Шамрай Д.А., Яновська Т.Г., Дорошенко Н.В., Зеркалов Д.В. Управління залізничним транспортом.

К списку книг Рукопис книги ТУТ -2,17 Мб pdf
Шамрай Д.А., Яновська Т.Г., Дорошенко Н.В., Зеркалов Д.В. Управління залізничним транспортом. У чотирьох книгах. Книга перша: Організаційно-правова основа. Інфраструктура. Навчальний посібник. /За редакцією Д.В.Зеркалова. – К.: Основа, 2004. – 352 с.
ISBN 966-699-062-8
ISBN 966-699-063-6
Систематизовані і узогальнені матеріали основних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нармативно-правового забезпечення функціонування залізничного транспорту України.

Матеріал книги грунтується на міжнародних документах, постановахВерховної Ради України, рішеннях Уряду, Міністерства транспорту, положеннях та інструкціях Укрзалізниці, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог Закону України "Про залізничний транспорт".

Для викладачів і студентів навчальних закладів залізничного транспорту різних рівнів акредитації. Може бути використаний працівниками галузі, керівниками і фахівцями народного господарства України.