Різни нормативні документи

К оглавлению
Приобрести документы можно в издательстве "Основа" ___ Прайс-лист от 01.05.09

ДСТУ, ДБН ТА ІНШЕ (ВИДАННЯ «УКРАРХБУДІНФОРМ») в формате ворд с ценой

4. Різни нормативні документи

Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів
СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”
Державні санітарні норми та правила при роботі з джерелами електромагнітних полів
ДержСанПіН “Підприємства вугільної промисловості” ДСП 3.31.095-2002
Закони України:
- Про електронні документи та електронний документообіг
– Про електронний цифровий підпис
Збірник нормативних документів з питань автосервісу
Збірник повних текстів змін до державних будівельних норм (ДБН), державних стандартів України (ДСТУ), ГОСТів та СНіПів, що були введені в дію в 2004 році
Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві.
Закони України:
- Про землеустрій
- Про охорону земель
- Про державний контроль за використанням та охороною земель.
- Постанова Кабінету Міністрів
Про затвердження типового договору оренди землі
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Положення про Музейний фонд України
Методика грошової оцінки пам'яток
Типове положення про державний історико-культурний заповідник
Порядок визначення меж зон охорони пам?яток
Типове положення про Консультативну раду з питань охорони культурної спадщини місцевих органів охорони культурної спадщини
Порядок встановлення та утримання охоронних дошок та охоронних знаків на нерухомих пам?ятках
Порядок проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою
Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки машин і механізмів
Збірник:
Закон України “Про оцінку земель”
Закон України “Про розмежування земель державної та комунальної власності
Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”
Постанова КМУ “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”
Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок
Постанова КМУ “Про порядок вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів”
Постанова КМУ “Про порядок розроблення землеустрою щодо відведення земельних ділянок”
Збірник:
Положення про порядок опломбування або опечатування підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання у разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об’єктів
Перелік типів устаткування, для яких розробляються нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел
Збірник повних текстових змін до державних будівельних норм (ДБН), державних стандартів України (ДСТУ), ГОСТ та сніп, що були введені в дію в 2005 році
Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
Закон України «Про оцінку земель»
Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна»
Порядок проведення конкурсу на право оренди державного майна
Закон України «Про охорону культурної спадщини» (зі змінами)
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ з підтвердження відповідальності ліфтів
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ з підтвердження відповідності
лічильників гарячої води
ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ з підтвердження відповідності
лічильників холодної води
Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг)
Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці
Технічний регламент з підтвердження відповідності пакування (пакувальних матеріалів) та відходів пакування
Порядок приймання закінчених будівництвом об’єктів . Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 923
Свідоцтво про відсутність збудованого об’єкта проектній документації, вимогам державних стандартів будівельних норм і правил
Порядок визначення вартості відтворення чи заміщення земельних поліпшень – будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва
Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000
(витяги)
Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність“
(нова редакція Закону № 1765-IV від 15 червня 2004 року)
Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління об'єднань підприємств, підприємств та організацій
Порядок проведення атестації головних та базових організа-
цій метрологічних служб центральних органів виконавчої влади
Методика визначення вартості метрологічних робіт
Порядок атестації державних повірників та повірників
Інструкція щодо умов і правил проведення ремонту
засобів вимірювальної техніки
Порядок встановлення приналежності технічних засобів
до засобів вимірювальної техніки
Збірник законодавчих та нормативних документів
із діяльності архівів України
Примірні договори куплі-продажу
Збірник повних текстових змін, що були введені в дію в 2002-2003 рр., до державних будівельних норм (ДБН, ДСТУ, ГОСТів та СНіПів)
Збірник законодавчо-нормативних документів
щодо обслуговування автомобільних доріг:
– Закон України “Про автомобільні дороги“
– Положення про державну службу автомобільних доріг України
– Порядок видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об’єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об’єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування
Правила приєднання електроустановок до електричних мереж
Збірник законодавчих та нормативних документів з питань теплопостачання
– Закон України про теплопостачання
– Постанова Кабінету Міністрів України “Правила надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної
та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення“
– Наказ Мінбуду України “Порядок відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання“
Збірник законодавчих та інструктивних документів стосовно об’єктів підвищеної безпеки
– Закон України “Про об'єкти підвищеної небезпеки
– Закон України “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
– Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду
за охороною праці та його територіальними органами
– Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів
– Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів
– Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала
– Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами
Збірник законодавчих та нормативних документів з питань екологічної безпеки
– Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу
– Гігієнічний норматив
«Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини»
– Порядок проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу
– Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів,
у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців
– Інструкція із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів
Збірник законодавчих та інструктивних документів з питань архітектури та реклами
– Закон України «Про архітектурну діяльність»
(із змінами за станом на 01.10.2006 р.)
– Закон України «Про рекламу»
(із змінами за станом на 03.02.2004 р.)
– Постанова Кабінету Міністрів
«Типові правила розміщення зовнішньої реклами»
– Розпорядження Київської міської державної адміністрації
«Порядок розміщення реклами на транспорті комунальної власності міста Києва» (за станом на 26.12.2005 р.)
Збірник нормативних документів з питань проектування та експлуатації об’єктів будівництва
Збірник нормативних документів з питань гігієнічних нормативів щодо викидів забруднюючих речовин та поводження з вибуховими матеріалами
Збірник законодавчих документів з питань відповідності та придатності будівельних виробів для застосування в будівництві
Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики
Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів
Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів і мікро концентрацій чадного газу в повітрі приміщень житлових будинків та громадських будинків і споруд
Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури та його форма
Порядок проведення архітектурних та містобудівних конкурсів. Типове положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури
Збірник повних текстів змін, що були введені в дію в 1994-2000 рр., до державних будівельних норм (ДБН), державних стандартів України (ДСТУ), ГОСТів та СНіПів
Будівництво. Видатні інженери України. Біографічно-енциклопедичний збірник (832 стор., понад 700 біографій)
Збірник повних текстів змін, що були введені в дію в 2001 році, до державних будівельних норм (ДБН), державних стандартів України (ДСТУ), ГОСТів та СНіПів

Адреса видавництва: 01032, Київ-32, вул. Жилянська, 87/30.
Тел.: (044) 239-38-97, т/ф 239-38-95, 239-38-96.

Реквізити: р/р № 26007300501101 в АКБ “Новий” Відділення № 16, МФО 305062.
Код видавництва 21616225. ІПН 216162226023
E-mail: osnova@i.kiev.ua E-page: http://www.osnova-ua.com

Для отримання продукції необхідно надіслати до видавництва бланк-замовлення, виписати рахунок-фактуру та перерахувати гроші на розрахунковий рахунок

Приймаються замовлення за тел. (044)239-38-97, факс (044)239-38-95, 96
E-mail: irina-osnova@ukr.net