукціони в Україні. Нормативна база Роїна О.
Контроль та перевірки в Україні. Нормативна база Роїна О.
Митна справа в Україні
Нотаріат в Україні Роїна О.
Освіта в Україні. Нормативна база
Охорона здоров'я в Україні. Нормативна база Пашутинський Є.
Податкове законодавство України. Нормативна база Пашутинський Є.
Санітарні норми та правила в Україні
Статут Збройних Сил України
Бюджетний кодекс України
Господарський кодекс
Господарський процесуальний кодекс України
Житловий кодекс
Земельний кодекс України
Земля:договори,суд,зак-во Фурса С.
Кодекс адміністративного судочинства України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кримінальний кодекс України
Кримінально-процесуальний кодекс України
Митний кодекс (офіційний)
Науково-практичний коментар до цивільного кодексу України Довгерт А.
Науково-практичний коментар до цивільного кодексу України Коссак В.
Науково-практичний коментар кримінального кодексу України, 4-те видання перероб., доповнений Мельник М.
Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України Фурса С.
НПК до Господарського кодексу України Притика Д.
НПК до Житлового кодексу України Фурса С.
НПК до Кримінально-процесуального кодексу Маляренко В.
Сімейний кодекс
Цивільний кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України
Адвокатська діяльність в Україні. Нормативна база Роїна О.
Антирейдери Зеркалов Д.
Аптечна справа в Украіїні Роїна О.
Аудиторська діяльність в Україні Роїна О.
Банкрутство в Україні. Збірник законодавчих документів Роїна О.
Брачный контракт (договор) Жилінкова І.
Ветеринарія в Україні Роїна О.
Вступ до цивільного права України: Навч. посібник Харитонов Є.
Господарське законодавство: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни Понікаров В., Андрійченко Ж.
Господарське право: Навч. посібник Жук Л.
Господарський процес: Практичний посібник Роїна О.
Господарські суди в Україні: правові засади організації та здійснення правосуддя Притика Д.
Громадські організації в Україні. Нормативно-правове регулювання Роїна О.
Державна служба в Україні: Навчальний посібник Лазор О.,
Лазор О.
Державна та комерційна таємниця Роїна О.
Довідник нотаріуса (запитання та відповіді), вип. 2 Єрух А.
Довідник нотаріуса (нормативні документи), вип. 3 Єрух А.
Екологічне право України: Підручник Баб’як О.
Житлово-комунальні послуги в Україні Роїна О.
Загальна середня освіта в Україні. Збірник нормативних документів Трещов О. та ін.
Залізничний транспорт в Україні. Нормативна база Роїна О.
Зразки цивільно-правових документів: Науково-практичний посібник Кузнєцов В.
Інтелектуальна власність в Україні. Нормативна база Роїна О.
Інвестиційна діяльність в Україні. Нормативні документи Роїна О.
Інтелектуальна власність і комп’ютерне авторське право Антонов В.
Інвестування. Теорія і практика інвестиційної діяльності Дука А.
Іпотека в Україні Гордієнко К.
Колективний договір. (Кадри підприємства) Пашутинський Є.
Конституція України. Закон України про Державний Гімн України
Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) Лінецький С.
Конституційне право України: Підручник Тодик Ю.
Митна справа: Словник-довідник Зеркалов Д.
Міжнародне приватне право Федишяк С.
Міжнародне публічне право Дмитрієв А.
Международное торговое право Зеркалов Д.
Місто будування.Нормативно-правове регулювання Пашутинський Е.
Монополізм та конкуренція в Україні. Нормативна база
НПК кодексу України про адміністративні правопорушення Калюжний Р.
НПК до Цивільного кодексу України Харитонов Е.
Операції з нерухомістю. Нормативна база Пашутинський Є.
Основи правознавства: Навч. посібник Шпиталенко Г., Шпиталенко Р.
Основи римського приватного права Макарчук В.
Оцінка майна та майнових прав. Нормативна база Роїна О.
Підприємницьке право: Навч. посібник Старцев О.
Підприємницьке право: Підручник Старцев О.
Підприємницьке право. Кн. 2: Підручник Старцев О.
Правова база з питань екології та охорони природного середовища (збірник нормативних актів) Камлик М.
Правові аспекти проведення виборів народних депутатів України. Збірник нормативно-правових актів, станом на 15.01.2002 р. Гарник М.
Правовые тонкости хозяйственных договоров
Практичний курс нотаріату: Зразки нотаріальних документів, роз’яснення, коментарі Єрух А., Козьяков Ю.
Прокуратура в Україні Єрух А., Козьяков Ю.
Приватизація в Україні Роїна О.
Рейдери: Пособие Зеркалов Д.
Регулювання форми і змісту договорів Єрух А., Козьяков Ю.
Рекламна діяльність в Україні. Нормативна база Роїна О.
Служба в органах місцевого самоврядування: Науково-практичний коментар: Навч. посібник Лазор О., Лазор О.
Спадкове право України: Навч. посібник Заіка Ю.
Страхування Плиса В.
Торговельне право України Зеркалов Д.
Страхування: договори, суд, законодавство Нескороджена Л.
Трудове право України: Навч. посібник Пилипенко П.
Трудове право України: порядок ведення та офор-млення кадрових документів Пастухов
Туристична діяльність. Нормативна база Роїна О.
Философия права: Учебник Данильян О. и др.
Філософія і соціологія права Жоль К.
Фінансова діяльність суб‘єктів господарювання Воловець
Цивільне право України Харитонов Є., Старцев О.
Шесть верных способов защиты в договорных отношениях: неустойка, поручительство, гарантия, задаток, залог, удержание
Цивільне право Силенко
Юридична етика, 2-ге видання Гребеньков
Як стати підприємцем: Практичний посібник Роїна О.
Автомобиль на предприятии: от приобретения до ликвидации. 8-е издание
Автомобильные перевозки: организация и учет. 6-е издание
Библиотека законодательства "Порядок проведения торговой деятельности и правила торгового обслуживания населения" (рус. и укр. яз.)
Бизнес-план и организация финансово-хозяйстаеной деятельности предприятия Слиньков В.
Бизнес-план: розробка обґрунтування та аналіз Тарасюк Г.
Букварь предпринимателя Зарубинский В.
Бухгалтерский и налоговый учет в строительстве Волинець Л.
Бухгалтерский учет на малых предприятиях. 3-е издание
Все об учете и организации транспортно-экспедиторской деятельности. 3-е издание
Выплаты по социальному страхованию. 4-е издание
Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание Байлик С.
Довідник базових термінів з мікроекономіки: Навч. посібник Слухай С.
Единый налог от "А" до "Я". 2-е издание
Экономическая диагностика предприятия: просто о слжном Котелевская Н.
Економіка нерухомості Асаул А. та ін.
Економіка підприємства 4-те изд. Шваб Л.
Економіка підприємства. посібник Мацибора В.
Економіка: Навч. посібник Ватаманюк З.
Економічний аналіз господарської діяльності Іващенко В., Болюх М.
Как получить доход от интелектуальной собственности Юровский Б.
Макроекономіка: Посібник Харкянен Л.
Мікроекономіка: Посібник Рудий М.
Маркетинг: Підручник Гаркавенко С.
Маркетинг. Робочий конспект та навчальні тестові завдання: Навч. посібник Гаркавенко С.
Настольная книга бухгалтера, руководителя и частного предпринимателя. 6-е издание Клименко А. Бойцова И.
Національна економіка Круш П.
Операции с интелектуальной собственностью: оформление, налогообложение Коноваленко В.
Основи менеджменту: Підручник Мартиненко М.
Основи економічної теорії: Посібник Круш П. Та ін.
Основи економіки. Теорія і практикум. Мазур О.
Основи ринкової економіки України Селезньов В.
Основи підприємства: Посібник Шваб Л.
Планування діяльності підприємства Тарасюк Г., Шваб Л.
Планування комерційної діяльності Тарасюк Г.
Планирование, учет и анализ себестоимости продукции Юровский Б.
Планирование основних показателей работы предприятия и экон. обоснование цен на продукцию Юровский Б.
Правила торгівлі та права споживачів Роїна О.
Практический маркетинг: Учебное пособие Слиньков В.
Практична психологія в економіці та бізнесі:
Нав. посібник Швалб Ю.,
Данчева О.
Финансы предприятия
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України Дрогунцов С. та ін.
Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения Козаченко А. и др.
Соціологія економіки: Підручник Лукашевич М.
Соціологія. Базовий курс: Підручник Лукашевич М.,
Туленков М.
Соціологія. Загальний курс: Підручник Лукашевич М., Туленков М.
Соціальні та галузеві соціології: Посібник За ред. Пилипенко В.
Справочник посредника в Украине Мерзликин А.
Стратегічний менеджмент: Підручник Ігнатьєва І.
Страхование на предприятии: от организации до учета Андрись О.
Строительный учет для профи: секреты мастер-ства (укр. яз.) Чалий І.
Сучасні теорії менеджменту: Підручник Туленков М.
Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов Завгородний В.
Бухгалтерский учет на производственных и торговых предприятиях Грабова Н.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практичний посібник Голов С. та ін.
Бухгалтерський облік у торгівлі: Навч. посібник Грабова Н. та ін.
Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність Ткаченко Н.
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах, четверте видання: Підручник Огійчук
Науково-практичний коментар до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Організація і методика аудиту: Навч. посібник Кулаковська Л., Піча Ю.
Основи аудиту: Посібник Куляковска Л., Піча Ю.
Основи аудиту (схеми і таблиці): Посібник Стасішен М.
Новий бухгалтерський облік (план рахунків, ін-струкція про застосування плану рахунків, методичні рекомендації)
Управлінський облік Чебан Т.
Учимся торговать проффесионально Сльньков В.
Что и как проверяет налоговый инспектор
Что нужно знать предпринимателю и тем, кто с ним работает Юровский Б
Энциклопедия хозяйственных операций (укр. яз.)
Энциклопедия частного предпринимателя
Введення ділової документації в управліннях (відділах) освіти та загальноосвітніх навчальних закладах Кільова Г., Войцехівський М.
Діловодство кадрової служби Пашутинський Є.
Діловодство: Підручник Комова
Діловодство в роботі секретаря: Практичний посібник Гордіенко К.
Делопроизводство, каким оно должно быть. 2-е издание
Документознавство. Зразки документів праводілової сфери: Навчальний посібник Корж А.
Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: Навч. посібник Олійник
Энциклопедия мысли
Збірник диктантів і переказів з української мови для учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх нав-чальних закладів I-III ступенів Кільова Г.
Збірка українських приказок та прислів'їв Бегмет А.
Звіт документів кадрового діловодства Пашутинський Є.
Історія української культури Крип'якевич І.
Історія України: Посібник Алексєєв В. та ін.
Історія філософії: Підручник. Волинка Г.
Інвестиційний потенціал у логістиці: на прикладі автотранспорту Фесенко
Інвестування Федоренко
Кадрове діловодство Данюк В., Кулаковська Л.
Помічник кадровика, друге видання
Організація діловодства За ред. Чорненького Я.
Оформление приказов на предприятии. 3-е издание
HR в документах: от А до Я, оценка как способ мышления Гудкова М.
Мова ділових паперів Кацавець Г., Паламар Л.
Священные лики цивилизации Вайнтруб И.
Сучасне діловодство: Зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини Бріцин В.
Свод документов административного делопроизводства в менеджменте бизнеса. Практические рекомендации Слиньков В.
Сучасна українська мова Пономарів О.
Україна: Історія Субтельний О.
Українська мова професійного спілкування Мацюк З., Станоевич Н.
Українське ділове мовлення. 6-те видання Шевчук С.
Этика. Путь к красоте оношений. Курс лекций Хамитов Н. Крылова С.
Філософія: мислителі, ідеї, концепції: Підручник Кремень В.
Шляхи підвищення інвестеційної діяльності в Україні Федоренко В.