Вимоги Блоку лівих сил кандидату на посаду Президента України Віктору Януковичу

Кандидаты в президенты

Україна постала перед реальною загрозою економічної, соціальної та гуманітарної катастрофи.

У політичних війнах між олігархічними кланами зруйновані конституційний порядок і система державного управління. Державний апарат глибоко корумпований. Правоохоронні органи та судова влада стали знаряддям політичних розправ та економічного свавілля. Бездарна, антинаціональна по суті зовнішня політика, під гаслами вступу до НАТО, привела Україну у глухий кут міжнародної ізоляції.

Економіка країни перебуває у стані глибокої депресії. Промислове виробництво падає катастрофічними темпами. Стрімко зростає безробіття. У системі державних фінансів панує хаос. Прискорюється процес руйнування інфраструктури країни. Посилюються ризики аварій та техногенних катастроф.

Системи соціального захисту, освіти та охорони здоров'я остаточно деградували. Освіта і культура перетворені на заручників у ідеологів агресивного націоналізму. Суспільна мораль розкладається пропагандою національної ксенофобії, релігійним сектантством, насадженням культу споживацтва та бездуховності.

Ситуацію не виправлять жодні ліберальні реформи чи тимчасові стабілізаційні заходи. Відвернення загрози катастрофи можливе лише за умови радикальної зміни моделі соціально-економічного розвитку, здійснення нового курсу, по суті - антикатастрофічної політики. В її основі мають бути принципи соціальної справедливості, реального народовладдя та народного суверенітету.

Фактично сьогодні країна опинилася перед загрозою банкрутства, соціально-економічного занепаду, руйнації засад державності і втрати суверенітету.

Ми, представники партій-учасників Блоку лівих та лівоцентристських сил КПУ, „Справедливість", Союз Лівих Сил, СДПУ(о), пропонуємо кандидату на посаду президента України наступні заходи щодо проведення антикатастрофічної політики.

1. Утвердження справжнього народовладдя і боротьба з корупцією

Невідкладне прийняття законодавчих актів щодо проведення референдумів та плебісцитів, що має забезпечити повноцінне застосування цих форм народного волевиявлення на всіх рівнях, прийняття суспільно значущих рішень.
Вдосконалення пропорційної системи виборів до Верховної Ради, яка б забезпечувала чесну, відкриту конкуренцію ідеологічних політичних сил.
Повернення до мажоритарної системи обрання органів місцевого самоврядування.
Відмова від грошової застави при балотуванні громадян на виборні державні посади всіх рівнів, оскільки така застава є фактичним майновим цензом і порушує принцип рівності громадян.
Реформування місцевого та регіонального самоврядування з метою розширення його повноважень та фінансово-економічних можливостей. Переведення управління розвитком територій до компетенції місцевих рад та їх виконавчих органів. Розширення доходної бази місцевих бюджетів та ліквідація їх залежності від трансфертів з Державного бюджету. Збільшення частки доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті до 40%. Радикальна трансформація інституту державних адміністрацій у містах і районах.
Скасування недоторканості депутатів, суддів, державних чиновників усіх
рівнів. Відпрацювання системи відкликання (імпічменту) посадовців високого рівня, які скомпрометували себе.
Перехід до системи обрання та відкликання суддів населенням відповідних регіонів.
Деполітизація та департизація прокуратури, МВС, СБУ, Збройних сил.
Завершення розслідування та відкритий судовий розгляд резонансних кримінальних справ щодо злочинів, скоєних депутатами та посадовими особами. В першу чергу - злочинів проти життя, здоров'я, свободи та гідності громадян, а також злочинів, пов'язаних із участю посадових осіб у розкраданні державних коштів та майна, фінансових аферах.
гарантувати об'єктивне та прозоре розслідування діяльності вищих посадових осіб української влади, які призвели до глибокої економічної кризи.
Термінове прийняття комплексної антикорупційної програми, що передбачає:
затвердження жорстких вимог для кандидатів на державні посади, які виключають зв'язок з підприємницькою діяльністю і захист корпоративних інтересів при прийнятті управлінських рішень;
ураження у правах (заборона на зайняття посад, конфіскація майна, скасування пенсійних та інших привілеїв) осіб, причетних до корупційних діянь;
посилення відповідальності за перевищення службових повноважень та втручання в роботу державних органів;
встановлення громадського контролю над діяльністю посадових осіб (народний контроль), законодавче затвердження порядку регулярних публічних звітів щодо витрат державного бюджету та бюджетів громад.
забезпечити прозорість діяльності влади та безперешкодний доступ громадян України до інформації про об'єктивний стан справ у країні;

2. Забезпечення соціальної справедливості

Визначення в якості першочергової мети державної політики подолання бідності та підвищення якості життя громадян. Гарантоване фінансування соціальних статей бюджету.
Надання професійним спілкам права законодавчої ініціативи. Законодавче забезпечення повноважень профспілок і трудових колективів у питаннях розподілу прибутку підприємств, здійсненні інвестиційної політики підприємств і політики оплати праці.
Законодавче забезпечення підвищення трудових доходів громадян. Визначення частки зарплати в структурі собівартості продукції на рівні не нижче 60 %.
Встановлення розміру мінімальної зарплати, пенсії, допомоги з догляду за дитиною на рівні не нижче реального прожиткового мінімуму. Забезпечення щоквартальних індексацій соціальних виплат.
Встановлення розміру заробітної плати медичних працівників і вчителів на рівні середньої заробітної плати в промисловості. Прирівняти соціальні пільги медичним працівникам і працівникам освіти до соціальних пільг державних службовців.
Забезпечення захисту прав найманих працівників, впровадження системи персональних штрафів для приватних власників, на підприємствах яких порушуються трудові угоди, умови техніки безпеки та не дотримуються природоохоронні норми.
Впровадження прогресивної шкали оподатковування доходів, введення податків на надлишкову нерухомість і предмети розкоші.
Забезпечення державного контролю над тарифною політикою органів місцевого самоврядування. Витрати населення на утримання житла не повинні перевищувати 15 % від середньої зарплати в країні.
Забезпечення якісних медичних послуг в державних медичних закладах на безоплатній основі, незалежно від місця проживання громадян.
Нормативне обмеження максимального рівня цін (торгівельних надбавок) на товари першої необхідності, ліки та медикаменти.
Встановлення державного контролю над імпортом лікарських препаратів, недопущення їх дефіциту. Реалізація державної програми по забезпеченню виробництва в Україні найбільш затребуваних імпортних ліків.
Розробка та реалізація комплексної програми «Соціальне житло», мета якої - забезпечення малозабезпечених громадян соціальним житлом на правах довгострокової оренди.
Створення загальнонаціональної системи охорони навколишнього середовища й захисту людей від наслідків екологічних і техногенних катастроф.

3. Нова економічна політика

Термінова перевірка законності угод щодо приватизації об'єктів державної власності.
Повернення у державну власність ключових об′єктів загальнодержавної інфраструктури.
Забезпечення державного контролю та створення конкурентоздатних державних компаній у ключових секторах економіки: паливно- енергетичному комплексі, військово-промисловому комплексі, у галузі транспорту, зв'язку та інфраструктури.
Повернення у комунальну власність підприємств місцевої енергетики та ЖКГ, відродження комунальних підприємств.
Введення системи централізованого державного планування з урахуванням існування в Україні різних форм власності. Забезпечення переходу до середньострокового (на 3 роки) планування бюджетної політики.
Поновлення впливу держави на систему національних фінансів. Збереження та нарощування частки державних банків. Встановлення оптимальних граничних розмірів ставки для кредитування національного товаровиробника. Забезпечення стабільного курсу національної грошової одиниці. Перегляд статусу НБУ з метою запровадження солідарної відповідальності уряду та НБУ за розвиток фінансово-інвестиційного потенціалу для реального сектору економіки.
Встановлення законодавчих гарантій щодо заборони продажу сільськогосподарських земель у приватну власність, захист прав селян-пайовиків.
Припинення злочинної практики одержання кредитів міжнародних фінансових організацій на умовах, що обмежують суверенітет України.
Реалізація пакету заходів, спрямованих на ліквідацію паразитичних структур та економічних чинників, що зумовлюють зростання економічної нерівності. Зокрема:
впровадження механізмів контролю держави за рентними доходами;
посилення відповідальності за ухиляння від сплати податків;
створення системи збору податків, яка заснована на контролі за витратами та споживанням, унеможливлення незаконного вивозу капіталів з України.
Впровадження державної промислової політики та науково-технологічних пріоритетів, які передбачають:

- підтримку політики розвитку високотехнологічних і наукоємних виробництв на основі перерозподілу прибутків від ресурсної ренти, доходів державних монополій, а також залучення заощаджень громадян, мобілізованих під тверді гарантії держави;

- ліквідацію паразитарної моделі в паливно-енергетичному комплексі, оздоровлення електроенергетики, прийняття державної програми спрямованої на повернення Україні статусу нетто-експортера електроенергії;

- сприяння поверненню сільському господарству природної зернової та м'ясо-молочної спеціалізації, підтримку кооперативного руху та надання податкових преференції аграрним кооперативам.

4. Гуманітарна політика
Розробка та впровадження державних програм, спрямованих на стимулювання народжуваності, зміцнення фізичного та морального здоров'я населення, розвиток культури.
Доведення обсягу державних інвестицій у розвиток науки, культури, освіти, охорони здоров'я до 15 % від ВВП. Припинення практики ліквідації об'єктів соціальної та культурної інфраструктурі на селі.
Ліквідація дитячої безпритульності. Надання регулярної соціальної допомоги «кризовим родинам» (допомога в працевлаштуванні, лікуванні від алкоголізму й наркоманії, визначення дітей у дошкільні й навчальні заклади).
Збільшення чисельності дитячих оздоровчих та позашкільних установ. Створення умов для літнього відпочинку дітей за помірну плату або за рахунок державного бюджету - для дітей з малозабезпечених родин.
Реалізація Комплексної державної програми боротьби з наркоманією й алкоголізмом. Проведення активної пропаганди тверезості, здорового способу життя. Впровадження повної заборони на рекламу алкоголю та тютюну в ЗМІ. Підвищення акцизів на тютюн та алкоголь.
Відмова від втручання в справи церковних громад, проведення жорсткої політики щодо деструктивних культів та тоталітарних сект, посилення відповідальності за провокації проти канонічного православ'я і усіх традиційних конфесій.
Гарантоване забезпечення вільного використанні і розвитку російської мови, всебічна підтримка інших мов національних меншин. Скасування заборон та обмежень щодо використання російської мови в державних установах, судах, в школах, кінопрокаті. Проведення Всеукраїнського референдуму щодо надання російській мові статусу державної при збереженні і зміцненню існуючого статусу української мови.
Забезпечення розвитку української мови та її захисту від спроб архаїзації діалектизмами та мовою діаспори.
Посилення кримінальної відповідальності за пропаганду насильства, аморальності, фашизму, расизму, ксенофобії.
Припинення спроб переписування історії, її фальсифікації на догоду ідеологічним уподобанням окремих політиків. Запобігання будь-яким спробам руйнування пам'ятників історії, плюндрування могил солдатів Великої Вітчизняної війни, посилення кримінальної відповідальності за ці злочини.
Недопущення будь-яких спроб реабілітації та пропаганди фашизму і націоналізму, зокрема - засудження практики героїзації гітлерівських прислужників з ОУН-УПА. Скасування указу попереднього президента про присвоєння Р. Шухевичу звання Героя України та інших актів, які суперечать історичній правді і дестабілізують ситуацію в суспільстві.

5. Національна безпека та зовнішньополітичні пріоритети

Проведення у 2010 році Всеукраїнського референдуму щодо питань входження нашої країни в НАТО та участі України в інтеграційних структурах з країнами СНД.
Участь України у реформування системи загальноєвропейської і континентальної безпеки, яка має базуватися на відмові від конфронтаційного мислення і блокових підходів.
Відновлення і всебічний розвиток братніх взаємовигідних відносин з стратегічними союзниками - Російською Федерацією та країнами СНД.
Поновлення участі України в проектах економічної інтеграції країн СНД. Реалізація угоди про входження її до Єдиного Економічного простору з РФ, Республікою Білорусь та Казахстаном.
Реформа армії відповідно до вимог позаблоковості та зовнішньої політики добросусідства, фінансування потреб модернізації збройних сил відповідно до сучасних умов ведення бойових дій.
Перегляд укладених попереднім режимом нерівноправних міжнародних угод, що утискують інтереси України. Зокрема, угод із СОТ. Перешкоджання укладенню будь-яких угод, що обмежують суверенітет України.
Сприяння створенню тристороннього енергетичного консорціуму за участю України, Росії та країн Європейського Союзу.
відмовитись від таємної дипломатії та подвійних стандартів у зовнішній політиці;

Переконані, що реалізація саме такої програми першочергових дій дозволить народу України уникнути загрози соціальної та гуманітарної катастрофи, убезпечити державу від руйнації.

25.01.2010 14:50