Зеркалов Д.В. Торговельне право України. Довідник

Рецензент: П. Р. Левковець — проректор з перепідготовки кадрів Національного транспортного університету, доктор техн. наук, проф.

Зеркалов Д.В.
3-57 Торговельне право України. Довідник. — К.: Дакор, 2007. — 336 с. (Серия: Зовнішньоекономічна діяльність)
ISBN 966-8379-19-5
ISBN 966-373-152-4
ISBN 966-373-127-3
http://www.ukrbiznes.com/pricemake.php?id=48921

У серії книг «Зовнішньоекономічна діяльність», що складається з довідкових і навчальних посібників, систематизовані міжнародні й вітчизняні нормативно-правові документи з різних напрямів зовнішньоекономічної діяльності, приведений їх основний зміст. Розглянуто форми й методи розрахунків у міжнародній торгівлі, дані рекомендації з їх застосування, приведені основні документи Міжнародної торговельної палати з цих питань. Узагальнено досвід безпеки комерційної діяльності, розглянуті права й обов'язки підприємців, а також представників державної влади при здійсненні наглядових функцій.

Даний довідник присвячений торговельному праву України. Наведена остання редакція Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Для фахівців підприємств, організацій, установ, органів виконавчої влади, викладачів і студентів навчальних закладів відповідного профілю.
ББК67.52я2

ВІД АВТОРА

Реалізація перспективних планів розвитку різних галузей економіки, розширення міжнародних зв'язків вимагають удосконалювання відповідної інформаційно-методичної бази.

Вашій увазі пропонується уперше видавана в Україні серія довідкових і навчальних посібників з зовнішньоекономічної діяльності, що будуть сприяти підвищенню рівня кваліфікації фахівців і, в остаточному підсумку, – оперативності й ефективності їхньої роботи.

Нове багатотомне видання охоплює широкий спектр інформації, систематизованої по сферах нормативного, юридичного й інженерно-технічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності: правова основа, організація процесів транспортування, а також безпека комерційної діяльності. Воно допоможе всім учасникам зовнішньоекономічної діяльності: перевізникам, експедиторам, вантажовласникам, відправникам вантажу, вантажоодержувачам, розширити свій кругозір, упорядкувати, полегшити і зробити більш ефективною роботу з нормативно-правовою й інформаційною базою.

Розвиток економіки світового господарства забезпечив бізнесові більш широкий, ніж коли-небудь раніше, доступ до світових ринків. Між країнами існують різні види відносин, але особливо важливі – економічні. Регулювання зовнішньої торгівлі й фінансових потоків на міжнародному ринку належать до числа найважливіших задач діяльності будь-якої держави. В Україні зовнішньоекономічна діяльність регулюється законом «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 21.07.95 р. № 157 (Остання редакція від 10.04.2006 р.).

Міжнародний ринок – це не тільки експортно-імпортні товарні операції, але й переміщення через кордони інформаційних і науково-технічних потоків. У результаті зовнішньоекономічної діяльності виникає світова економіка, голошиї сфера якої – торгівля, тобто обмін товарами, і послугами. В даний час у світі нараховується близько 160 країн і 300 грошових систем.

Принципова структура управління зовнішньоекономічною сферою діяльності в різних країнах приблизно однакова. Основні функції з керування, регулювання і контролю в зовнішній торгівлі до середини 2000 року здійснювало Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг), у даний час – Міністерство економіки і з питань європейської інтеграції України. Значна частина документів МЗЕЗторг зі змінами діє донині і буде діяти в доступній для огляду перспективі. У базі даних Мін'юсту в них вносяться зміни й доповнення.

Будь-яка зовнішньоторговельна операція здійснюється на основі договору закупівлі-продажу, виконання якого вимагає укладення інших договорів (перевезення, страхування), проданий товар потрапляє в сферу міжнародного обороту. Але зі зростанням обсягів і ускладненням реалізації товарів на міжнародних ринках збільшуються можливості виникнення непорозумінь і дорогих суперечок, коли договори закупівлі-продажу складені не належним образом.

У різних книгах серії «Зовнішньоекономічна діяльність» приведені нормативно-правові документи міжнародного торговельного права - конвенції, угоди, закони, статути, правила, а також практично всі основні документи торговельного права України, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність. Одна з книг присвячена транспортному забезпеченню зовнішньої торгівлі – транспортуванню товару від виробника до споживача.

Сфера міжнародних економічних зв'язків - складний багатоступінчастий процес, звичайно здійснюваний декількома видами транспорту. Він потребує погоджених і точних дій організацій і фірм, що займаються транспортним забезпеченням торгівлі. Цей процес також регламентується великою кількістю різних міжнародних і національних документів, у тому числі й з кожного виду транспорту.
Міжнародні перевезення обслуговуються національними перевізниками різних країн, що використовують для цього свій рухомий склад (морські, річкові й повітряні судна, вагони, автомобілі), а також транспортні мережі (морські, залізничні, автомобільні, річкові, повітряні) і транспортні вузли (морські й річкові порти, аеропорти, залізничні станції й автостанції, вантажні термінали й комплекси), що належать до транспортних систем окремих країн.

В одній із книг систематизовані форми й методи розрахунків у міжнародній торгівлі, дані рекомендації з їх застосування, приведені основні документи Міжнародної торговельної палати з цих питань.
Тут досить докладно розглянуті форми міжнародних розрахунків: авансовий платіж, оплата після відвантаження товару, торгівля по відкритому рахунку, акредитивна форма розрахунків і розрахунки у формі інкасо, а також керівні документи для їх здійснення, основні етапи розрахунків по таких формах, проаналізована документація, необхідна для акредитивної й інкасової форм розрахунків, у тому числі транспортні документи. Приведено характеристику методів розрахунку, використовуваних у міжнародній торгівлі, і тексти останніх редакцій документів Міжнародної торговельної палати: «Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів» і «Уніфіковані правила по інкасо».
Розглянуті також види й форми міжнародних банківських гарантій, документи з їх регулювання і питання використання таких гарантій у практиці міжнародної торгівлі, а також приведені найбільш розповсюджені їхні проформи.
Приділено увагу останній редакції Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів «Інкотермс-2000» – базисних умов постачання товару. Наведено великий словник термінів, використовуваних у практиці міжнародних торговельних розрахунків і банківській справі.

Кілька книг присвячені безпеці зовнішньоекономічної діяльності, де систематизовані матеріали законодавчих актів і інших документів із страхового захисту й охорони міжнародних перевезень вантажів; узагальнений досвід безпеки комерційної діяльності, розглянуті права й обов'язки підприємців, а також представників державної влади при здійсненні наглядових функцій.

З повагою, Автор

СОДЕРЖАНИЕ

Від автора
1. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
2. Закон України Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності
3. Закон України Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо-економічних відносинах
4. Закон України Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті
5. Закон Украины «О признании и исполнении в Украине решений иностранных судов»
6. Закон України Про міжнародний комерційний арбітраж
7. Декрет Кабінету міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю
8. Правила зовнішньоторговельного співробітництва України з державами-учасницями СНД
Розділ I. Режим торгівлі
Розділ II. Митні платежі і митний контроль
Розділ III. Умови здійснення розрахунків
Розділ IV. Умови запровадження індикативних цін у сфері
Розділ V. Умови поставок товарів і порядок
Розділ VI. Умови співробітництва в рамках виробничої кооперації
9. Порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт окремих категорій чорних металів та виробів з них до країн-членів Європейського Співтовариства з вугілля та сталі
10. Порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав-учасниць СНД
11. Порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт окремих категорій чорних металів та виробів з них до країн-членів Європейського Співтовариства з вугілля та сталі
12. Положення про державний експортний контроль в Україні
13. Застосування положень угод про вільну торгівлю
14. Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України
15. Класифікатор іноземних валют
16. Індикативні ціни у сфері зовнішньоекономічної діяльності
17. Типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті
18. Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю
19. Розгляд заявок на видачу ліцензій в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
20. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України
21. Порядок справляння ввізного (імпортного) мита
22. Порядок справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією
23. Регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності
24. Віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення
25. Експорт живої худоби сільськогосподарськими товаровиробниками – юридичними особами без сплати вивізного (експортного) мита
26. Видача разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами
27. Методика формування та використання індикативних цін
28. Видача разових (індивідуальних) ліцензій
29. Розгляд документів, поданих резидентом для отримання висновку щодо віднесення зовнішньоекономічного договору (контракту) до видів, визначених у статті 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
30. Облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні
31. Про податок на добавлену вартість та акцизний збір
32. Акцизний збір
33. Пункти пропуску через державний кордон України з Російською Федерацією
34. Ставки митних зборів
35. Порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
36. Форма зовнішньоекономічних договорів (контрактів) України

Додатки
1. Общие термині, понятия и определения, относящиеся к внешнеэкономической деятельности
2. Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади
3. Витяги з міжурядових угод по країнах щодо звільнення від податків і зборів