Колосюк Д.С., Зеркалов Д.В. Експлуатаційні матеріали. Підручник. 2-ге видання, доповнене

Колосюк Д.С., Зеркалов Д.В. Експлуатаційні матеріали. Підручник. 2-ге видання, доповнене

Рецензенти: проф. кафедри експлуатації і ремонту Національного університету будівництва і архітектури Полянський С.К.;
канд.хім.наук, зав.сектором лабораторії використання палив і економії ДержавтотрансНДІпроекту Бейко О.А.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (лист за № 1/11-3515 від 25 жовтня 2002 р.)

К 61 Колосюк Д.С., Зеркалов Д.В. Експлуатаційні матеріали: Підручник. Видання друге. Доповнене. – К.: Основа, 2004 – 000 с.

ISBN 966-699-006-7

Розглянуті у взаємозв’язку експлуатаційно-технічні властивості палив (нафтових, альтернативних, їх сумішей), мастильних матеріалів (олив мінеральних, синтетичних, мастил), технічних рідин та їх вплив на роботу двигунів та інших агрегатів автомобілів, дорожньо-будівельної техніки, на навколишнє середовище; наведені рекомендації щодо раціонального їх використання і економії паливно-енергетичних ресурсів. Наведені вітчизняні, міжнародні та європейські класифікації палив, мастильних матеріалів і тех-нічних рідин; експрес-аналізи визначення якості в умовах експлуатації та можливості виправлення некондиційних показників палив, мастильних матеріалів та технічних рі-дин з метою подальшого їх використання.
Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним для інженерно-технічних працівників, які займаються питаннями експлуатації та обслуговування автомобілів, дорожньо-будівельної та іншої техніки.

ББК 39.33-08я73

ЗМІСТ

Вступ
1. Загальні відомості про нафту і технологію її переробки
1.1. Основний склад нафти
1.2. Методи переробки нафти
2. Бензини
2.1. Загальні відомості
2.2. Теплота згоряння
2.3. Випаровування
2.4. Антидетонаційні властивості
2.5. Корозійність і стабільність бензинів
2.6. Економія бензинів та добавки до них
3. Дизельні палива
3.1. Загальні відомості
3.2. Прокачування палив
3.3. Випаровування і згоряння дизельних палив
4. Альтернативні палива
4.1. Загальні відомості
4.2. Газові вуглеводневі палива
4.3. Спирти, водень та інші палива
5. Мастильні матеріали
5.1. Тертя і мащення
5.2. Моторні оливи
5.2.1. В’язкість і в’язкісно-температурні властивості
5.2.2. Протизношувальні властивості
5.2.3. Присадки до олив
5.2.4. Відпрацювання і заміна оливи
5.2.5. Позначення та класифікація моторних олив
5.3. Трансмісійні оливи
5.4. Синтетичні оливи
5.5. Пластичні мастила
6. Технічні рідини
6.1. Охолоджувальні рідини
6.2. Рідини для гідравлічних систем
7. Екологічні властивості паливно-мастильних матеріалів
7.1. Токсичність нафтопродуктів
7.2. Токсичність відпрацьованих газів
7.3. Вогненебезпечність палив, олив і технічних рідин
Додатки
Список рекомендованої літератури