Законодавство і нормативно-правові акти України в галузі транспорту

К оглавлению Еврейская мафия Угроза человечеству Страшное на Гайдпарке
Текст документов находится здесь - на сайте ВР
Частина І. Державне управління в галузі транспорту України

Розділ 1. Загальні положення
Закон України „Про транспорт” від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР
Закон України „Про природні монополії” від 20.04.2000 р. № 1682-ІІІ
Указ Президента України „Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій” від 19.08.1997 р. № 853/97 (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про державну підтримку розвитку транспорту та шляхів сполучення загального користування” від 22.02.1994 р. №109
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Концепції реформування транспортного сектору економіки” від 09.11.2000 р. №1684
Постанова Кабінету Міністрів України „Про визначення критеріїв віднесення підприємств (організацій) до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави” від 15.05. 2003 р. № 695
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави” від 29.08.2000 р. № 1346 (Витяг)

Розділ 2. Органи державного управління та регулювання транспортом
2.1. Загальні положення
Указ Президента України „Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15.12.1999 р. №1572/99
Указ Президента України „Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади” від 15.12.1999 р. №1573/99 (Витяг)
Указ Президента України „Про утворення Міністерства транспорту та зв’язку України” від 16.07.2004 р. № 811/2004
Указ Президента України „Про Положення про Міністерство транспорту та зв’язку України” від 27.08.2004 р. №1009/2004
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів” від 13.03.2002 р. № 288 (Витяг)
Декрет Кабінету Міністрів України „Про об'єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства” від 17.03. 1993 р. № 20-93
Указ Президента України „Про передачу залізничних військ Збройних Сил України у підпорядкування Міністерству транспорту України” від 27 січня 2003 р. №46/2003
Закон України „Про Державну спеціальну службу транспорту” від 05.02.2004 р. № 1449-ІV
Указ Президента України „Питання Державної спеціальної служби транспорту” від 06.08.2004 р. №873/2004
Закон України „Про міський електричний транспорт” від 29.06.2004 р. №1914-IV (Витяг)
2.2. Залізничний транспорт
Закон України „Про залізничний транспорт” від 04.07.1996 № 273/96-ВР (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України” від 30.07.1993 р. №586 (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту України” від 29.02.1996 р. №262
Постанова Кабінету Міністрів України „Про передачу Укрзалізниці повноважень з управління державними корпоративними правами відкритих акціонерних товариств” від 31.03.2003 р. №415
2.3. Автомобільний транспорт
Закон України „Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 р. № 2344-ІІІ (Витяг)
Указ Президента України „Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України” від 08.11.2001 р. № 1056/2001
Указ Президента України ”Питання Державної служби автомобільних доріг України” від 19.01.2002 р. № 50/2002

Постанова Кабінету Міністрів України „Про узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів” від 31.07.1995 р. №568
Постанова Кабінету Міністрів України „Про створення автотранспортних управлінь Міністерства транспорту” від 04.12.1998 р. №1913
Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення Державного департаменту автомобільного транспорту” від 30.03. 2000 р. №586
Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення відкритого акціонерного товариства „Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги України” від 28.02.2002 р. № 221
Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення Головної державної інспекції на автомобільному транспорті” від 08.09.2004 р. №1190
2.4. Повітряний транспорт
Повітряний кодекс України від 04.05.1993р. № 3167-XII (Витяг)
Указ Президента України „Про Державну службу України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації” від 15.07. 2004 р. № 803/2004
Постанова Кабінету Міністрів України „Про ліквідацію Державного департаменту авіаційного транспорту” від 22.09. 2004 р. № 1263
2.5. Морський та річковий транспорт
Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про підпорядкування Департаменту морських досліджень і гідрографії Міністерству транспорту України” від 02.03.1998 р. № 239
Указ Президента України „Про реорганізацію структури управління у сфері навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства” від 2.08.1999 р. № 945/99
Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення Державного департаменту морського і річкового транспорту” від 30.03.2000 р. № 584

Розділ 3. Ліцензування окремих видів
діяльності в галузі транспорту
3.1. Загальні положення
Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ (Витяг)
Закон України „Про транспорт” від 10.11.1994 № 232/94-ВР (Витяг)
Указ Президента України „Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій” від 17.11.1998 р. № 1257/98
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліків деяких послуг у сфері транспорту, щодо яких запроваджується ліцензування” від 13.02.1999 р. № 182
Порядок формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. № 1658
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку органів ліцензування” від 14.11.2000 р. № 1698 (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” від 04.07.2001 р. № 756
Положення про порядок надання відомостей в електронному вигляді до Єдиного ліцензійного реєстру, затверджене наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 06 .03.2001 р. № 47
3.2. Залізничний транспорт
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України від 08.06.2001 р. № 85/363
Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом, затверджений наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України від 11.02.2002 № 16/73
3.3. Автомобільний транспорт
Закон України „Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 р. №2344-ІІІ (Витяг)
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі), затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України від 18.12.2003 р. № 136/985
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України від 18.12.2003 р. № 136/985
Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, затверджений наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України ” від 02.03.2004 р. № 26/153
3.4. Повітряний транспорт
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України від 26.11.2001 р. № 139/821
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України від 26.11.2001 р. № 140/825
Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виконання авіаційно- хімічних робіт, затверджений наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства транспорту України від 01.07.2002 р. № 70/434
3.5. Морський та річковий транспорт
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 30.01.2002 р. № 11/50
Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом, затверджений наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України від 15.12.2003 р. № 131/975

Розділ 4. Правовий режим майна підприємств транспорту
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 3167-XII (Витяг)
Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР (Витяг)
Закон України „Про приватизацію державного майна” від 04.04.92 р. № 2163-ХІІ (Витяг)
Закон України „Про транспорт” від 10.11.1994 № 232/94-ВР (Витяг)
Закон України „Про залізничний транспорт” від 04.07.1996 № 273/96-ВР (Витяг)
Закон України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” від 03.03.1998 р. № 147/98
Декрет Кабінету Міністрів України „Про управління майном, що є у загальнодержавній власності” від 15.12.1992 р. № 8-92
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо організації виконання Декрету Кабінету Міністрів України „Про управління майном, що є у загальнодержавній власності” від 30.01.1993 р. № 72 (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів „Про передачу до сфери управління Міністерства транспорту майна підприємств, установ і організацій гідрографічної служби, заснованих на державній власності і розташованих на території Автономної Республіки Крим” від 17.08.1998 р. №1282
Постанова Кабінету Міністрів „Про передачу об’єктів права державної власності” від 21.09.1998 р. № 1482
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції про відчуження державного майна підприємств, що знаходяться у сфері управління Міністерства транспорту” від 08.04. 1998 р. № 116
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Порядку безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності” від 23.06.1999 р. № 326
Розділ 5. Землі транспорту
Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III (Витяг)
Кодекс торговельного мореплавства від 23.05.1995 р. № 176/96-ВР (Витяг)
Закон України „Про плату за землю” від 03.07.1992 р. № 2535-ХІІ (Витяг)
Закон України „Про транспорт” від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР (Витяг)
Закон України „Про залізничний транспорт” від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР (Витяг)
Методика грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 р. № 525

Розділ 6. Тарифи і збори на транспорті
6.1. Загальні положення
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (Витяг)
Закон України „Про ціни і ціноутворення” від 3 грудня 1990 р. №507- ХІІ
Закон України „Про транспорт” від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР (Витяг)
Закон України „Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів” від 10.02. 1998 р. 104/98-ВР
Угода про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів, підписану 17.01.1997 р. в м. Москві

Закон України „Про транзит вантажів” від 20.10.1999 р. №1172-XIV (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про встановлення повноважень органів влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” від 25.12.1996 р. № 1548 (Витяг)
6.2. Залізничний транспорт
Закон України „Про залізничний транспорт” від 04.07.1996 р. № 273/96-ВР (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про підвищення тарифів на перевезення залізничним транспортом коксу та кам'яного коксівного вугілля за експортом” від 31.03.2004 р. № 425
Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про підвищення тарифів на перевезення залізничним транспортом металобрухту, що експортується” від 29.04.2004 р.№ 277-р
Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом” від 13.07.2004 р. № 455-р
Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо підвищення ефективності використання залізничних вантажних вагонів” від 08.10.2004 р. № 706-р
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні” від 03.12.1997 р. № 409
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні” від 11.05.1998 р. № 180
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження ставок плати за користування вагонами і контейнерами залізниць” від 18.02.1999 р. № 53
Наказ Міністерства транспорту України „Про встановлення знижок на проїзд залізничним транспортом” від 15.09.1999 р. № 452
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України і Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів цього Збірника” від 15.11.1999 р. № 551
Наказ Міністерства транспорту України „Про встановлення знижки вартості квитка (без плацкарти) на проїзд у поїздах міжнародного сполучення 667/668, 669/670 Чернігів – Гомель” від 09.01.2002 р. № 4
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження тарифів на перевезення експортно-імпортних вантажів у великотоннажних контейнерах контейнерними поїздами у сполученні Балтійське море - Чорне море” від 26.06.2002 р. № 425
Наказ Міністерства транспорту України „Про встановлення знижки вартості проїзду у поїздах міжнародного сполучення № 673/672, № 671/674 Щорс – Гомель” від 13.05.2003 р. № 352
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід – Захід” від 19.11.2003 р. № 897
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні” від 08.12.2003 р. № 952
Наказ Міністерства транспорту України „Про встановлення вартості проїзду в поїздах міжнародного сполучення №816/815 Харків – Бєлгород - Харків та №817/818 Бєлгород –Харків – Бєлгород” від 28 вересня 2004 р. № 857
6.3. Автомобільний транспорт
Закон України „Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 р. № 2344-ІІІ (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок збору та використання коштів для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування” від 02.02.1993 р. № 83
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку відшкодування за безоплатний проїзд автомобільними дорогами, побудованими в умовах концесії” від 06.07.2000 р. № 1065
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку встановлення максимального розміру плати за проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії” від 22.07.2000 р. № 1299
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження максимальних розмірів плати за проїзд Південною транс’європейською автомагістраллю Західний кордон – м. Київ на ділянці Вінниця - Київ” від 12.01.2001 р. № 11
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження максимальних розмірів плати за проїзд автомагістраллю I категорії Львів – Броди” від 16.05. 2001 р. № 510
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на проїзд пасажирів і перевезення багажу в автобусах міжміських міжобласних маршрутів” від 22.07.1999 року № 380
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні в межах Вінницької області” від 28.07.2004 р. № 676
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні в межах Київської області” від 11.08.2004 р. № 721
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні в межах Запорізької області” від 18.08.2004 р. № 746
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні в межах Сумської області” від 18.08.2004 р. № 747
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні в межах Рівненської області” від 18.08.2004 р. № 748
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні в межах Волинської області” від 18.08.2004 р. № 749
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні в межах Черкаської області” від 18.08.2004 р. № 751
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом (який працює у звичайному режимі руху) у міжміському внутрішньообласному і приміському сполученні в межах Житомирської області” від 20.08.2004 р. № 765
6.4. Повітряний транспорт
Наказ Міністерства транспорту України „Про ставки аеропортових зборів в аеропорту м. Львів” від 17.03.1995 р. № 111
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден в Міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни)”від 03.07. 1995 р. № 253
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження ставок зборів за аеронавігаційне обслуговування повітряних суден у повітряному просторі України” від 22.04.1997 р. № 145
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про визначення розміру зборів за аеронавігаційне обслуговування польотів повітряних суден у повітряному просторі України” від 26.12.1997 р. № 454

Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден у Міжнародному аеропорту "Бориспіль"”від 29.12.1997 р. № 459
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден у міжнародному аеропорту "Миколаїв"” від 04.03.1998 р. № 67
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден у міжнародному аеропорту "Дніпропетровськ” від 05.05.1998 р. № 169
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден в аеропортах України, для яких не встановлені індивідуальні аеропортові збори” від 06.07.1999 р. № 351
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден у міжнародних аеропортах: "Луганськ", "Одеса", "Рівне", "Харків", "Херсон"” від 06.07.1999 р. № 352
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден у міжнародному аеропорту "Донецьк" Донецької державної авіакомпанії "Донбас - Східні авіалінії України” від 25.04.2000 р. № 185
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден у Державному міжнародному аеропорту "Сімферополь" від 25.05.2000 р. № 254
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден у міжнародному аеропорту "Ужгород"” від 05.10.2000 р. № 551
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден у Державному підприємстві "Аеропорт Запоріжжя" та внесення змін до наказу Мінтрансу від 06.07.99 № 352” від 19.07.2001 р. № 453
6.5. Морський та річковий транспорт
Кодекс торговельного мореплавства від 23.05.1995 р. № 176/96-ВР (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про портові збори” від 12.10.2000 р. №1544
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження розмірів плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду” від 22 .02.1999 р. № 236
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Збірника тарифів на комплекс робіт, пов'язаних з обробленням вантажів у портах України” від 31.10.1995 р. № 392
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Зборів і плат за послуги, що надаються суднам у морських торговельних портах України” від 27.06.1996 р. № 214
Порядок справляння плати за проходження суден шлюзами Дніпровського каскаду, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 09 .06.1999 р. № 299
Положення про порядок застосування знижок до канального збору, від 30.08. 2002 р. № 600, затверджене наказом Міністерства транспорту України
Наказ Міністерства транспорту України „Про встановлення знижки з цільових портових зборів” від 09.06.2003 р. № 429 (Витяг)
Наказ Міністерства транспорту України „Про встановлення знижки з цільових портових зборів” від 06.04. 2004 р. № 283 (Витяг)
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Порядку обліку та використання коштів від портових зборів” від 25.08.2004 р. № 783
6.6. Пільги щодо оплати транспортних послуг
Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03.1991 р. № 875-XII (Витяг)
Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.03.1991 р. № 796-ХІІ
Закон України„Про прокуратуру” від 05 .11.1991 р. № 1789-XI I(Витяг)
Закон України „Про Збройні Сили України” від 06.12.1991 р. № 1934-ХІІ (Витяг)
Закон України „Про статус народного депутата України” від 07.11.1992 р. № 2790-ХІІ (Витяг)
Закон України„Про статус суддів” від 15.121992 р.№ 2862-XII (Витяг)
Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 05.02.1993 р. № 2998-ХІІ (Витяг)

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 р. № 3551-ХІІ
Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів і учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, що прирівнені до них, укладена 12.03.1993 р.
Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 р. № 3721-ХІІ
Закон України „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист” від 24.03.1998 р. (Витяг)
Закон України „Про статус депутатів місцевих рад” від 11.07.2002 р. № 93-ІV (Витяг)
Постанова Верховної Ради України „Про Положення про посвідчення народного депутата України і нагрудний знак "Народний депутат України” від 0.03.1993 р. № 3038-XII (Витяг)
Постанова Верховної Ради України „Про заходи щодо поліпшення соціального захисту інвалідів” від 03.12.1998 р. № 291-XIV
Постанова Кабінету Міністрів України „Про Порядок забезпечення безплатного проїзду військовослужбовців і членів їхніх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу” від 17.09.1992 р. № 538
Постанова Кабінету Міністрів України „Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування” від 17.05.1993 р. № 354
Постанова Кабінету Міністрів України „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 р.№ 354” від 16.08.1994 р. № 555
Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок надання пільг, передбачених Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 16 .02. 1994 р. № 94
Постанова Кабінету Міністрів України „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” від 05 .04.1994 р. № 226
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України” від 05.04.1999 р. № 541
Порядок надання права на безоплатний проїзд і перевезення багажу ветеранами військової служби та членами їхніх сімей у разі переїзду до вибраного місця постійного проживання після звільнення з військової служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.1999 р. № 1983
Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03. 2002 р. № 256
Постанова Кабінету Міністрів України „Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” від 29.01.2003 р. № 117
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції” від 31.03.2003 р. № 426
Постанова Кабінету Міністрів України „Про встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним транспортом” від 28.07.2004 р. № 976
Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, Державного комітету статистики України „Про затвердження нормативів проїзду для працівників (військовослужбовців) бюджетних установ (військових формувань)” від 28.07.2003 р. № 573/199/473/119/234

Розділ 7. Безпека на транспорті
7.1. Загальні положення
Закон України „Про транспорт” від 10.11.1994 № 232/94-ВР (Витяг)
Закон України „Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 р. № 3745-XII (Витяг)
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ”від 26.07.1994 р. № 508 (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті” від 04.03.1997 р. № 204
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо забезпечення безпечної експлуатації транспортних засобів” від 09.07.1999 р. № 1214
Постанова Кабінету Міністрів України „Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення” від 21.10.1999 р. №1943 (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку обліку пожеж та їх наслідків” від 26.12. 2003 р. № 2030
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи „Про затвердження форми звітності про пожежі та їх наслідки на об'єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; форми акта про пожежу” від 15 .03.2004 р. № 119
7.2. Залізничний транспорт
Закон України „Про залізничний транспорт” від 04.07.1996 № 273/96-ВР (Витяг)
Інструкція з службового розслідування, обліку пожеж та наслідків від них на залізничному транспорті, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 05.01.1995 р. № 8
Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 01.07.1997 р. № 240
Правила безпеки громадян на залізничному транспорті України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 19.02.1998 р. № 54
Інструкція про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру на залізничному транспорті України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.04.1998 р. № 117
Правила безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 р. № 567
Інструкція з організації відбудовних робіт при ліквідації наслідків транспортних подій на залізницях України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 27.04.2001 р. № 258
Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 12.07.2002 р. № 469
Положення про систему управління безпекою руху поїздів у Державній адміністрації залізничного транспорту України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 14.09.2004 р. № 818
7.3. Автомобільний транспорт
Указ Президента України „Про заходи щодо посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом” від 20.05.2004 р. № 570/2004
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Переліку статистичних показників та порядку обліку і звітності з питань безпеки дорожнього руху” від 17.12.1993 р. № 1053
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій” від 05.04.1994 р. № 227
Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.12.1998 р. № 527
7.4. Повітряний транспорт
Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. № 3167-XII (Витяг)
Закон України „Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації” від 20.02.2003 р. № 545-ІV
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Тимчасових правил контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації” від 02.07.1995 р. № 592
Положення про службу пожежної безпеки в авіаційному транспорті України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 29.10.1996 р. № 336
Положення про пожежну (пожежно-сторожову) охорону на підприємствах авіаційного транспорту України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 16.12.1996 р. № 398
Положення про взаємодію в контрольованій зоні аеропортів та авіапідприємств щодо забезпечення авіаційної безпеки, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 16.04.1997 р. № 140
Правила проведення спеціального догляду повітряних суден цивільної авіації України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 04.12.1997 р. № 412
Інструкція про порядок перевірки фінансово-економічної спроможності виконання експлуатантами норм і правил з питань безпеки авіації, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 08.02.1999 р. № 67
Інструкція про порядок забезпечення авіаційної безпеки під час виконання перевезень і робіт з аеропортів інших держав, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 17.01.2002 р. № 16
Програма підготовки авіаційного персоналу в галузі авіаційної безпеки, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 17.02.2003 р. № 109
Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 19.08.2003 р. № 650

7.5. Морський та річковий транспорт
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо підвищення безпеки мореплавства” від 16.05.1992 р. № 250
Постанова Кабінету Міністрів України „Питання безпеки судноплавства України” від 30.12.1998 р. № 2098
Постанова Кабінету Міністрів України „Про забезпечення безпеки мореплавства в районі м. Севастополя” від 28.12.2000 р. № 1933
Положення про відомчу пожежну охорону об'єктів морського і річкового транспорту України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 01.07.1998 р. № 257
Наказ Міністерства транспорту України „Про впровадження Глобальної морської системи зв'язку під час лиха та для забезпечення безпеки мореплавства” від 07.07.1998 р. № 271
Наказ Міністерства транспорту України „Про визначення національного координатора навігаційних попереджень та затвердження Положення про нього” від 09.07.2001 р. № 420
Положення про порядок видання Держфлотінспекцією України обов'язкових для виконання посадовими особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 09.06.2003 р. № 428
Положення про порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 05.11.2003 р. № 857
Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 р. № 904

Частина ІІ. Правове регулювання господарської діяльності підприємств транспортної системи
Розділ 1. Загальні положення
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (Витяг)
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-VI (Витяг)
Закон України „Про транспорт” від 10.11.1994 № 232/94-ВР (Витяг)
Закон України „Про поводження з радіоактивними відходами” від 30.06.1995 р. № 255/950-ВР (Витяг)
Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР (Витяг)
Закон України „Про рекламу” від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР (Витяг)
Закон України „Про державний матеріальний резерв” від 24.01.1997 р. № 51/97-ВР (Витяг).
Закон України „Про металобрухт” від 05.05.1999 р. № 619-ХІV (Витяг)
Закон України „Про транзит вантажів” від 20.10.1999 р. № 1172-XIV
Закон України „Про перевезення небезпечних вантажів” від 06.04.2000 р. № 1644-ІІІ
Закон України „Про міський електричний транспорт” від 29.06.2004 р. №914-IV
Закон України „Про транспортно-експедиторську діяльність” від 01.07.2004 р. №1955-ІУ
Постанова Кабінету Міністрів України „Про запровадження системи обліку, аналізу та прогнозування транзитних вантажопотоків” від 19.04.1999 р. № 633
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Порядку надання висновків щодо обґрунтованості причин перевищення термінів повернення виручки в іноземній валюті за договорами оперативного та фінансового лізингу (у формі міжнародного лізингу), поставки складних технічних виробів, виробничої кооперації в галузі транспорту” від 12.07.1999 р. № 364
Положення про комісії з питань вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться понад установлені терміни в морських торговельних портах і припортових залізничних станціях, розташованих на території Автономної Республіки Крим, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей, затверджене наказом Міністерства транспорту України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 19.03.2002 р. № 178/75
Наказ Міністерства транспорту України „Про продовження терміну дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР” від 30.08.2002 р. № 612
Перелік товарів, які реалізуються з розносок і ручних візків, та видів послуг у салонах на залізничному, морському, річковому та повітряному транспорті, які надаються без застосування реєстраторів розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 18.02.2004 р. № 105

Розділ 2. Автомобільний транспорт
2.1. Загальні положення
Закон України „Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 р. №2344-ІІІ
Кодекс України про адміністртивні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X (Витяг)
Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівняльних цінах на підприємствах автомобільного транспорту, затверджений наказом Міністерства статистики України від 20.09.1995 р. № 232
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування” від 29.01. 2003 р. №143
2.2. Дорожній рух
Закон України „Про дорожній рух” від 30.06.1993 р. №3353-ХІІ
Постанова Кабінету Міністрів України „Про Правила дорожнього руху” від 10.10.2001 р. № 1306
Постанова Кабінету Міністрів України „Про проїзд великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами” від 18.01.2001р. № 30
Положення про спеціалізовані служби організації дорожнього руху, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту України, Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 31.12.1993 р. № 859/550/86
2.3. Будівництво та експлуатація автомобільних доріг
Закон України „Про джерела фінансування дорожнього господарства України” від 18.09.1991 № 1562-ХІІ
Закон України „Про концесії” від 16.07.1999 р. № 997-ХІV (Витяг)
Закон України „Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг” від 03.04.2003 р. № 662-ІV
Закон України „Про реконструкцію та експлуатацію на платній основі автомобільної дороги Київ – Одеса на ділянці від Жашкова до Червонознам’янки” від 22.05.2003 р. № 855-ІV
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” від 30.03.1994 р. № 198
Порядок влаштування на дорогах загального користування стоянок автомобільного транспорту, що охороняються, та їх обладнання об’єктами сервісу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.1994 р. № 567

Постанова Кабінету Міністрів України „Про класифікацію автомобільних доріг та перелік автомобільних доріг України державного значення” від 06.04.1998 р. № 455
Постанова Кабінету Міністрів „Про затвердження Переліку об’єктів права державної власності, які можуть надаватися у концесію” від 11.12.1999 р. № 2293
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку визначення об’єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування” від 06.07.2000 р. № 1064
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги” від 04.10.2000 р. № 1519
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету, призначених для фінансування розвитку мережі і утримання автомобільних доріг загального користування” від 05.11.2003 р. № 1731
Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України „Про затвердження Порядку обов'язкового обладнання засобами зв'язку об'єктів автомобільного сервісу, що споруджуються на автомобільних дорогах загального користування, для виклику аварійних служб” від 07.11.2001 р. № 767/975/183/210
2.4. Автомобільні транспортні засоби
Постанова Кабінету Міністрів України „Про спеціально уповноважену організацію з питань погодження переобладнання транспортних засобів та їх складових частин” від 20.03.1995 р. №191
Постанова Кабінету Міністрів України „Про узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів” від 31.07.1995 р. № 568
Порядок проведення атестації водіїв, які здійснюють перевезення етилового спирту, та транспортних засобів, що при цьому використовуються, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 06.05.1997 р. № 156
Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 30.03.1998 р. № 102
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територію України для постійного користування механічних транспортних засобів, виготовлених 8 і більше років тому” від 10.05.2000 р. № 225
Порядок узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 22 червня 2000 р. № 338
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів” від 11.11.2002 р. № 792
2.5. Перевезення пасажирів, багажу та пошти автомобільним транспортом
Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. № 176
Правила перевезення пошти автомобільним транспортом, затверджені наказом Міністерства зв'язку України, Міністерства транспорту України від 12.03.1997 р. № 32/76
Порядок і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, затверджений наказом Міністерства транспорту України” від 21.01.1998 р. № 21
Інструкція про застосування електронних таксомерів, які внесені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і комп’ютерних систем, при розрахунках за послуги таксі та видачі пасажирам чеків, затверджена наказом Міністерства транспорту України 13.08.1998 р. №320
Про затвердження Порядку взаємодії з питань забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку та інші оздоровчі заклади, а також проведення туристичних та екскурсійних подорожей (поїздок) затверджено наказом Міністерства транспорту України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді від 27.07.2004 р. № 672/831/623/120
2.6. Перевезення вантажів автомобільним транспортом
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом” від 29.01.1999 р. № 104
Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 р. № 363
2.7. Правове регулювання міжнародних перевезення автомобільним транспортом
Закон України „Про участь України у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 р.)” від 15.07.1994 р. № 117/94-ВР
Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 р.)
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про міжнародне автомобільне сполучення” від 10.02. 1998 р. № 105/98-ВР
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Вірменія про міжнародне автомобільне сполучення, підписана 22.07.1997 р. в м. Києві
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про міжнародне автомобільне сполучення та Протоколу до цієї Угоди” від 20.11. 1998 р. № 275-XIV
Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про міжнародне автомобільне сполучення та Протокол до цієї Угоди, підписані в м. Києві 20.03. 1995 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення та Виконавчого протоколу до цієї Угоди” від 20.11. 1998 р. № 274-XIV
Закон України „Про ратифікацію Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17.12.1992 р. і Виконавчого Протоколу до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про міжнародне автомобільне сполучення від 16.12.1994 р.” від 05.07.2001 р. № 2596-III
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про міжнародне автомобільне сполучення, підписана в м. Києві 17.12.1992 р. та Виконавчий протокол до цієї Угоди, підписаний в м. Мінську 16.12.1994 р.
Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про міжнародне автомобільне сполучення від 17.12.1992 р. і Виконавчого Протоколу до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про міжнародне автомобільне сполучення від 16.12.1994 р., підписаний 25.05.2000 р. у м. Бресті
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про міжнародні автомобільні перевезення” від 20.11.1998 р. № 273-XIV
Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про міжнародні автомобільні перевезення, підписана в м. Києві 01.07.1997 р.
Закон України „Про ратифікацію Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу” від 8.04.1999 р. № 581-XIV
Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу, підписана 09.10.1997 р. в м. Бішкеку
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Румунії про міжнародне автомобільне сполучення” від 10.02.2000 р. № 1451-III
Угода між Урядом України та Урядом Румунії про міжнародне автомобільне сполучення, підписана 29.03.1996 р. в м. Ізмаїлі

Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Грецької Республіки про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів” від 10.02.2000 р. № 1450-III
Угода між Урядом України і Урядом Грецької Республіки про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів, підписана 11.11.1996 р. в м. Афіни
Закон України „Про ратифікацію Угоди про міжнародні автомобільні перевезення між Урядом України та Урядом Королівства Іспанія” від 10.02. 2000 р. № 1449-II.
Угода про міжнародні автомобільні перевезення між Урядом України та Урядом Королівства Іспанія, підписана 16.06.1995 р. в м. Києві
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне сполучення” від 22.02.2000 р. № 1486-III
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про міжнародне автомобільне сполучення, підписана 20.03.1993 р. в м. Кишиневі
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данії про міжнародні автомобільні перевезення” від 22.02.2000 р. № 1485-III
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Данії про міжнародні автомобільні перевезення, підписана в м. Києві 09.09.1998 р.
Закон України „Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)” від 02.03.2000 р. № 1511-III
Європейська Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) 1957 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Фінляндія про міжнародні автомобільні перевезення” від 06.04.2000 р. № 1637-III
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Фінляндія про міжнародні автомобільні перевезення, підписана 02.02.1995 р. в м. Гельсінкі
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про міжнародні автомобільні перевезення вантажів і Протоколу до цієї Угоди” від 06.04.2000 р. № 1636-III
Угода між Урядом України та Урядом Французької Республіки про міжнародні автомобільні перевезення вантажів і Протокол до цієї Угоди, підписані 11.11.1992 р. в м. Києві
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про міжнародне автомобільне сполучення” від 18.05.2000 р. № 1739-III
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про міжнародне автомобільне сполучення, підписана в м. Баку 01.07.1999 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про міжнародні автомобільні перевезення” від 21.09.2000 р. № 1977-III
Закон України „Про зняття застереження до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про міжнародні автомобільні перевезення” від 07.02.2002 р. №3058-III
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про міжнародні автомобільні перевезення, підписана 18.05.1992 р. в м. Варшаві
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про міжнародне автомобільне сполучення та Виконавчого протоколу про застосування цієї Угоди” від 21.09.2000 р. № 1976-III
Угода між Урядом України і Урядом Латвійської Республіки про міжнародне автомобільне сполучення та Виконавчий протокол про застосування цієї Угоди, підписана 23.05.1995 р. в м. Ризі
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів та Протоколу про застосування цієї Угоди” від 21.09.2000 р. № 1978-III
Угода між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів та Протокол про застосування цієї Угоди, підписані 06.07.1993 р. в м. Таллінні
Закон України „Про ратифікацію Угоди про міжнародний автомобільний транспорт між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран” від 21.09.2000 р. № 1978-III
Угода про міжнародний автомобільний транспорт між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран, підписана 09.07.1993 р. в м.Тегерані
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та Виконавчого протоколу про застосування Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про міжнародне автомобільне сполучення” від 05.07.2001 р. № 2598-III
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та Виконавчий протокол про застосування Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про міжнародне автомобільне сполучення, підписані 22.02.1993 р. у м. Алмати
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про міжнародне автомобільне сполучення” від 05.07.2001 р. № 2595-III
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про міжнародне автомобільне сполучення, підписана 20.02.1993 р. в м. Ташкенті
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Туркменистану про співробітництво у сфері міжнародного автомобільного сполучення” від 05.07.2001 р. № 2597-III
Угода між Урядом України та Урядом Туркменистану про співробітництво у сфері міжнародного автомобільного сполучення, підписана 25.02.1993 р. в м. Ашгабаті.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів та Протоколу до цієї Угоди” від 10.02.2002 р. № 2930-III
Угода між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів та Протокол до цієї Угоди, підписані 30.10.2000 р. в м. Києві
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про міжнародні автомобільні перевезення” від 28.11.2002 р. № 324-IV
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про міжнародні автомобільні перевезення, підписана 03.12.2001 р. в м. Києві
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про міжнародне автомобільне сполучення” від 28.11.2002 р. № 323-IV
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про міжнародне автомобільне сполучення, підписана 29.10.2001 р. у м. Києві
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів” від 26.12.2002 р. № 383-IV
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів, підписана 05.03.2002 р. в м. Київ
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо забезпечення функціонування в країні системи міжнародних автомобільних перевезень вантажів із застосуванням книжки МДП” від 24.07.1993 р. № 572
Постанова Кабінету Міністрів України „Про приєднання до Угоди про маси і габарити транспортних засобів, що здійснюють міждержавні перевезення автомобільними дорогами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав” від 29.10.1999 р. № 2020
Угода про маси і габарити транспортних засобів, що здійснюють міждержавні перевезення автомобільними дорогами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписана 04.06.1999 р
КонвенцІя про договір міжнародного перевоезення вантажів по дорогах (КДПВ) підписана 19.05.1956 р. в м. Женеві
Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом Наказ Міністерства транспорту України від 20.08.2004 р. № 757

Розділ 3. Залізничний транспорт
3.1. Загальні положення
Закон України „Про залізничний транспорт” від 04.07.1996 р. № 237/96- ВР
Постанова Кабінету Міністрів України „Про знаки розрізнення і формений одяг працівників залізничного транспорту” від 11.12.1996 р. № 1508
Постанова Кабінету Міністрів України „Про безкоштовну передачу рухомого складу залізничного транспорту та визначення осіб, відповідальних за внесення податку на додану вартість до бюджету з об'єктів оподаткування на залізничному транспорті” від 24.09.1997 р. № 1056
Постанова Кабінету Міністрів України „Про перелік робіт (послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту” від 16.02.1998 р. № 173
Постанова Кабінету Міністрів України „ Про затвердження Статуту залізниць України” від 06.04.1998 р. № 457
Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівняльних цінах на підприємствах залізничного транспорту, затверджений наказом Міністерства статистики України від 20.09.1995 р. № 232
Інструкція про порядок передачі в оренду вантажних вагонів, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 28.04.1997 р. № 151
Порядок узгодження, затвердження та реєстрації технічних умов на продукцію підприємств залізничного транспорту України, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 17.04.1998 р. № 134
Положення про сертифікаційну діяльність на залізничному транспорті України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 01.06.1998 р. № 207
Порядок безкоштовної передачі рухомого складу однією залізницею або підприємством залізничного транспорту іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування державної форми власності, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 23.06.1999 р. № 326
Правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 27.11. 2000 р. № 654
Порядок взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах, затверджений наказом Державної митної служби України, Міністерства транспорту України від 30.03.2001 р. № 231/174
Інструкція про порядок надання, використання та захисту кодів експедиторських організацій, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 23.04.2001 р. № 229
3.2. Технічна експлуатація залізниць
Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 р. № 411
Правила користування системами водопроводу та каналізації на залізничному транспорті України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 02.08.1999 р. № 393
Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту і метрополітенів, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 21.10.1999 р. № 507
Інструкція з улаштування та експлуатації залізничних переїздів, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 12.07. 2002 р. № 469
Інструкція про порядок застосування засобів вагов
имірювальної техніки на залізничному транспорті, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 05.05.2004 р. № 279
3.3. Перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом
Постанова Кабінету Міністрів України „Про Правила поведінки громадян на залізничному транспорті” від 10.11. 1995 р. № 903
Постанова Кабінету Міністрів України „ Про Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом” від 19.03.1997 р. № 252

Правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України, затверджені наказом Міністерства зв'язку України, Міністерства транспорту України від 20.03.1997 р. № 26/90
Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28.07.1998 р. № 297
Правила перевезень військових пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 05.07.1999 р. № 346
Порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затверджений наказом Міністерства транспорту України, Державної податкової адміністрації України від 24.10.2001 р. № 712/431
3.4. Перевезення вантажів залізничним транспортом
Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок тимчасового обмеження чи заборони навантаження вантажів на залізничному транспорті” від 19.08.1993 р. № 651
Постанова Кабінету Міністрів України „Про номерний облік простою вантажних вагонів, які належать іншим державам” від 28.10.1996 р. № 1312
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи державної підтримки залізничного транспорту” від 23.04.1999 р. № 661
Інструкція по перевезенню радіоактивних речовин медичного призначення залізницями України у багажних вагонах (тимчасова), затверджена наказом Міністерства транспорту України від 31.05.1994 р. № 269
Правила користування вагонами і контейнерами (ст.119-126 Статуту залізниць України), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 25.02.1999 р. № 113
Правила приймання вантажів до перевезення (ст. 7, 9,13, 22, 24, 37, 39 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. № 644
Правила оформлення перевізних документів (ст. 6, 23, 24 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. № 644
Правила обчислення термінів доставки вантажів (ст. 41, 116 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. № 644
Правила видачі вантажів (ст. 35, 42, 46, 47, 48, 52, 53 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11. 2000 р. № 644
Правила перевезення вантажів з оголошеною вартістю (ст. 28, 115 Статуту) наказом Міністерства транспорту України від 21.11. 2000 р. № 644
Правила перевезення вантажів, які змерзаються (ст. 27 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. № 644
Правила розрахунків за перевезення вантажів (ст. 62 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11. 2000 р. № 644
Правила перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів) (ст. 40 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11. 2000 р. № 644
Правила обслуговування залізничних під'їзних колій (статті 12, 64 - 77 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. № 644
Правила перевезення вантажів залізничними лініями вузької колії, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. № 644
Правила перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів (ст. 54 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. № 644
Правила перевезення вантажів у транспортних пакетах (ст. 54 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України 21.11.2000 р. №644
Правила перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. № 644
Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу (ст. 32 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. №542
Правила перевезення вантажів навалом і насипом (ст. 37 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. №542
Правила перевезення вантажів дрібними відправками (ст. 39 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. № 542
Правила перевезення вантажів в універсальних контейнерах (ст. 7, 38, 54, 119 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. № 542
Правила переадресування вантажів (статті 44, 45 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. № 542
Правила пломбування вагонів і контейнерів (ст. 38 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 р. № 542
Правила перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні (статті 79 - 99 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 р. № 334
Правила перевезення вантажів маршрутами відправника, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 р. № 334
Правила перевезення швидкопсувних вантажів (стаття 5 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 09.12.2002 р. № 873
Правила планування перевезень вантажів (статті 17 - 21 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 09.12.2002 р. № 873
Правила перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 09.12.2002 р. № 873
Правила перевезення наливних вантажів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 18.04.2003 р. № 299
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції про проведення на залізницях України робіт із дезинфекції, дезінсекції та дератизації порожніх вагонів та контейнерів, призначених для перевезення харчових продуктів і продовольчої сировини” від 15.07.2003 № 533
3.5. Охорона вантажів, що перевозяться залізничним транспортом
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті” від 11.01.1994 р. № 7
Постанова Кабінету Міністрів України „Про забезпечення охорони вантажів, що перевозяться залізничним транспортом” від 22.02.1994 р. № 106
Наказ Міністерства транспорту України „Про охорону і супроводження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом України” від 20.01.1997 р. № 18
3.6. Зберігання та реалізація багажу, пошти та вантажів на залізничному транспорті
Правила зберігання вантажів (статті 12, 46 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. № 644
Правила реалізації вантажів (ст. 48, 49,50,51 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 р. № 644
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції по експлуатації автоматичних камер схову самообслуговування на залізничних вокзалах та правил користування автоматичними камерами схову самообслуговування” від 10.07.1996 р. № 230
3.7. Відповідальність залізниці, вантажовідправників, вантажоодержувачів і пасажирів
Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.03. 1997 р. № 252 (Витяг)
Правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України, затверджені наказом Міністерства зв'язку України, Міністерства транспорту України від 20.03.1997 р. № 26/90
Правила перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28.07.1998 року № 297
Правила складання актів (стаття 129 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28.05.2002 р. № 334

Правила заявлення та розгляду претензій (статті 130 - 137 Статуту), затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28.05. 2002 р. № 334
3.8. Міжнародні документи, що регулюють міжнародні залізничні перевезення
Закон України „Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)” від 05.06.2003 № 943-ІV
Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 09.05.1980 р. в м Берні
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом Республіки Болгарія, Виконавчою Владою Грузії і Кабінетом Міністрів України про спільну експлуатацію залізничної поромної переправи між портами Варна (Республіка Болгарія), Поті/Батумі (Грузія) і Іллічівськ (Україна)” від 16.03.2000 р. № 1546 – ІІІ
Угода між Урядом Республіки Болгарія, Виконавчою Владою Грузії і Кабінетом Міністрів України про спільну експлуатацію залізничної поромної переправи між портами Варна (Республіка Болгарія), Поті/Батумі (Грузія) і Іллічівськ (Україна) від 17.04.1999 р.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про угоди щодо міжнародного залізничного вантажного та пасажирського сполучення” від 03.04.1993 р. № 246
Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення

Розділ 4. Повітряний транспорт
4.1.Загальні положення
Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. № 3167 – ХІІ
Указ Президента України „Про заходи щодо забезпечення розвитку цивільної авіації України” від 21.12.1994 р. № 790/94
Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.1993 р. № 819
Постанова Кабінету Міністрів України „Про створення об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України” від 19.07.1999 р. № 1281
Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення ефективного і безпечного функціонування авіаційного транспорту, авіаційної промисловості, авіації загального призначення та системи використання повітряного простору України” від 28.12.2000 р. № 1923
Указ Президента України „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 вересня 2000 року "Про стан авіаційного транспорту та авіаційної промисловості України" від 18.10.2000 р. № 1143/2000
Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівняльних цінах на підприємствах авіаційного транспорту, затверджений наказом Міністерства статистики України від 20.09.1995 р. № 232
Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення одержувача коштів державного бюджету, які виділяються на надання кредитів для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки Наказ Міністерства транспорту України від 16.08. 2004 р. № 730
Постанова Правління Національного банку України „Про затвердження Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу членами IATA та агентами авіапідприємств - членів IATA” від 03.11.2000 р. № 435
4.2. Сертифікація та акредитація на повітряному транспорті
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV (Витяг)
Декрет Кабінету Міністрів України „Про стандартизацію і сертифікацію” від 10.05.1993 р. № 46-93
Закон України „Про підтвердження відповідності” від 17.05.2001 р. № 2406-ІІІ
Закон України „Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 14.05.2001 р. № 2407-ІІІ
Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. № 3167-XII (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про сертифікацію авіаційної техніки та її компонентів” від 03.10.1997 р. № 1095
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил сертифікації експлуатантів” від 29.05.1998 р. № 204
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил сертифікації організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки” від 29.05.1998 р. № 205
Наказ Міністерства транспорту України ”Про затвердження Правил видачі Сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України” від 06.09. 1999 р. № 432
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил видачі сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних суден України” від 07. 09. 1999 р. № 435
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про сертифікацію суб’єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України” від 27.12.1999 р. № 629
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил сертифікації типу авіаційної техніки” (розділи A, B, C, D, E частини 21 Авіаційних правил України "Процедури сертифікації авіаційної техніки") від 03.11. 2000 р. № 611
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України” від 20.11.2000 р. № 641
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил сертифікації виробництва авіаційної техніки (розділи F, G частини 21 Авіаційних правил України "Процедури сертифікації авіаційної техніки")”від 14.12. 2000 р. № 703
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про сертифікацію суб'єктів, які здійснюють підготовку персоналу з продажу авіаційних перевезень” від 26.12.2000 р. № 740
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про акредитацію суб'єктів, які здійснюють попередню перевірку агентств з продажу авіаційних перевезень” від 26.12.2000 р. № 741
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Порядку залучення представників Державного департаменту авіаційного транспорту - Авіаційні правила України, частина 183” від 31.07. 2001 р. № 498
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил сертифікації авіаційних навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні” від 29.03.2002 р. № 215
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил сертифікації авіаційних тренажерів” від 06.08.2002 р. № 529
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки спеціалістів з організації повітряного руху” від 02.04.2004 р. №275
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил сертифікації аеропортів” від 05.07.2004 р. № 569

4.3. Використання повітряного простору України
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про використання повітряного простору України” від 29.03.2002 р. № 401
Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України „Про введення в дію системи вертикального ешелонування IKAO” від 13.07.2001 р. № 441/241
Наказ Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України „Про затвердження Інструкції про розслідування порушень порядку використання повітряного простору України” від 27.01. 2003 р. № 50/18
4.4. Повітряні судна
Постанова Кабінету Міністрів України „Про регулювання діяльності в галузі використання повітряних суден спортивного призначення, повітряних куль, надлегких повітряних суден та повітряних аматорської конструкції” від 20.05.1997 р. № 470
Порядок збирання та практичного використання інформації бортових систем реєстрації на підприємствах цивільної авіації України. Звід авіаційних правил України АПУ 3. Експлуатація повітряних суден, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 02.12.1996 р. №382
Інструкція по збиранню, обліку, зберіганню і здаванню на переробку дорогоцінних металів і каміння, що містяться в списаній авіаційній техніці, контрольно-перевірній апаратурі та наземному устаткуванні у вигляді відходів і брухту, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 11.03.1997 р. № 75
Правила проведення спеціального догляду повітряних суден цивільної авіації України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 04.12.1997 р. № 412
Положення про порядок реєстрації державних повітряних суден України, затверджене наказом Міністра оборони України від 02.12.1998 р. № 435
Положення про порядок перевірки стану льотної придатності державних повітряних суден України та про видачу і припинення чинності посвідчень про придатність до польотів, затверджене наказом Міністра оборони України від 02.12.1998 р. № 435
Положення про порядок обліку та допуску до польотів експериментальних повітряних суден, затверджене наказом Міністерства промислової політики України від 24.03.1999 р. № 126
Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 07.09.1999 р. № 434
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Директив льотної придатності - Авіаційні правила України, частина 39” від 03.11.2000 р. № 610
Положення про Головний перелік мінімального обладнання - Авіаційні правила України, частина 1, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 12.12.2001 р. № 865
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил надання адрес повітряних суден” від 26.03.2003 р. № 238
Наказ Міністерства транспорту України „Про впорядкування діяльності спортивної та аматорської авіації” від 18.05.2004 р. № 411
4.5. Авіаційний персонал
Указ Президента України „Про посвідчення члена екіпажу” від 13.09.1994 р. № 522/94
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення члена екіпажу” від 21.12. 1994 . № 650
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України” від 12.02. 1997 р. № 50
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні” від 07.12. 1998 р. № 486
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції про особливості відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) та порядок виплати сум, що направляються на харчування членів екіпажів суден (інших транспортних засобів)” від 12.07. 1999 р. № 359
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України” від 02.04.2002 р. № 219
4.6. Аеродроми і аеропорти
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо впорядкування діяльності пункту пропуску через державний кордон в Державному міжнародному аеропорту „Бориспіль” від 03.04.1993 р. № 243
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо реконструкції та розширення аеропорту „Бориспіль” від 10.09.1993 р. № 721
Постанова Кабінету Міністрів України „Про створення комплексу „Аеропорт Севастополь” від 22.04.1997 р. № 364
Правила реєстрації аеродромів цивільної авіації, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28.09.1994 р. №506
Положення про порядок використання аеродромів України, затверджене наказом Міністерства оборони України, Міністерства транспорту України від 20.06. 2003 р. № 191/446
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил виділення часових інтервалів на приліт і виліт рейсів у міжнародних аеропортах України” від 16.07.2004 р. № 645
4.7. Польоти повітряних суден
Інструкція щодо метеорологічного забезпечення літерних рейсів, затверджена наказом Міністерства оборони України, Державного комітету по гідрометеорології, Державного департаменту авіаційного транспорту України, Комітету по використанню повітряного простору України від 16.08.1995 р. № 210/128/169/66
Правила медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 12.02.1997 р. № 50
Правила виконання польотів та обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України зі скороченим мінімумом вертикального ешелонування, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 11.01.2002 р. № 9
Правила надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України під час виконання міжнародних, внутрішніх та транзитних польотів, затверджені Міністерства транспорту України від 16.01.2003 р. № 26/11
Положення про організацію та виконання демонстраційних польотів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 08.04.2003 р. № 269
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил польотів повітряних суден та обслуговування повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України” від 16.04.2003 р. № 293
4.8. Міжнародні польоти
Розпорядження Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо забезпечення міжнародної авіаційної діяльності України” від 30.12.1992 р. № 217/92рп
Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок повітряного сполучення через державний кордон України” від 18.12.1995 р. № 1017
Положення про Комітет з питань спрощення формальностей при міжнародних повітряних перевезеннях, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 р. № 262
Постанова Кабінету Міністрів України „Про встановлення норм ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України” від 12.12.2002 р. № 1882
Положення про порядок видачі тимчасового дозволу на здійснення міжнародних польотів з (до) аеропортів (аеродромів), в яких відсутні пункти пропуску через державний кордон України, затверджене наказом Міністерства транспорту України, Міністерства оборони України, Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Голови Державної митної служби України від 20.12.1996 р. № 410/393/542/561
Положення про порядок проведення конкурсу на право експлуатації міжнародної повітряної лінії, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 28.01.1999 р. № 41
Положення про призначене авіапідприємство з боку України на експлуатацію міжнародної повітряної лінії, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 23.06.1999 р. №327
4.9. Радіотехнічне забезпечення польотів і авіаційного електрозв’язку
цивільної авіації України. Аеронавігація.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо удосконалення вітчизняної аеронавігаційної системи” від 13.12.2001 р. № 1682
Правила ведення радіотелефонного зв’язку англійською мовою в повітряному просторі України для персоналу обслуговування повітряного руху, затверджені наказом Комітету по використанню повітряного простору України від 27.10.1997 р. №131
Правила видачі дозволів на бортові радіостанції цивільних повітряних суден України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21 вересня 1999 р. №461, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1999 р. за №700/3993
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Повідомлень щодо обслуговування повітряного руху - Авіаційні правила України, частина 85” від 25.03. 2002 р. № 199
Положення про перед польотне інформаційне обслуговування на аеродромах цивільної авіації України, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 25 .06.2003 р. №458
Правила авіаційного електрозв'язку в цивільній авіації України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 23.09. 2003 р. № 736
Інструкція про порядок продовження терміну служби (ресурсу) наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 11.11. 2003 р. № 871
Інструкція з організації та здійснення об'єктивного контролю при обслуговуванні повітряного руху та виробничій діяльності цивільної авіації України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2003 р. № 872
Інструкція про порядок визначення дальності та оцінки якості авіаційного повітряного електрозв’язку, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 11.11.2003 р.
Інструкція з обліку та звітності при технічній експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв'язку цивільної авіації України, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 11.11. 2003 р. № 874
Правила радіолокаційного обслуговування, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 15.04.2004 р. № 311
Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Правил ведення радіотелефонного зв'язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України» від 10.06.2004 р. № 486
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією” від 01.07.2004 р. № 564

4.10. Повітряні перевезення
Закон України „Про відповідальність за повітряні перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів для в'їзду в Україну” від 10.01. 2002 р. № 2920-III
Постанова Кабінету Міністрів України „Про першочергові заходи щодо розвитку в Україні повітряних перевезень на літаках бізнес-класу” від 07.10.1993 р. № 840
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про національного повітряного перевізника” від 15.11.1996 р. № 1397
Постанова Кабінету Міністрів України „Про надання Авіаційному науково-технічному комплексу імені О.К.Ан6тонова статусу національного повітряного перевізника з вантажних перевезень” від 08.12.1997 р. № 1365
Постанова Кабінету Міністрів України „Про утворення Комітету з питань спрощення формальностей при міжнародних повітряних перевезеннях” від 22.03.2001 р. № 262
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про перевезення радіоактивних речовин медичного призначення на цивільних повітряних суднах України (тимчасове)” від 31.05.1994 р. № 269,
Наказ Державного департаменту авіаційного транспорту України „Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів, що регулюють доступ експлуатантів на ринок авіаційних перевезень та робіт” від 24.04.1996 р. № 118
Правила супроводження в контрольованих зонах авіапідприємств матеріальних цінностей і пасажирів, затверджені наказом Державного департаменту авіаційного транспорту України, Міністерства внутрішніх справ України від 11.06.1996 р. № 168/397
Положення про організацію та забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації літерними та підконтрольними рейсами, затверджено наказом Міністерства транспорту України від 24.12.1996 р. № 415
Положення про проведення конкурсу на право отримання статусу національного повітряного перевізника, затверджене наказом Міністерства транспорту України від 20.03.1997 р. № 98
Правила перевезення пошти повітряними суднами, затверджені наказом Державного комітету зв'язку та інформації України, Міністерства транспорту України від 08.06.1999 р. № 105/297
Інструкція про повітряні перевезення спеціальних та небезпечних вантажів, затверджена наказом Міністерства транспорту України” від 25.10.1999 р. № 509
Інструкція про порядок розшуку багажу, що не надійшов до аеропорту призначення, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 01.11.1999 р. № 526
Наказ Міністерства транспорту України” Про затвердження Правил виконання чартерних рейсів” від 18.05.2001 р.№ 297
Порядок оформлення вильоту повітряного судна для перевезення товарів військового та подвійного призначення, затверджений наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2001 р. № 447
Наказ Міністерства транспорту України „Про розподіл призначень на внутрішні та міжнародні авіаперевезення” від 17.02. 2003 р. № 108
Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 25.07.2003 р. № 568
Правила повітряних перевезень вантажів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14.10.2003 р. № 793
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом” від 15.07.2004 р. № 630
4.11. Пошукові та аварійно-рятувальні роботи
Повітряний кодекс України від 04.05.1993 № 3167-XII (Витяг)
Указ Президента України „Про заходи щодо впровадження в Україні єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування” від 02.09.1997 р. № 937/97
Постанова Кабінету Міністрів України „Про головний центр координації авіаційних робіт з пошуку і рятування Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи” від 19.01.1998 р. №41
Постанова Кабінету Міністрів України „Про заходи щодо вдосконалення організації та проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування” від 16.10.1998 р. № 1643
Правила з пошуку та рятування в цивільній авіації України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16 .08.1999 р. № 404
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Міністерства транспорту України „Про затвердження Порядку проведення авіаційних операцій (робіт) з пошуку і рятування у разі авіаційної події в районі відповідальності України за пошук і рятування” від 15.12.2000 р. № 333/863/467/708
4.12. Розслідування авіаційних подій
Правила розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами в Україні, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 12.12.2001 р. № 870
Правила медичного розслідування авіаційних подій, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 28.03.1995 р. № 50
4.13. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює
використання повітряного простору України
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X (Витяг)
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті” від 23.12. 2002 р. № 911
4.14.Міжнародні документи у сфері повітряного транспорту
Конвенція про міжнародну цивільну авіацію, підписана 07.12.1944 р.
Закон України „Про ратифікацію Протоколу про введення нової статті 83-bis до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію” від 15.02.1995 р. № 67/95-ВР
Протокол про введення нової статті 83-bis до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 06.10.1980 р.
Закон України „Про ратифікацію протоколів, що стосуються зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію” від 11.07.2002 № 112-ІV
Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной гражданской авиации, подписанный 10.05.1984 г.
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 14.06.1954 р.
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 15.09.1962 р.
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 21.06.1961 р.
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 12.03.1971 р.
Протокол Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації, що стосується зміни Статті 50 „а” Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 16.10.1974 р.
Протокол, що стосується зміни статті 50 „а” Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 26.10.1990 р.
Протокол Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації, що стосується зміни Статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 07.07.1971 р.
Протокол, що стосується зміни статті 56 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 06.10.1989 р.
Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 27.05.1947 р.
Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной гражданской авиации, подписанный 30.09.1977 г.
Протокол Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 29.09.1995 р.
Протокол Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, підписаний 01.10.1998 р.
Указ Президії Верховної Ради Української РСР „Про приєднання Української Радянської Соціалістичної Республіки до Конвенції про злочини та деякі інші акти, що вчинюються на борту повітряних суден” від 21.12.1987 р. № 5049-ХІ

Конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях, совершенных на борту воздушного судна, подписанная 14.09.1963 г.
Закон України „Про ратифікацію Договору з відкритого неба” від 02.03.2000 р. № 1509-III
Договір з відкритого неба, підписаний 24.03.1992 р.
Закон України „Про ратифікацію Протоколу, що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації „Євроконтроль” з усіма змінами, укладену 13.12.1960 р. від 15.11.2003 р. № 1338-ІV
Протокол, що консолідує Міжнародну конвенцію щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації „Євроконтроль” з усіма змінами, укладену 13.11.1960 р., підписаний 27.06.1997 р.
Закон України „Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів” від 26.11.2003 р. № 1341- ІV
Багатостороння угода про сплату маршрутних зборів, підписана 12.02.1981 р.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про повітряне сполучення” від 23.04.2001 р. № 364
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея про повітряне сполучення” від 25.10.2002 р. № 1584
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Корея про повітряне сполучення, підписана 16.12.1996 р.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Ліванської Республіки про повітряне сполучення” від 25.10.2002 р. № 1585
Угода між Урядом України та Урядом Ліванської Республіки про повітряне сполучення, підписана 22.04.2002 р.
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про повітряне сполучення” від 25.10.2002 р. № 1587
Угода між Кабінетом Міністрів України та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про повітряне сполучення, підписана 25.10.2002 р. № 1587
Протокол між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про відкриття повітряного сполучення, підписаний 04.05.1992 р.
Угода про використання повітряного простору, підписана 15.05.1992 р.
Протокол між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про встановлення повітряного сполучення, підписаний 30.10.1992 р.
Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про повітряне сполучення, підписана 22.12.1992 р.
Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про повітряне сполучення, підписана 12.01.1993 р.
Угода між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії про повітряне сполучення, підписана 10.02.1993 р.
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про повітряне сполучення, підписана 22.02.1993 р.
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про повітряне сполучення, підписана 13.04.1993 р.
Угода між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про повітряне сполучення, підписана 10.06.1993 р.
Угода між Урядом України та Урядом Естонської Республіки про повітряне сполучення, підписана 06.07.1993 р.
Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про повітряне сполучення, підписана 07.07.1993 р.
Угода про повітряне сполучення між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Іран, підписана 09.07.1993 р.
Угода між Урядом України та Урядом Монголії про повітряне сполучення, підписана 23.07.1993 р.
Угода між Урядом України та Урядом Королівства Нідерландів про повітряне сполучення, підписана 07.09.1993 р.
Угода між Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про повітряне сполучення, підписана 21.10.1993 р.
Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про повітряне сполучення і співробітництво в галузі повітряного транспорту, підписана 12.01.1994 р.
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про повітряне сполучення, підписана 20.01.1994 р.
Угода між Урядом України та Австрійським Федеральним Урядом про повітряне сполучення, підписана 15.06.1994 р.
Угода між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про повітряне сполучення, підписана 02.05.1995 р.
Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про повітряне сполучення, підписана 19.05.1995 р.
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про повітряне сполучення, підписана 17.06.1995 р.
Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про повітряне сполучення, підписана 17.07.1995р.
Угода між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про повітряне сполучення, підписана 16.12.1996 р.
Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про повітряне сполучення, підписана 01.07.1997 р.
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про використання силами та засобами Чорноморського флоту Російської Федерації повітряного простору України та повітряного простору над акваторією Чорного моря, де відповідно до міжнародних угод відповідальність за безпеку польотів та організацію обслуговування повітряного руху покладена на Україну, підписана 16.07.1999 р.

Розділ 5. Морський та річковий транспорт
5.1. Загальні положення
Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР (Витяг)
Указ Президента України „Про День працівників морського та річкового флоту” від 29.06.1993 р. № 236/93
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних” від 12.06.1996 р. № 640
Постанова Кабінету Міністрів України „Про формений одяг та знаки розрізнення працівників морського і річкового транспорту” від 03.07.2002 р. № 921
Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівняльних цінах на підприємствах морського та річкового транспорту, затверджений наказом Міністерства статистики України від 20.09.1995 р. № 232
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про загін відомчої охорони судноплавних шлюзів та Запорізького району гідротехнічних споруд” від 16.02.2004 р. № 89
Про формений одяг та знаки розрізнення працівників морського і річкового транспорту Наказ Міністерства транспорту України від 20.08.2004 р. № 758
5.2. Судно
Указ Президента України „Про паралельну державну реєстрацію іноземних суден, що експлуатуються суб’єктами підприємницької діяльності” від 25.04.1994 р. № 187/94
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних суден, що експлуатуються на умовах договору бербоут-чартеру суб'єктами підприємницької діяльності, та розмір збору за паралельну державну реєстрацію цих суден” від 16.08.1994 р. № 559
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України” від 26.09.1997 р. № 1069
Постанова Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті” від 08.06.1998 р. № 814
Постанова Кабінету Міністрів України „Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства” від 27.07.1999 р. № 1583
Наказ Міністерства транспорту України „Про утворення Інспекції Головного державного реєстратора флоту” від 20.10.1997 р. № 369
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Порядку присвоєння судну назви” від 21.01.1998 р. № 19
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження форми Радіожурналу ГМЗЛБ та переліку документів з радіозв'язку й електрорадіонавігації” від 03.12.1998 р. № 480
Наказ Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства транспорту України, Державного комітету рибного господарства України „Про затвердження Інструкції про заходи щодо недопущення незаконного проникнення сторонніх осіб у портах України та іноземних портах на судна закордонного плавання, що плавають під Державним прапором України” від 29.11.1999 р. № 502/568/156
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України” від 27.09.2000 р. № 524
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України” від 19.04.2001 р. № 225
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження переліку обов'язкового радіообладнання торговельних суден, які не здійснюють міжнародні рейси та не підпадають під вимоги Міжнародної конвенції СОЛАС-74/78” від 30.08.2002 р. № 605
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства” від 17.07.2003 р. № 545
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден” від 16.07.2004 р. № 641
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден” від 16.07.2004 р. № 642

5.3. Екіпаж судна
Указ Президента України „Про посвідчення особи моряка” від 05.06.1993 р. № 194/93
Постанова Кабінету Міністрів України „Про поліпшення організації медико-санітарного забезпечення плавскладу морського, річкового та рибопромислового флоту” від 10.12.1998 р. №1950
Постанова Кабінету Міністрів України „Про граничні норми добових витрат і сум, що направляються на харчування (замість добових) членів екіпажів суден (інших транспортних засобів), що здійснюють діяльність за межами повітряного або митного кордону чи територіального моря (вод) України” від 04.01.1999 р. № 3
Постанова Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків” від 31.01.2001 р. № 83
Інструкція про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка, затверджена наказом Міністерства транспорту України від 27.09.1993 р. № 322
Перелік морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка, наказом Міністерства транспорту України від 27.09.1993 р. № 322
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах” від 19.11.1996 р. № 347
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції про особливості відряджень членів екіпажів суден (інших транспортних засобів) та порядок виплати сум, що направляються на харчування членів екіпажів суден (інших транспортних засобів)”від 12.07.1999 р. № 359
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил визначення мінімального складу екіпажу, при якому допускається вихід судна в море” від 30.01.2001 р. № 44
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків” від 17.10.2001 р. № 693
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Порядку припинення дії підтверджень дипломів та позачергової перевірки компетентності осіб командного складу морських суден” від 28.08.2003 р. № 672
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден” від 02.08.2004 р. № 686
5.4. Морський та річковий порт
Закон України „Про спеціальну (вільну) економічну зону „Порто-франко” на території Одеського морського торгівельного порту” від 23.03.2000 № 1607-ІІІ
Декрет Кабінету Міністрів України „Про порядок вилучення та реалізації вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни” від 08.04.1993 р. № 33-93
Постанова Кабінету Міністрів України „Про реалізацію вантажів, що знаходяться у морських торговельних портах і на припортових залізничних станціях понад установлені терміни” від 16 .05.1996 р. № 536
Наказ Міністерства охорони здоров'я України „Про затвердження Переліку морських і річкових портів України, де видаються свідоцтва про дератизацію або свідоцтва про звільнення від дератизації” від 02 .10.1997 р. № 291
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів України суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах” від 25.11.1998 р. № 469
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання” від 31.05.2000 р. № 276
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про капітана морського торговельного порту України” від 18.10.2000 р. № 573
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про Інспекцію державного портового нагляду морського торговельного порту України” від 18.10.2000 р. № 574
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції про порядок пломбування в морських торговельних і річкових портах України суднових запірних пристроїв, призначених для скидання забруднюючих речовин та вод, що їх містять” від 30 .09.2002 р. № 695
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства” від 17.07.2003 р. № 545
5.5. Морська лоцманська служба та служба регулювання руху суден
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про державну морську лоцманську службу” від 11.09.2000 р. № 498
Наказ Міністерства транспорту України ”Про затвердження Типового положення про службу регулювання руху суден” від 28.05.2001 р. № 340
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про лоцмана-оператора служби регулювання руху суден” від 28 .05.2001 р. № 341
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про державних річкових лоцманів” від 14.01.2002 р. № 11
Наказ Міністерства транспорту України „Про забезпечення лоцманського проведення і регулювання руху суден у територіальних, внутрішніх водах та на внутрішніх водних шляхах України” від 15.04.2004 р.
5.6. Правила плавання суден
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах” від 06.03.1998 р. № 69
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення плавання торговельних, риболовних, спеціальних та інших морських і річкових суден на морях та внутрішніх водних шляхах України” від 23.05.2001 р. № 308
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил плавання кораблів і суден у бухтах, на рейдах м. Севастополя і на підходах до нього” від 05.09.2002 р. № 626
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього” від 09 .10.2002 р. № 721
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи України” від 20.10.2003 р. № 809
5.7. Перевезення морським та річковим транспортом
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок надання морським і річковим судноплавним компаніям статусу національного перевізника” від 21.06.2001 р. № 668
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення” від 14.12.1998 р. № 497
Наказ Міністерства транспорту України„Про затвердження Порядку проведення конкурсу щодо надання судноплавним компаніям статусу національного перевізника” від 04.09.2001 р. № 584
5.8. Міжнародні документи у сфері морського та річкового транспорту
Постанова Верховної Ради України „Про приєднання України до Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року” від 17.11.1992 р. № 2785-ХІІ
Конвенція про міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року, підписана 20.10.1972 р.
Постанова Верховної Ради України „Про приєднання України до Міжнародної конвенції по пошуку і рятуванню на морі 1979 від 17.11.1992 р. № 2786-ХІІ
Міжнародна Конвенція про пошук і рятування на морі 1979 року, підписана 27.04.1979 р.
Постанова Верховної Ради України „Про ратифікацію Конвенції міжнародної організації праці № 147 „Про мінімальні норми на торговельних суднах” від 14.07.1993 р. № 3387-ХІІ
Конвенція 147 про мінімальні норми на торговельних суднах, дата прийняття 29.10.1976 р.
Статус Конвенции Международной Организации Труда № 147 о минимальных нормах на торговых судах (Женева, 29 октября 1997 г. (по состоянию на 1 сентября 2001 г.), дата вступления в силу 28.11.81 г.
Постанова Верховної Ради України „Про ратифікацію Конвенції про захист Чорного моря від забруднення” від 04.02.1994 р. № 3939-XII
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення, підписана 21.04.1992 р.
Закон України „Про приєднання України до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року і Протоколу 1976 року до неї” від 15.07.1994 р. № 115/94-ВР
Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу, підписана 19.12.1976 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про морський транспорт” від 22.02.1996 р. № 64/96-ВР
Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про морський транспорт, підписана 06.09.1994 р.
Закон України „Про приєднання України до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р.” від 01.11.1996 р. № 464/96-ВР
Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року” підписана 07.07.1978 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про морське торговельне судноплавство” від 19.03.1999 р. № 530-XIV
Угода між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про морське торговельне судноплавство, підписана 04.04.1996 р.
Закон України „Про ратифікацію Додаткового протоколу від 26 березня 1998 року до Конвенції про режим судноплавства на Дунаї від 18 серпня 1948 року” від 14.05.1999 р. № 664-XIV
Додатковий протокол від 26 березня 1998 року до Конвенції про режим судноплавства на Дунаї від 18 серпня 1948 року, підписаний 26.03.1998 р.
Закон України „Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини ХІ Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року” від 03.06.1999 р. № 728-ХІV
Конвенция организации объединенных наций по морскому праву, подписанная 10.12.1982 г.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про торговельне судноплавство” від 02.07.1999 р. № 818-XIV
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про торговельне судноплавство, підписана 26.02.1998 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про торговельне судноплавство” від 05.10.2000 р. № 2024-III
Угода між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет про торговельне судноплавство, підписана 29.03.1997 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Грецької Республіки про торговельне судноплавство” від 10.01.2002 р. № 2931-III
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Грецької Республіки про торговельне судноплавство, підписана 06.11.2000 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Французької Республіки про морське торговельне судноплавство” від 10 .01.2002 р. № 2932-ІІІ
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Французької Республіки про морське торговельне судноплавство, підписана 15.09.2000 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль з питань мореплавства і морських перевезень” від 17.01.2002 р. № 2994-ІІІ
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Держави Ізраїль з питань мореплавства і морських перевезень, підписана 25.11.1996 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди про морське торгове судноплавство між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран” від 17.01.2002 р. № 2995 -IІІ
Угода про морське торгове судноплавство між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран, підписана 09.07.1993 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про морське торговельне судноплавство” від 17.01.2002 р. №2996-III
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про морське торговельне судноплавство, підписана 30.10.1997 р.
Закон України „Про приєднання України до міжнародної конвенції про морські застави та іпотеки 1993 року” від 22.11.2002 р. № 240-ІV
Міжнародна конвенція про морські застави та іпотеки 1993 року, підписана 06.05.1993 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди про співробітництво причорноморських держав з пошуку та рятування на Чорному морі” від 28.11.2002 р. № 322-IV
Угода про співробітництво причорноморських держав з пошуку та рятування на Чорному морі”, підписана 27.11.1998 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Індія про торговельне судноплавство” від 15.05.2003 р. № 797-IV
Угода між Урядом України і Урядом Республіки Індія про торговельне судноплавство, підписана 03.10.2002 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди про привілеї та імунітети Комісії із захисту Чорного моря від забруднення” від 15.05.2003 р. № 799-IV
Угода про привілеї та імунітети Комісії із захисту Чорного моря від забруднення, підписана 28.04.2000 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне судноплавство” від 18.02.2004 р. № 1503-IV
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне судноплавство, підписана 05.06.2003 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Спеціального Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної Республіки про морський транспорт” від 18.02.2004 р. № 1504-ІV
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Спеціального Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної Республіки про морський транспорт, підписана 02.04.2003 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди про морське торговельне судноплавство між Кабінетом Міністрів України і Головним Народним Комітетом Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії” від 18.02.2004 р. № 1505-IV
Угода про морське торговельне судноплавство між Кабінетом Міністрів України і Головним Народним Комітетом Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії, підписана 30.06.2003 р.
Закон України „Про ратифікацію Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки” від 20 квітня 2004 року № 1682-IV
Договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаний 24.12.2003 р.
Закон України „Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про морське торговельне судноплавство та Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про внесення змін та доповнень до цієї Угоди” 20.04.2004 р. № 1684-IV
Угода між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про морське торговельне судноплавство, підписана 27.11.1996 р.
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про внесення змін та доповнень до Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про морське торговельне судноплавство, підписаний 19.06.2003 р.

Розділ 6. Страхування на транспорті
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV (Витяг)
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-VI (Витяг)
Повітряний кодекс України від 04.05.1993 р. № 3167-XII (Витяг)
Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР (Витяг)
Закон України „Про дорожній рух” від 30.06.1993 р. № 3353-ХІІ (Витяг)
Закон України „Про транспорт” від 10.11.1994 р. № 232/94-ВР (Витяг)
Закон України „Про страхування” від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР (Витяг)
Закон України „Про перевезення небезпечних вантажів” від 06.04.2000 р. №1644-ІІІ (Витяг)
Закон України „Про автомобільний транспорт” від 05 .04.2001 р. №2344-ІІІ (Витяг)
Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення безпеки авіації України” від 15.01.1998 р. № 17/98 (Витяг)
Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.1994 р. № 7 (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті” від 14.08.1996 р. № 959
Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів” від 28.09.1996 р. № 1175
Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 р. №176 (Витяг)
Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1997 р. № 252 (Витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок утворення та державної реєстрації Авіаційного страхового бюро і Морського страхового бюро” від 27.04.1998 р. № 561
Постанова Кабінету Міністрів України „Про здійснення контролю за наявністю страхового сертифіката у власників (користувачів) зареєстрованих в Україні транспортних засобів у разі виїзду на територію іншої країни” від 06.07.1998 р. № 1024
Постанова Кабінету Міністрів України „Про страховий фонд безпеки авіації” від 17.08.1998 р. № 1272
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про наглядову раду Моторного (транспортного) страхового бюро” від 22.06. 1999 р. № 1117
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження розмірів страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України” від 26.09.2001 р. № 1228
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів” від 01.06. 2002 р. № 733
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації” від 12.10.2002 р. № 1535
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження розмірів страхових платежів за додатковими договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів” від 29.04.2004 р. № 539
Наказ Державного митного комітету України, Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю України, Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України „Про затвердження Положення про особливі умови ліцензування страхових організацій для здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника” від 25.07.1996 р. № 343/83/243/154-А
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації у Державній авіаційній адміністрації України страховиків (перестраховиків), які здійснюють обов'язкове авіаційне страхування” від 29.12.1998 р. № 550
Положення про порядок формування і використання страхового фонду безпеки авіації, затверджене наказом Міністерства транспорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 30.12.1998 р. № 553/273/400/93
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Порядку укладання договорів страхування морських суден, що перебувають у державній власності і передаються судновласниками у фрахт, оренду, лізинг” від 17.05.1999 р. № 260
Наказ Міністерства транспорту України „Про затвердження Положення про здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері страхування при перевезенні небезпечних вантажів залізничним транспортом” від 19.11.2003 р. № 898