Зеркалов Д.В., Доманський В.А. Транспортне страхування. Довідник

К списку книг Скоро выложу текст
Зеркалов Д.В., Доманський В.А., / За редакцією Д.В. Зеркалова. Транспортне страхування. Довідник. – К.: Основа, 2004.– 568 с.

Рецензент: Проректор з перепідготовки кадрів Національного транспортного університету, доктор технічних наук, проф. П.Р. Левковець

Рекомендовано до друку Вченою радою
Інституту економіки і бізнесу на транспорті
Національного транспортного університету
(протокол від 22 травня 2003 р. № 5)

ISBN 966-699-042-3

Узагальнені матеріали законодавчих актів та інших документів щодо страхування і відповідальності на транспорті, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезення вантажів усіма видами транспорта в міжнародному і внутрішньому сполученнях.
Для працівників страхових компаній, транспортнних підприємств, експедиторів, власників транспортних засобів, місцевих органів виконавчої влади, користувачів послуг усіх видів транспорту, а також викладачів та студентів навчальних закладів відповідного профілю.

Обобщены материалы законодательных актов и других документов по страхованию на транспорте, которые отображают современное состояние нормативно-правового обеспечения перевозки грузов всеми видами транспорта в международном и внутреннем сообщениях.
Для работников страховых компаний, транспортнних предприятий, экспедиторов, владельцев транспортных средств, местных органов исполнительной власти, пользователей услуг всех видов транспорта, а также преподавателей и студентов учебных заведений соответствующего профиля.

ЗМІСТ

Вступ: Історія і сучасність розвитку страхової справи 3
Єдина транспортна система України 14
Транспортний комплекс України 19

Розділ 1. ПРАВОВА ОСНОВА СТРАХУВАННЯ І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 28
1.1. Закон України Про страхування 28
1.2. Закон України Про перевезення небезпечних вантажів 51
1.3. Закон України Про транспорт 54
1.4. Закон України Про міжнародний комерційний арбітраж 58
1.5. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність 61
1.6. Кодекс торговельного мореплавства України 63
1.7. Повітряний кодекс України 67
1.8. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 68
1.9. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 69
1.10. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів 71
1.11. Порядок здійснення операцій з перестрахування 75
1.12. Провадження діяльності страховими посередниками 76
1.13. Моторне (транспортне) страхове бюро 78
1.14. Авіаційне страхове бюро 80
1.15. Морське страхове бюро 83
1.16. Діяльність страхових брокерів 85
1.17. Діяльность аварійних комісарів 87
1.18. Кодекс України про адміністративні порушення 89
1.19. Кримінальний кодекс України 95
1.20. Цивільний кодекс Української РСР 99
1.21. Закон Украины “О признании и исполнении в Украине решений иностранных судов” 102
1.22. Конвенция о договоре международной перевозки грузов по дорогам (КДПГ) 103
1.23. Международные правила, относящиеся к документу на смешанную перевозку 116
1.24. Міністерство транспорту України 122
1.25. Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) 125
1.26. Основные международные организации в области транспорта, в деятельности которых принимают участие страны СНГ 127

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ СТРАХУВАННЯ 132
2.1. Правові засади організації перевезень вантажів 132
2.2. Форма зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 133
2.3. Комментарии к оформлению внешнеэкономических контрактов 137
2.4. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій 142
2.5. Международные правила интерпретации коммерческих терминов “ИНКОТЕРМС-2000” 151
2.6. Страхование ответственности сторон при выполнении международных перевозок 152
2.7. Обычаи и практика страхования груза 157
2.8. Договор о страховании (Полис) 164
2.9. Тарифы страховых премий, применяемые при транспортном страховании генеральных и массовых грузов 167
2.10. Правила страхования грузов 177
2.11. Условия страхования грузов 182
2.12. Действия страхователя при наступлении страхового случая 189
2.13. Пределы ответственности в конвенциях по международным перевозкам грузов 194
2.14. Ліцензування страхових організацій для здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника 199
2.15. Международный коммерческий арбитражный суд и исполнение арбитражных решений по спорам с зарубежными партнерами 200
2.16. Конвенции по международным перевозкам 203
2.17. Правовое регулирование международных перевозок грузов 210
2.18. Уроки прошлого 215
2.19. Програма розвитку страхового ринку України 219

Розділ 3. ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ 225
3.1. Перевезення вантажів залізничним транспортом 225
3.2. Відповідальність залізниць, вантажовідправників
і вантажоодержувачів. Загальні положення 229
3.3. Претензії та позови у внутрішньому сполученні 237
3.4. Претензии и иски в международном сообщении 238
3.5. Правила заявлення та розгляду претензій 240
3.6. Актово-претензионная работа на железных дорогах государств-участников Содружества, Латвийской Республики,
Литовской Республики, Эстонской Республики 243
3.7. Спори, що виникають з перевезення вантажів залізницею 273
3.8. Правила складання актів на залізничному транспорті 293
3.9. Международные железнодорожные перевозки. Общие положения 297
3.10. Державна адміністрація залізничного транспорту 299

Розділ 4. АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ 302
4.1. Перевезення вантажів автомобільним транспортом 302
4.2. Змішані перевезення вантажів: загальні положення 314
4.3. Конвенция о договоре международной перевозки грузов по дорогам (CMR) 322
4.4. Порядок допущення автоперевізників України до виконання міжнародних перевезень вантажів з використанням книжки міжнародних дорожніх перевезень 330
4.5. Европейское соглашение, касающееся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) 332
4.6. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок грузов 340
4.7. Розміри страхових платежів за звичайними договорами обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України 344
4.8. Державний департамент автомобільного транспорту 345

Розділ 5. ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ 348
5.1. Організація перевезень вантажів морським транспортом 348
5.2. Організація перевезень вантажів річковим транспортом 353
5.3. Международная конвенция об унификации некоторых правил
о коносаменте 354
5.4. Правила страхования водного транспорта 361
5.5. Здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом та контроль за їх дотриманням 368
5.6. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 369
5.7. Державний департамент морського і річкового транспорту 381

Розділ 6. ПОВІТРЯНИЙ ТРАНСПОРТ 385
6.1. Організація перевезень вантажів 385
6.2. Обов’язкове страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу 386
6.3. Обов’язкове страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків 387
6.4. Обов’язкове страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам
повітряного транспорту та третім особам 388
6.5. Обов’язкове страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт 390
6.6. Обов’язкове страхування авіаційних суден 391
6.7. Проведення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації 392
6.8. Конвенция о международной гражданской авиации 398
6.9. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 401
6.10. Гаагский протокол 1955 г. о поправках к Варшавской конвенции 1929 г. об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 410
6.11. Конвенция о международной гражданской авиации 414
6.12. Державний департамент авіаційного транспорту 417

Розділ 7. БЕЗПЕКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 421
7.1. Відомча воєнізована охорона на залізничному транспорті 421
7.2. Порядок охорони вантажів і об’єктів на залізницях України 424
7.3. Порядок охорони вантажів, що перевозяться 427
7.4. Особливості охорони вибухових матеріалів і метанолу 433
7.5. Охорона вантажів у поїздах, тимчасово залишених на проміжних станціях без локомотивів 436
7.6. Охорона вантажів у вантажних районах і контейнерних пунктах 438
7.7. Охорона особливо важливих та інших об’єктів 440
7.8. Відповідальність за незабезпечення збереження вантажів і об’єктів 442
7.9. Перелік вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України 443
7.10. Пожежна безпека під час перевезення вантажів на залізничному транспорті 445
7.11. Охрана грузов на автомобильном транспорте 449
7.12. Приобретение, хранение и использование оружия 453
7.13. О праве на необходимую оборону в охранной деятельности 455

Додатки 462
1. Основні терміни та визначення з перевезення вантажів і транспорту 462
2. Основні терміни та визначення з технології комбінованих перевезень 474
3. Словник страхових термінів 478
4. Словарь-справочник по международным перевозкам грузов 507
5. Расстояния между городами Европы 546
6. Відстані між адміністративними центрами України 552
7. Международные соглашения и конвенции ЕЭК ООН в области транспорта 553
8. Страхові компанії – члени ЛСОУ 555