Зеркалов Д.В. Безпека комерційної діяльності. Довідник. У двох книгах. Книга 2. Захист.

К списку книг
Зеркалов Д.В. Безпека комерційної діяльності. Довідник. У двох книгах. Книга 2. Захист.
Часть 1. 6,63 Мб pdf стр.1-619
Часть 2. 4,66 Мб pdf стр.619 -798

УДК 005.934
ББК 65.291-2
З-57

Р е ц е н з е н т и: П. Р. Левковець – проректор з перепідготовки кадрів Національного транспортного університету, д-р техн. наук, проф.;
С. В. Тандура – директор ТОВ «DIGITAL AND ANALOG SYSTEMS».

Зеркалов Д. В. Безпека комерційної діяльності. У двох книгах. Книга друга: Захист. Довідник.– К.: Основа, 2006.– 800 с.

ISBN 966-699-158-6 (кн. 2)

Систематизовано міжнародний і вітчизняний досвід забезпечення безпеки комерційних структур за різними напрямами їх внутришньої і зовнішньоекономічної діяльності. Наведено технічні засоби одержання конфіденційної інформації, а також дані практичні рекомендації з використання цих засобів.
Для керівників і працівників служб охорони установ, підприємств усіх форм власності, а також фахівців з безпеки бізнесу. Може бути використана викладачами і студентами навчальних закладів відповідного профілю.

Автор дякує
ТОВ «DIGITAL AND ANALOG SYSTEMS»
за надані матеріали i допомогу під час підготовки книги
УДК 005.934
ББК 65.291-2
ISBN 966-699-092-X
ISBN 966-699-158-6 (кн. 2) ??Оригінал-макет видавництва «Основа», 2006

ЗМІСТ

Позначення і скорочення 3
Розділ 1. ДЕРЖАВНИЙ ЗАХИСТ 4
1.1. Історія державного захисту 4
1.2. Державна служба охорони МВС України 11
1.3. Державний центр сертифікації засобів охоронного призначення 20
1.4. Організація охорони установ банків ДСО 22
1.5. Забезпечення безпеки працівників міліції у ситуаціях, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї 23
1.6. Історія розвитку і діяльність ДСТСЗІ СБ України 30
1.7. Захист від недобросовісної конкуренції 38
1.8. Захист економічної конкуренції 46
1.9. Електронні документи та електронний документообіг 89
1.10. Облік, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять
конфіденційну інформацію, що є власністю держави 95
1.11. Закон України Про попереднє ув’язнення 111
Розділ 2. ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 125
2.1. Застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку 125
2.2. Порядок застосування зброї. Відповідальність 129
2.3. Необхідна оборона та крайня необхідність 144
2.4. Особиста безпека озброєного працівника охорони 152
2.5. Зберігання і носіння вогнепальної зброї 154
2.6. Порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної
і холодної зброї, боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів 165
2.7. Порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування, спеціальних засобів самооборони,
заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії 228
2.8. Вогнепальна зброя державних спецслужб України 236
Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 252
3.1. Основа экономической безопасности государства и предприятия 252
3.2. Сущность и система экономической безопасности предприятия 262
3.3. Источники опасностей и основные угрозы экономической безопасности предприятия 272
3.4. Зарубежный опыт в обеспечении коммерческой безопасности 285
3.5. Хозяйственный риск и экономическая безопасность предприятия 294
3.6. Система управления хозяйственным риском 303
3.7. Обеспечение экономической безопасности предприятия 314
3.8. Компьютерная и экономическая безопасность 324
3.9. Безопасность договорных отношений 334
3.10. Оформление внешнеэкономических контрактов 342
3.11. Выбор банка 350
3.12. Безопасность международного бизнеса 358
3.13. Мошенничество 366
3.14. Развитие и уровни конкуренции в бизнесе 371
3.15. Преступность в бизнесе 376
3.16. Конкуренция и безопасность 385
3.17. Безопасность при поиске партнеров 391
Раздел 4. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА. РАЗВЕДКА И КОНТРШПИОНАЖ 407
4.1. Организация защиты коммерческой тайны 407
4.2. Cохранность коммерческой тайны 419
4.3. Страхование информационных рисков в банковской сфере 432
4.4. Защита физических лиц от финансовых махинаций в банковской сфере 442
4.5. Конкурентная разведка и безопасность 452
4.6. Борьба с коррупцией 455
4.7. Экономическая разведка и шпионаж 463
4.8. Услуги, предоставляемые охранными фирмами организациям и частным лицам 483
4.9. Деятельность спецслужб Украины 484
4.10. Создание службы безопасности предприятия 488
4.11. Этика ведения деловой разведки 491
4.12. Подобор руководителя службы безопасности 496
4.13. Кадровый менеджмент 503
4.14. Применение полиграфа в бизнесе 514
4.15. Современные средства активной защиты. Газовое и стрелковое оружие Украины и других стран 518
4.15.1. Самооборона – вынужденная оборона 518
4.15.2. Газовое оружие 521
4.15.3. Газовые баллоны для гражданских лиц и правоохранительных органов производителей Украины 531
4.15.4. Газовые баллоны иностранного производства 540
4.15.5. Огнестрельное оружие Украины 550
4.15.6. Пистолеты и револьверы России 559
Раздел 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И СЪЕМА ИНФОРМАЦИИ 575
5.1. Основа информационной безопасности.
Общие положения 575
5.2. Основные каналы утечки информации 579
5.3. Поиск каналов утечки информации 587
5.4. Нейтрализация технических средств негласного съема информации 606
5.5. Сканирующие приемники 611
5.6. Генераторы шума 635
5.7. Защита переговоров и совещаний от несанкционированного контроля 648
5.8. Поисковая техника 660
5.9. Звукозаписывающие устройства 693
5.9.1. Микрокассетные диктофоны «OLYMPUS» 695
5.9.2. Цифровые диктофоны 698
5.9.3. Миниатюрные цифровые диктофоны «EDIC mini» 703
5.9.4. Профессиональные магнитофоны «MARANTZ» 708
5.10. Применение детекторов диктофонов 715
5.11. Противодействие записи речевой информации на диктофоны 721
5.12. Оснащение объекта техническими средствами защиты информации на базе виброакустического шумогенератора
ANG-2000 724
5.13. Предупреждение съема информации на телефонных линиях 728
5.14. Поиск радиозакладок с помощью программного обеспечения DigiScan-2000 734
5.15. Предотвращение утечки информации, хранящейся на жестких магнитных дисках 736
5.16. Подавитель мобильных телефонов C-GUARD 741
Додатки 744
1. Загальні терміни безпеки законодавчих актів 744
2. Терміни та визначення з технічного захисту інформації ДСТУ 3396.2-97 744
3. Перелік робіт, які здійснюються в межах технічного захисту інформації 750
4. Перелік нормативно-методичних документів в галузі захисту інформації 751
5. Сертифіковані засоби криптографічного захисту інформації 760
6. Перелік засобів загального призначення, які дозволені для забезпечення технічного захисту інформації, необхідність охорони якої визначено законодавством України 762
7. Перелік основних нормативно-правових актів України для використання при провадженні робіт, які здійснюються
у межах господарської діяльності у галузі технічного захисту інформації (ТЗІ) та криптографічного захисту
інформації (КЗІ) 768
8. Начальник службы коммерческой безопасности 775
9. Положение о службе коммерческой безопасности 778
Использованная литература и интернет-адреса 791