Зеркалов Д.В., Зайончковский І.В., Пероганич Ю.Й., Павленко О.Є., Шамрай Д.О., Яновський В.П. Довідник залізничника.

К списку книг
УДК 656.2.025.4 ББК 39.28 3-57
ISBN 966-699-062-8

Рекомендовано до друку Президією Транспортної академії України (протокол від 27.06.2003 р. М 14) та Президією Української академії наук (протокол від 10.02.2004 р. № 1)

Рецензент: В.Р. Іващук — перший заступник начальника Головного комерційного управління Укрзалізниці (лист від 15.09.2003 р. № ЦМ 8/521);
Ю.Ф. Кулаев - професор Київського університету економіки і технологій транспорту, доктор економічних наук.

Зеркалов Д.В. та ін. Довідник залізничника. У восьми книгах. Книга перша: Перевезення вантажів/ Зеркалов Д.В., Зайончковський І.В., Пероганич Ю.Й., Павленко О.Є., Шамрай Д.О., Яновський В.П./За ред. Д.В. Зеркалова. — К.: Основа, 2004. — 552 с.
ISBN 966-699-047-4
ISBN 966-699-048-2

Наведено узагальнені матеріали основних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезення вантажів залізничним транспортом України.

Матеріал книги ґрунтується на постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, наказах Міністерства транспорту, положеннях та інструкціях Укрзалізниці, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог Закону України "Про залізничний транспорт".

Призначена для працівників галузі, а також підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян. Може бути використана викладачами і студентами навчальних закладів залізничного транспорту.

ЗМІСТ

Прийняті скорочення та умовні позначки 3
Розділ 1. ПРАВОВА ОСНОВА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 5
1.1. Залізничний транспорт України Загальні відомості 5
1.2. Закон України Про транспорт 6
1.3. Закон України Про залізничний транспорт 8
1.4. Закон України Про перевезення небезпечних вантажів 13
1.5. Закон України Про транзит вантажів 14
1.6. Закон України Про підтвердження відповідності 17
1.7. Статут залізниць України: Загальні положення 20

Розділ 2. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ УГОДИ І КОНВЕНЦІЇ ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 22
2.2. Конвенции по международным перевозкам 27
2.3. Международная конвенция по безопасным контейнерам 33
2.4. Європейська угода про міжнародні магістральні залізничні лінії 40
2.5. СМГС — Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (Оглавление текста с изменениями и дополнениями на 1 апреля 2001 г.) 45
2.6. Международная Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах 47
2.7. Международные правила, относящиеся к смешанной перевозке 55
2.8. Угода про порядок транзиту через території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав 61
2.9. Партнерство с иностранными железними дорогами, ОСЖД, МСЖД 63
2.10. Міжнародні залізничні транспортні коридори України 65
2.11. Міжнародні транспортні організації 73

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 79
3.1. Міністерство транспорту України 79
3.2. Державна адміністрація залізничного транспорту 81
3.3. Державні територіально-галузеві об’єднання (залізниці) і дирекції залізничних перевезень 89
3.4. Дисципліна працівників залізничного транспорту 98
3.5. Правова засада організації перевезень вантажів 102
3.6. Організація перевезень вантажів. Загальні положення 104
3.7. Транспортні особливості базисних умов поставки 108
3.8. Транспортно-експедиційне обслуговування перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів 115
3.9. Порядок надання, використання та захисту кодів експедиторських організацій 116
3.10. Транспортно-технологічні системи доставки вантажів 118
3.11. Смешанные перевозки грузов. Общие положения 128

Розділ 4. КОМЕРЦІЙНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ І КОНТЕЙНЕРІВ 135
4.1. Комерційний огляд поїздів 135
4.2. Система нумерации грузовых вагонов 143
4.3. Нумерація вантажних вагонів 151
4.4. Користування вагонами і контейнерами 154
4.5. Передача вагонів в оренду 157
4.6. Перевозка грузов в международном прямом железнодорожно-паромном сообщении через порти Ильичевск — Поти/ Батуми между Украиной й Грузией 158
4.7. Перевозка грузов в международном прямом железнодорожно-паромном сообщении между Украиной и Республикой Болгария (Правила МПЖС) 175
4.8. Организация эксплуатации грузових вагонов в прямом железнодорожно-паромном сообщении между портом Ильичевск (Украйна) и портом Варна (Республика Болгария) 191
4.9. Правила эксплуатации грузовнх вагонов государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской республики, Эстонской Республики и расчетов за пользование ими в прямом железнодорожно-паромном сообщении Ильичевск-Варна 196
4.10. Перевозка грузов в универсальных контейнерах по железным дорогам государств-участников СНГ, Латвийской республики, Литовской республики, Эстонской республики 199

Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ 204
5.1. Планування перевезень вантажів 204
5.2. Переадресування вантажів 212
5.3. Передача вантажів у морських і сухопутних передавальних пунктах 214
5.4. Умови перевезень вантажів 222
5.4.1. Перевезення вантажів у внутрішньому сполученні 222
5.4.2. Перевезення вантажів у міжнародному вантажному сполученні між країнами-учасницями СМГС 224
5.4.3. Перевезення вантажів у міжнародному сполученні між країнами
СНД і Балтії 226
5.5. Перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів) 227
5.6. Приймання вантажів до перевезення 230
5.7. Перевізні документи 235
5.8. Видача вантажів 243
5.9. Зберігання вантажів 251
5.10. Реалізація вантажів 254
5.11. Терміни доставки вантажів 255
5.12. Порядок розповсюдження, обліку, зберігання та звітності при використанні запірно-пломбувальних пристроїв,
що застосовуються на залізничному транспорті для пломбування вагонів і контейнерів 257
5.13. Перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні 259
5.14. Обслуговування залізничних під’їзних колій 271
5.15. Оформлення перевезень вантажів 278

Розділ 6. ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ 272
6.1. Технічні умови навантаження і кріплення вантажів 272
6.2. Пломбування вагонів і контейнерів 276
6.3. Перевезення вантажів в універсальних, спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів 279
6.4. Перевезення вантажів у транспортних пакетах 281
6.5. Перевезення вантажів, які змерзаються 284
6.6. Перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю 286
6.7. Перевезення швидкопсувних вантажів 292
6.8. Перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю 327
6.9. Перевезення вантажів навалом і насипом 340
6.10. Перевезення вантажів у вагонах відкритого типу 344
6.11. Перевезення вантажів дрібними відправками 346
6.12. Перевезення вантажів маршрутами відправників 349
6.13. Перевезення наливних вантажів 357

Розділ 7. ОХОРОНА ВАНТАЖІВ ТА БЕЗПЕКА ПЕРЕВЕЗЕНЬ 387
7.1. Відомча воєнізована охорона на залізничному транспорті 387
7.2. Порядок охорони вантажів і об’єктів на залізницях України 390
1. Загальні положення 390
2. Порядок охорони вантажів, що перевозяться 393
3. Особливості охорони вибухових матеріалів (розрядних вантажів) і метанолу 399
4. Охорона вантажів у поїздах, тимчасово залишених на проміжних станціях без локомотивів 402
5. Охорона вантажів у вантажних районах і контейнерних пунктах 403
6. Охорона особливо важних та інших об’єктів 406
7. Відповідальність за незабезпечення збереження вантажів і об’єктів 408
8. Вантажі, що повинні супроводжуватись відомчою воєнізованою охороною Укрзалізниці 408
9. Порядок стягнення зборів за затримку стрільців, зайнятих охороною вантажів, понад встановлену норму 412
7.3. Пожежна безпека під час перевезення вантажів 412
7.4. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України 416
7.5. Перелік пунктів пропуску через державний кордон, у яких здійснюватиметься екологічний контроль 418
7.6. Порядок взаємодії митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних поїздах 424
7.7. Порядок взаємодії митних та залізничних органів України 432

Розділ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ. ШТРАФИ. АКТИ, ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ 434
8.1. Відповідальність залізниці, вантажовідправників і вантажоодержувачів. Загальні положення 434
8.2. Правила складання актів 441
8.3. Претензії та позови у внутрішньому сполученні 445
8.4. Претензии и иски в международном сообщении 446
8.5. Штрафи 448
8.6. Правила заявлення та розгляду претензій 449
8.7. Актово-претензионная работа на железных дорогах государств-участников Содружества, Латвийской Республики,
Литовской Республики Эстонской Республики Оформление и расследование случаев несохранности грузов. Порядок
рассмотрения претензий. Оформление, пересылка коммерческих актов и рассмотрение претензий при перевозках грузов в международних сообщениях. Возмещение убытков по удовлетворенным претензиям и искам 453
8.8. Спори, що виникають з перевезення вантажів залізницею 482
8.9. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів 502
8.10. Права та обов’язки суб’єктів перевезення небезпечних вантажів 506

Додатки
1. Основні терміни та визначення з перевезення вантажів 509
2. Перелік діючої нормативної документації, що застосовується в Головному комерційному управлінні 525
3. Основные положения о габаритах погрузки и перевозках негабаритних грузов 529
4. Станції залізниць, що виконують операції з універсальними контейнерами 534
5. Показники залізниць європейських країн 536
6. Показники залізниць України за період 1991–2001 рр. 537
7. Перечень грузов, на перевозку которых транзитом по территории Украины выдается разрешение соотвествующих компетентных органов 539
8. Скорочені адреси зв’язку 540
9. Пам’ятка клієнта залізниць України 543
10. Ставки плати за користування вагонами і контейнерами залізниць 545