Зеркалов Д.В. Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга п’ята: Економіка


Зеркалов Д. В.
З-57 Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга п'ята: Економіка. - К.: Основа, 2006. – 616 с.
І8ВК 966-699-143-8
Довідник містить інформацію щодо планування і здійснення перевезень вантажів і пасажирів, розвитку матеріально-технічної бази, використання основних фондів, експлуатаційних витрат і собівартості перевезень, продуктивності праці і її нормування, заробітної плати, транспортних тарифів і ціноутворення, питань взаємодії транспорту і підприємств галузей економіки, координації роботи різних видів транспорту, а також деякі показники роботи закордонного транспорту.

Для керівних, інженерно-технічних працівників підприємств транспорту, обліково-статистичних органів галузевих міністерств та їх підприємств, планових органів і органів матеріально-технічного постачання, пов'язаних з плануванням і організацією перевезень, а також під'їзних колій промислових підприємств, наукових і проектних організацій.
Може бути використаний викладачами і студентами вузів як посібник під час вивчення економічних і техніко-економічних дисциплін.

Шановні друзі!

Залізничний транспорт є однією з важливих базових галузей економіки України. За меншої майже у чотири рази довжини головних залізничних колій, ніж загальна довжина колій у Великобританії, Франції, Італії та Польщі, обсяги перевезень вантажів залізницею в Україні перевищують сумарне значення таких же перевезень в наведених вище країнах.
Залізничний транспорт забезпечує внутрішні та зовнішні транспортно-економічні зв'язки і потреби населення у перевезеннях. Діяльність залізничного транспорту як частини єдиної транспортної системи країни сприяє нормальному функціонуванню усіх галузей суспільного виробництва, соціальному і економічному розвитку та зміцненню обороноздатності держави, міжнародному співробітництву України.

Залізниці у взаємодії з іншими видами транспорту своєчасно і якісно здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, забезпечують безпеку руху, розвивають сферу транспортного обслуговування галузей економіки та населення. Пропонований Вашій увазі «Довідник залізничника. Економіка» містить інформацію з планування перевезень, розвитку матеріально-технічної бази, використання основних фондів, перевезення вантажів і пасажирів, експлуатаційних витрат і собівартості перевезень, продуктивності праці і її нормування, заробітної плати, транспортних тарифів і ціноутворення, економіки окремих господарств залізничного транспорту, у тому числі промислових підприємств, економічних питань взаємодії транспорту і підприємств галузей економіки, координації роботи різних видів транспорту, а також деякі показники роботи закордонного транспорту.
Довідник містить також великий статистичний матеріал за ряд років про економічну й експлуатаційну діяльність залізниць.

Книга буде корисною для керівних та інженерно-технічних працівників підприємств транспорту, а також економістів і фінансистів галузевих міністерств, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

З повагою, Автор