Зеркалов Д.В., Остапенко В.С., Дорошенко М.В., Лоза В.Г., Шамрай Д.О., Яновський П.О. Довідник залізничника

УДК 656.2(477)(035)
ББК 39.2(4УКР)я2
3-57
Затверджено:Вченою радою Дніпропетровського Національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаря на (протокол від 30. 07.2004 р. № 12)

Рецензенти: С. Г. Кулик – начальник служби охорони праці Придніпровської залізниці;
Ю. Л. Заяць – доцент Дніпропетровського Національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, канд. техн. наук

Зеркалов Д. В. та ін.
Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга четверта: Охорона праці/ Д. В. Зеркалов, В. С. Остапенко, М. В. Дорошенко, В. Г. Лоза, Д. О. Шамрай, П. О. Яновський / За ред. Д. В. Зеркалова. – К.: Основа, 2004. – 640 с.

ISBN 966-699-107-1

Узагальнено й наведено основний зміст вітчизняних і галузевих документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення охорони праці на залізничному транспорті України.

Матеріал книги ґрунтується на постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, наказах Міністерства транспорту, положеннях та інструкціях Укрзалізниці, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог Закону України «Про охорону праці».

Для працівників галузі. Книга може бути використана викладачами і студентами навчальних закладів залізничного транспорту різного рівня акредитації.