Зеркалов Д. В. Транспортна система України

К списку книг
Рецензент: П. Р. Левковець — проректор з перепідготовки кадрів Національного транспортного університету, доктор техн. наук, проф., лауреат Держаної премії України в галузі науки і техніки.

Зеркалов Д. В.
Транспортна система України. – К.: Основа, 2006. – 704 с. 3,8 Мб pdf

ISBN 966-699-451-9

Розглянуто транспортна інфраструктура України, розкритий її потенціал і транзитні можливості міжнародних коридорів. Описано обладнання і сервіс на залізничному, морському, автомобільному, авіаційному і трубопровідному транспорті.
Узагальнений і систематизований матеріал основних законодавчих актів, нормативно-правових та інших документів щодо функціонування транспортної мережі і міжнародних коридорів України.
Для студентів вищих навчальних закладів транспорту за напрямом «Транспортні технології» спеціальностей «Транспортні системи», «Організація перевезень і управління на транспорті», «Організація і регулювання дорожнього руху», працівників транспортних та експедиторських підприємств.
• • • • •

Рассмотрена транспортная инфраструктура Украины, раскрыт ее потенциал и транзитные возможности международных коридоров. Описано оборудование и сервис на железнодорожном, морском, автомобильном, авиационном и трубопроводном транспорте.
Обобщен и систематизирован материал основных законодательных актов, нормативно-правовых и других документов по функционированию транс¬портной сети и международных коридоров Украины.

Шановні колеги!

Особливе географічне положення України визначає її високий транзитний потенціал (із 25 областей України – 19 прикордонні) як держави, що об’єктивно покликана відігравати роль геополітичного мосту у транспортних зв’язках, які формуються на вирішальних напрямах міжнародної торгівлі.
Україна має розвинуту транспортну інфраструктуру, яка за розмірами, обсягами перевезень і рівнем застосування технічних засобів посідає чільне місце в СНД і Європі.
Міністерство транспорту та зв’язку України продовжує реалізацію Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні та Комплексної програми утвердження України як транзитної держави. Значна увага приділяється доведенню інфраструктури транспортно-дорожнього комплексу України до рівня розви¬нутих європейських країн, покращенню якості обслуговування на транспортних мережах держави.
Трубопровідний транспорт України, як транзитної держави, відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичного ринку Європи нафтою і природним газом. По потужності українська газотранспортна система займає друге місце на континенті після російської. Магістральні нафтопроводи забезпечують постачання нафти з Росії і Казахстану на експорт у країни Центральної Європи.
Пропонований Вашій увазі посібник містить всебічну систематизовану інформацію, яка характеризує розвиток, роботу та використання транспортної мережі України, у тому числі й міжнародних коридорів залізничного, автомобільного і трубопровідного транспорту.
У книзі презентовано величезний потенціал транспортної інфраструктури України, її транзитні можливості, обладнання і сервіс на транспортній мережі. Значна увага приділена транспортній політиці та управлінню транспортно-дорожним комплексом України. Найбільш цікава інформація приведена на Українському, Російській і Англійській мовах.
Видання посібника «Транспортна система України» – одна з перших спроб показати масштаби України в європейському економічному просторі.
Вихід у світ книги – важлива подія для працівників галузі, організацій, установ, місцевих органів виконавчої влади, НАК Нафтогаз України, а також технічної інтелігенції, викладачів та студентів навчальних закладів відповідного профілю.
Бажаю Вам щастя, здоров’я, успіхів в роботі, нових ідей і здобутків у подальшому розвитку транспортної галузі України.

З повагою, Автор