Перевірка підприємств органами Контрольно-ревізійного управління України

К оглавлению

Як визначено у статті 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (далі - Закон), одним з головних завдань ДКРС є здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів та інших активів, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в міністерствах та інших органах виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах і у суб'єктів господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують (отримували в періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують (використовували в періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно. Отже, як бачимо, підконтрольними ДКРС можуть бути тільки ті підприємства та організації, які отримували кошти з бюджетів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно. На таких підприємствах органи ДКРС можуть проводити контрольні заходи (головним чином ревізії) у випадках і порядку, що передбачені Законом.

Частиною 7 статті 11 Закону передбачено єдину підставу, за якої органи ДКРС можуть провести контрольний захід, а саме - позапланову ревізію щодо суб'єкта господарської діяльності, який їм не підконтрольний. Ця підстава - рішення суду, винесене за поданням прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи.

Проте частіше органи ДКРС приходять до "приватників" не задля проведення контрольних заходів, а для проведення зустрічних звірок.

Зустрічна звірка, на відміну від ревізії, не є контрольним заходом і проводиться посадовими особами ДКРС у суб'єктів господарювання, які мали правові відносини з підконтрольною установою (частина 17 статті 11 Закону). Зустрічні звірки проводяться як на підконтрольних підприємствах та організаціях, так і на непідконтрольних.

Зустрічна звірка є заходом, спрямованим на з'ясування реальності та повноти відображення в обліку підконтрольної установи розрахунків з контрагентом. Тобто при зустрічній звірці ДКРС не ставить за мету перевірити дотримання законодавства суб'єктом, у якого така звірка проводиться, а тільки перевіряє на підставі наявних у такого суб'єкта документів та матеріалів дотримання законів підконтрольною установою (підприємством), що перевіряється (ревізується).

Водночас статтею 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) та пунктом 26 Порядку проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 р. N 550, передбачено притягнення до адміністративної відповідальності осіб підконтрольної установи, які чинять перешкоди у проведенні зустрічної звірки і ревізії.

Позиція щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб недержавних підприємств та організацій, які не отримували бюджетних коштів, викладена у листі Головного контрольно-ревізійного управління України від 04.08.2004 р. N 13-14/549.

Зазначимо, що Держпідприємництво у своїй діяльності керується Положенням про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 р. N 667, відповідно до якого Держпідприємництву не надано повноважень щодо визнання правомірності застосування органами ДКРС положень КУпАП.

Окремо зазначимо, що листи Держпідприємництва не є нормативно-правовими актами і носять лише інформаційний характер.

Лист від 30.10.2009 р. N 13355

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва

По материалам «НОРМАТИВ™ PRO»