Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту: Навчальний посібник. Книга 1.

К списку книг
Еврейская мафия – угроза человечеству
Сионизм. Евреи-талмудисты. Талмудистское еврейство в порабощении России и Украины
Статьи автора сайта на Гайдпарке

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів напряму «Транспортні технології» вищих навчальних закладів (лист №1.4/18-Р-1048 від 09.11.06)

Рецензенти:
Кулаєв Ю.Ф. – проф., докт. екон. наук, Національний авіаційний університет.
Маяк М.М. – проф., докт. техн. наук, Державне господарське об'єднання Концерн "Авіавоєнремонт".
Рудзінський В.В. – проф., докт. техн. наук, ДержавтотрансНДІпроект

Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В.
Я 93 Загальний курс транспорту: Навчальний посібник. – Кн. 1. – К.: Арістей, 2007. – 544 с.
ІSВN 966-381-020-3

У навчальному посібнику викладено загальні відомості про залізничний, автомобільний, авіаційний, водний, трубопровідний транспорт і його роль у галузях економіки країни.
Описано основні елементи інфраструктури, система, організація та органи управління транспортом і шляхи їх удосконалення, а також техніко-економічні особливості видів транспорту і науково-технічні проблеми його подальшого розвитку.

Для студентів вищих навчальних закладів транспорту за напрямом "Транспортні технології" для спеціальностей "Транспортні системи", "Організація перевезень і управління на транспорті" різних спеціалізацій та спеціальності "Організація та регулювання дорожнього руху".
УДК 656 (075.8)
ББК 39 я 73
Зміст (172 кб) Формат Word
Розділ 1 (458 кб)
Розділ 2 (482 кб)
Розділ 3 (347 кб)
Розділ 4-7 (2,66 Мб)
Розділ 8-12 (2,2 Мб)

Книга 2. Загальний курс транспорту (Один pdf-файл 1,56 Мб)
Книга-2 тут

ЗМІСТ
Вступ. Мета та зазавдання курсу. Міждисциплінарні зв'язки
1. Розвиток видів транспорту. Основні положення
1.1. Виникнення й еволюція світових транспортних зв'язків і засобів
1.2. Розвиток транспорту в XVIII-ХХІ ст.
Залізничний транспорт
Автомобільний транспорт та дорожнє господарство
Морський транспорт
Річковий транспорт
Авіаційний транспорт
Міський транспорт. Метрополітен
Трубопровідний транспорт
1.3. Основні поняття, характеристика видів транспорту
1.4. Єдина транспортна система
1.5. Єдина транспортна мережа
1.6. Єдина транспортна мережа зв'язку
1.7. Техніко-економічна характеристика видів транспорту
1.8. Продукція транспорту.
1.9. Принципи, функції та методи управління

2. Транспортна політика України (482 кб)
2.1. Принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав-учасниць СНД у галузі транспортної політики
2.2. Концепція реформування транспортного сектора економіки
2.3. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу
2.4. Утвердження України як транзитної держави
2.5. Розвиток транспортно-дорожнього комплексу України на період до 2020 року
2.6. Концепція створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні
2.7. Державна політика у сфері постачання та транзиту сирої нафти

3. Управління транспортом в Україні (347 кб)
3.1. Загальне управління. Міністерство транспорту та зв'язку України
3.2. Управління залізничним транспортом
Загальні положення
Статут залізниць України
Державна адміністрація залізничного транспорту
Державні територіально-галузеві об’єднання (залізниці) і дирекції залізничних перевезень
3.3. Управління автомобільним транспортом
Державний департамент автомобільного транспорту
Автотранспортні управління Міністерства транспорту
Державна служба автомобільних доріг України
Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України”
3.4. Управління водним транспортом
Державний департамент морського і річкового транспорту
Об'єднання "Український комерційний флот"
Державна судноплавна компанія "Українське морське пароплавство"
Акціонерна судноплавна холдингова компанія "Сі Трайдент"
Морський порт
3.5. Управління авіаційним транспортом. Державний департамент авіаційного транспорту
3.6. Управління міським транспортом. Мінбуд України
3.7. Управління трубопровідним транспортом. Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

4. Залізничний транспорт
4.1. Сучасний стан залізничного транспорту
4.2. Залізниці України
Загальні положення. Обсяги перевезень
Характеристика залізниць
Донецька залізниця
Придніпровська залізниця
Південна залізниця
Південно-Західна залізниця
Одеська залізниця
Львівська залізниця
4.3. Споруди і пристрої залізничного транспорту
4.4. Економічні показники роботи залізниць
4.5. Габарити на залізницях
4.6. Колійне господарство залізниці. Залізничні під'їзні колії
4.7 Електропостачання залізниць
4.8. Рухомий склад і його утримання
Загальні відомості про рухомий склад
Електричний рухомий склад
Тепловози
Локомотивне господарство
Вагони і вагонне господарство
4.9. Організація й управління рухом поїздів
Організація вагонопотоків
Порядок приймання, відправлення і руху поїздів
Загальні відомості про сиcтему управління рухом поїздів
4.10. Основні показники експлуатаційної роботи
4.11. Станції, залізничні вузли, роздільні пункти
Загальні зведення про станції
Технічне оснащення залізничних станцій
Функції залізничних станцій та їх завдання
4.12. Тарифи на залізничному транспорті
Основа тарифів і сборів на залізничному транспорті
Тарифи на перевезення вантажів
Основні положення
Тарифні системи на перевезення вантажів
Тарифи на перевезення пасажирів
Основні регламентуючі документи і техніко-економічні показники пасажирських перевезень
Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу у внутрішньодержавному сполученні

Тарифи на перевезення пасажирів, багажу та товаробагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід-Захід
Платні послуги по обслуговуванню пасажирів

5. Автомобільний транспорт
5.1. Загальні положення
5.2. Розміщення автотранспортного комплексу по регіонах України .
Економічне районування
Донецкий економічний район
Карпатський економічний район
Південний економічний район
Подільський економічний район
Поліський економічний район
Придніпровський економічний район
Східний економічний район
Центральний економічний район
5.3. Класифікація автомобільного транспорту. Основні елементи техніки, технології, організації та управління на АТ
5.4. Класифікація автомобільних доріг загального користування
5.5. Характеристика автомобільних шляхів
5.6. Особливості роботи допоміжного автотранспорту
5.7. Науково-технічні проблеми подальшого розвитку та вдосконалення АТ

6. Водний транспорт
6.1. Річковий транспорт
Загальні положення
Подальший розвиток річкового транспорту України
6.2. Рухомий склад річкового транспорту
6.3. Річні порти
6.4. Морський транспорт
Загальні положення
Склад морського транспорту
Морський порт
6.5. Морські перевезення
6.6. Порти України
Морськи порти
Порти Придунайського басейну
Порти Чорноморського басейну
Порти Азовського басейну
Річкові порти України
6.7. Стан морських портів України
6.8. Основні напрями розвитку портів
6.9. Портові тарифи
Система портових тарифів
Портовий вантажний збір
Плата за зберігання зовнішньоторговельних вантажів
Ставки збору за роботу криголамів
Роботи, які не оплачуються за акордними ставками

7. Авіаційний транспорт (АТ)
7.1. Авіація – наймолодший і найбільш досконалий вид транспорту
7.2. Розбудова і сучасний стан державної системи використання повітряного простору України
7.3. Досягнення і стан інфраструктури авіаційного транспорту в Україні
7.4. Технічно-експлуатаційні властивості АТ
7.5. Науково-технічні проблеми подальшого розвитку АТ
7.6. Аеропорти України

8. Міський транспорт
8.1. Види транспорту та його особливості в єдиній системі міста
Загальні положення
Міський пасажирський транспорт України
8.2. Стан міського пасажирського транспорту України на прикладі м. Києва та перспективи його розвитку
8.3. Виготовлення та ремонту трамваїв і тролейбусів
8.4. Метрополітен
Загальні відомості про метрополітен
Технічні пристрої і споруди в метрополітені
Основні напрямки будівництва метрополітенів в Україні

9. Трубопровідний транспорт
9.1. Україна – енергетичний вузол Європи
9.2. Трубопровідний транспорт України
9.3. Класифікація та призначення трубопровідного транспорту
9.4. Розвиток мережі трубопроводів
9.5. Перспектива розвитку трубопровідного транспорту
9.6. Стан трубопровідного транспорту України

10. Промисловий транспорт
10.1. Роль, значення і розвиток промислового транспорту
10.2. Міжгалузеві підприємства промислового залізничного транспорту.
Державний концерн “Промтранс”
10.3. Взаємовідносини підприємств залізничного транспорту з власниками залізничних під'їзних колій
10.4. Формування цін (тарифів) на перевезення вантажів та інші послуги, що надаються підприємствами промислового залізничного транспорту

11. Нові види транспорту
11.1. Різновид нових видів транспорту і перспективи їх розвитку
11.2. Ракетний транспорт і Національна космічна програма

12. Міжнародні транспортні коридори
12.1. Загальні положення
12.2. Транзитний потенціал України
12.3. Тарифна політика
12.4. Залізничні МТК
12.5. Автомобільні МТК
12.6. Міжнародний транспортний коридор №7 по р. Дунай

Додатки
1. Пропуск авіаційного пасажирського та вантажного транспорту через державний кордон України
2. Транзитні вантажопотоки через кордони України трубопровідним транспортом
за окремими країнами відправлення та призначення за 2002 рік
3. Вантажооборот трубопровідного транспорту за видами вантажів
4. Транспортування (перекачка) вантажів трубопроводами

ЛІТЕРАТУРА
1. Единая транспортная система: Учебн. для вузов / В.Г. Галабурда, В.А. Персианов, А.А. Тимошин и др.; Под ред. В.Г. Галабурды. – М.: Транспорт, 1996. – 295 с.
2. Заворицький В.Й., Кизима С.С., Ткачук В.М., Воркут Т.А. Транспорт і шляхи сполучення, 1996, 170 с.
3. Кошарний М.Ф., Кошарний О.М. Технічні засоби транспорту, 1997, 122 с.
4. Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины. Монография. – К.: Издательство “Феникс”, 2004. – 667 с.
5. Зеркалов Д.В. Транспорта система України. Довідник. – К.: Основа, 2007. – 620 с.
6. Зеркалов Д.В. Транспорт України: Довідник. У двох книгах. Кн. 1. – К.: Основа, 2002. – 462 с.
7. Зеркалов Д.В. Транспорт України: Довідник. У двох книгах. Кн. 2. – К.: Основа, 2003. – 564 с.
8. Зеркалов Д.В. Довідник залізничника. Економіка. – К.: Основа, 2006. – 616 с.
9. Зеркалов Д.В. Довідник залізничника. Станції. – К.: Основа, 2006. – 632 с.
10. Зеркалов Д.В., Зайончковський І.В., Пероганич Ю.Й., Павленко О.Є., Шамрай Д.О., Яновський В.П. Довідник залізничника: Перевезення вантажів/ За редакцією Д.В. Зеркалова. – К.: Основа, 2004. – 552 с.
11. Аксьонов В.І., Довганюк С.С., Зеркалов Д.В. Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга друга: Перевезення пасажирів/За редакцією Д.В. Зе-ркалова – К.: Основа, 2004. – 436 с.
12. Зеркалов Д.В., Коба В.Г., Кушнірчук В.Г., Петров В.І. Порти України. Перевезення вантажів. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003. – 624 с.
13. Левковець П.Р., Зеркалов Д.В. Мельниченко О.І., Казаченко О.Г. Управління автомобільним транспортом. Навчальний посібник. За редакцією Д.В. Зеркалова. – К.: Арістей, 2006.– 416 с.
14. Шамрай Д.А., Яновська Т.Г., Дорошенко Н.В., Зеркалов Д.В. Управління залізничним транспортом. У четирьох книгах. Кн. 1. Організаційно-правова основа. Інфраструктура /За редакцією Д.В.Зеркалова. – К.: Основа, 2004. – 352 с.
15. Шамрай Д.А., Яновська Т.Г., Дорошенко Н.В., Зеркалов Д.В. Управ-ління залізничним транспортом. У четирьох книгах. Кн. 2. Перевезення.Тарифи / За редакцією Д.В.Зеркалова. – К.: Основа, 2004. – 280 с.
16. Яновський П.О., Некрашевіч В.І., Апатцев В.І. Загальний курс залізничного транспорту: Навч. посібник. К.: КУЕТТ, 2003. – 158 с.

• • • • •