Державні будівельні норми (ДБН)

К оглавлению
Приобрести документы можно в издательстве "Основа" ___ Прайс-лист от 01.05.09

ДСТУ, ДБН ТА ІНШЕ (ВИДАННЯ «УКРАРХБУДІНФОРМ») в формате ворд с ценой

3. Державні будівельні норми (ДБН)

ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів
ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини
Посібник до ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних та залізобетонних виробів
ДБН А.3.1-8-96 Проектування підприємств виробів
ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств
ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва
ДБН В.2.2-2-95 Теплиці та парники
ДБН В.2.8-4-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги
ДБН Б 1-1-93 Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів
ДБН Б.2.4-2-94 Види, склад, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень
ДБН Б.2.4-1-93 Планування і забудова сільських поселень
ДБН В.1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах
ДБН В.2.8-2-95 Будівельні машини, обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення
ДБН Б.1-2-95 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України
ДБН В.2.2-15-2005 Житлові будинки. Основні положення
Зміна №1 ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки.
ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення
Зміна №4 ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення
ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд
Зміни до ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд
ДБН В.2.8-1-96 Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення
ДБН Г.1-5-96 Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем
ДБН В.2.8-3-95 Технічна експлуатація будівельних машин
ДБН В.2.8-6-96 Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових
ДБН В.2.8-9-96 Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги
ДБН В.2.7-64-97 Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах
ДБН В.2.7-31-95 Порядок визначення запасів родовищ пісків та гравію
ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві
ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва
Посібник до ДБН А.3.1-5-96 Посібник по розробці проектів організацій будівництва і проектів виконання робіт
ДБН В.2-2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
Зміна №2 ДБН В.2-2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
ДБН А.2.2-6-2008 Склад , зміст, порядок, розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини.
ДБН В 2.8-5-96 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях
ДБН В.1.2-1-95 Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів
ДБН В.2.7-63-97 Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва
ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації
ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення
ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів
ДБН В.2.3-19-2008 Залізниці колії 1520мм. Норми проектування
ДБН В.2.3-4-2007 Автомобільні дороги. Проектування. Будівництво
ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я
ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва
ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві
ДБН В.1.4-0.02-97
ДБН В 1.4-1.01-97
ДБН В.1.4-2.01-97
Посібник до ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будів. матеріалів та об’єктів будівництва
ДБН В.2.2-8-97 Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна
ДБН В.2.2-7-98 Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
ДБН В.2.8-7-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва
ДБН В.2.6-6-95 Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "Пластбау"
ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд
Журнал авторського нагляду за будівництвом Згідно з ДБН А.2.2-4-2003
ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади
ДБН В.1.1-5-2000 Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах (комплект - 2 томи)
ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів
Зміна № 2 ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів
ДБН Г.1-6-96 Тимчасові норми розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів
ДБН Б.2.4-4-97 Планування і забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств
ДБН В.2.5-13-98* Пожежна автоматика будинків і споруд
ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборон
ДБН Б.1-3-97 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів
ДБН Г.1-3-95 Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних та монолітних бетонних та залізобетонних конструкційних виробів
ДБН Г.1-7-97 Тимчасові норми розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли і каменів керамічних
ДБН А. 1.1–1–93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
ДБН А.1.1-2-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів
ДБН А.1.1-3-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів
ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж
ДБН А.2.3-1-99* Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди
ДБН В.2.8-11-99 Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів
ДБН В.2.8-12-2000 Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві
ДБН Г.1-8-2000 Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних
ДБН А.2.2-3-2004 Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва (на заміну ДБН А.2.2-3-97)
ДБН В.2.8-13-2000 Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин
ДБН В.2.8-14-2000 Правила зберігання будівельних машин
ДБН А.3.1-9-2000 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди
ДБН В.2.2-12-2003 Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції
ДБН В.2.5-24-2003 Електрична кабельна система опалення
ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека в будівництві
ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва.
СНиП II-35-76
Ч. II, гл. 35 “Котельные установки“ з урахуванням чинних змін та доповнень
(для застосування на території України, діє з 01.07.06 р.)
ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
ДБН Б.1.1-4-2002 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування
ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України (на заміну СНиП II-7-81*)
ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель
ДБН В.2.3-6-2002 Мости та труби. Обстеження та випробування
ДБН В.2.5-22-2002 Кодекс усталеної практики (звід правил). Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою
ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення
ДБН 360-92** (із змінами № 1-10) Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень
ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки випливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд
ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони). ДСК
ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування
ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів
ДБН В.2.2-3:2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України
ДБН В.2.2-2:2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам?яток архітектури та містобудування
ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонті роботи на пам’ятках культурної спадщини
ДБН В.2.3-20:2008 Мости та труби. Виконання та приймання робіт.
ДБН В.2.3-16-2007 Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг
ДБН В.2.2-14-2004 Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними. ДСК
ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення
Зміна № 1 ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення
Зміни до нормативних документів, що діють у галузі будівництва, у зв'язку з введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" (введені в дію з 01.04.2005)
Зміна № 1 ДБН В.2,2-3-97 Будинки та споруди навчальних закладів
Зміна № 1 ДБН В.2,2-4-97 Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
Зміна № 1ДБН В.2.2-7-98 Будинки та споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин
Зміна № 1 ДБН В.2.2-8-98 Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна
Зміна № З ДБН В.2,2-9-99 Громадські будинки і споруди
Зміна № 1 ДБН В.2.2-10-2001 Заклади охорони здоров'я
Зміна № З ДБН В.2.6-14-97 Покриття будинків і споруд
Зміна № 1 (національна) СНцП 2 09.085* Производственные здания
Зміна № 1 (національна) СНиП 2,09 03-85 Сооружения промышленных предприятий
Зміна № 2 (національна) СНиП 2.09,04-87 Административные и бытовые здания
Зміна № 1 (національна) СНиП 2.11.01-85 Складские здания
Зміна № 1 (національна) СН 515-79 Инструкция по проектированию зданий и сооружений, приспосабливаемых под лечебные учреждения
ДБН В.2.2-18:2007 Заклади соціального захисту населення
ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення
ДБН Б.1.1-7:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території сільради
ДБН Б.1.1-6:2006 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району
ДБН В.2.3-14-2006 Мости та труби. Правила проектування
ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об'єктів
ДБН Б.2.2-1:2008 Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування
ДБН В.2.3-18:2007 Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування
ДБН Б.1.1-5:2007 ПЕРША ЧАСТИНА. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) НА ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД у містобудівній документації. ДСК»
ДБН Б.1.1-5:2007 ДРУГА ЧАСТИНА. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту.(цивільної оборони} НА МИРНИЙ ЧАС у містобудівній документації
ДБН Б.1.2-6:2008 Основні вимоги до будівель і споруд механічний опір та стійкість
ДБН Б.1.2-7:2008 Основні вимоги до будівель і споруд . Пожежна безпека
ДБН Б.1.2-8:2008 Основні вимоги до будівель і споруд безпека життя і здоров?я людини та захист навколишнього природного середовища
ДБН Б.1.2-9:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації
ДБН Б.1.2-10:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму
ДБН Б.1.2-11:2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії
ДБН В.1.2-12:2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки
ДБН А.2.2-20:2008 Будинки і споруди. Готелі
ДБН Б.2.5-39:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі.