ПОЗОВНА ЗАЯВА про визнання протиправними дій ... та стягнення кокомпенсації

Пенсионные войны. Из зала суда

Дніпровський районний суд м. Києва
02105, м Київ, вулиця Сергієнка, 3

Позивач: Зеркалов Дмитро Володимирович
02092, м. Київ, вул. Марганецька, кв.

Відповідач: Управління Пенсійного фонду
у Дніпровському районі м. Києва
02094, м. Київ, вул. Мініна, 4-а

Співвідповідач: Управління державного казначейства
у Дніпровському районі м. Києва,
02094, м. Київ, вул. Бажова, 11/8


ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання протиправними дій Управління Пенсійного фонду України
у Дніпровському районі м. Києва та стягнення компенсації

Відповідно до рішення Окружного адміністративного суду м. Києва № 15/152 від 20.01.2009 року дії Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва щодо відмови у зарахуванні періоду праці з 01.06.1991 року по 01.07.1996 року для належного обчислення пенсії як науковому працівнику визнано протиправними. Прийнято рішення, яким зобов’язано Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва (УПФ) здійснити перерахунок та виплату мені пенсії як науковому працівнику з 24.04.2006 р. (додаток 2).
Враховуючи рішення суду, у червні 2009 р. УПФ мені було зроблено перерахунок пенсії та виплачена частина заборгованості за період з 24.04.2006 р. по 01.06.2009 р. в сумі 39784,51 грн. Наукова пенсія від 14.01.2008, не перерахована, в наслідок чого з 14.01.2008 року я щомісяця не доотримую близько 950 грн. пенсії (1351х4,56х0,84 = 5174– 4226 = 948 грн.). Заборгованість по теперішній час перевищує 28 тис. грн..
Питання виплати компенсації Окружним адміністративним судом м. Києва не розглядалось у звязку з тим, що я його не ставив в позовній заяві, оскільки це зрозуміло і передбачено п. 2 ст. 46 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», де вказано, що «Нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.
Компенсація втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам здійснюється згідно із законом».

Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» від 19 жовтня 2000 року № 2050-III визначено:
Стаття 1. Підприємства, установи і організації всіх форм власності та господарювання здійснюють компенсацію громадянам втрати частини доходів у випадку порушення встановлених строків їх виплати, у тому числі з вини власника або уповноваженого ним органу (особи).
Стаття 2. Компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати (далі – компенсація) провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня набрання чинності цим Законом.
Під доходами у цьому Законі слід розуміти грошові доходи громадян, які вони одержують на території України і які не мають разового характеру:
пенсії;
соціальні виплати;
стипендії;
заробітна плата (грошове забезпечення) та інші.
Стаття 4. Виплата громадянам суми компенсації провадиться у тому ж місяці, у якому здійснюється виплата заборгованості за відповідний місяць.
Стаття 6. Компенсацію виплачують за рахунок:
власних коштів – підприємства, установи і організації, які не фінансуються і не дотуються з бюджету, а також об'єднання громадян;
коштів відповідного бюджету – підприємства, установи і організації, що фінансуються чи дотуються з бюджету;
коштів Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, інших цільових соціальних фондів, а також коштів, що спрямовуються на їх виплату з бюджету.
Також УПФ у Дніпровському районі м. Києва не були враховані вимоги Постанови КМУ №159 від 21.02. 2001 р. «Про затвердження порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати»
Не виконуючи вимоги законів України УПФ грубо порушило ст. 19 Конституції України, де чітко вказано: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи забов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

На основі даних про індекс інфляції (додаток 3), керуючись Законом України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» ст. 3. «Сума компенсації обчислюється шляхом множення суми нарахованого, але не виплаченого громадянину доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов'язкових платежів) на індекс інфляції в період невиплати доходу (інфляція місяця, за який виплачується доход, до уваги не береться)» та п. 4. Постанови КМУ №159 від 21.02. 2001 р. «Про затвердження порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати» розрахований розмір компенсації за період з 24.04.2006 р. по 01.01.2010 р. (додаток 4) становить, за моїм підрахунком, 13270 грн. з суми 39784,51 (додаток 7)

14.06.2010 р. я звернувся до Управління пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва, Головного управління пенсійного фонду України у м. Києві та Пенсійного фонду України з заявою про перерахунок та виплату належної мені компенсації (додаток 5). Незважаючи на те, що Дніпровського районним судом м. Києва по справі №2-а-59/1-09 р. від 25 травня 2010 року з УПФ у Дніпровському районі м. Києва стягнута на мою користь моральна шкода, вони, продовжуючи порушувати Конституцію та закони України, відмовили мені в нарахуванні та виплаті компенсації (додаток 6). Раніше я офіційно не звертався за компенсацією тому, що не вся заборгованість виплачена.
В ст. 7 Закону України №2050-ІІІ вказано: «Відмова власника або уповноваженого ним органу (особи) від виплати компенсації може бути оскаржена громадянином у судовому порядку».
Відповідальність власника або уповноваженого ним органу (особи) за несвоєчасну виплату доходів визначається відповідно до законодавства.
Це надає мені право звертатися до суду для поновлення моїх прав.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 19 Конституції України, п 2 ст. 46 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», ст. ст. 1, 2, 3, 4, 6, 7 Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати», п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 7 Постанови КМУ №159 від 21.02. 2001 р. «Про затвердження порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати».

ПРОШУ

1. Прийняти дану позовну заяву до провадження.
2. Визнати дії Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва, щодо відмови нарахування компенсації, протиправними.
3. Забов’язати Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва зробити нарахування і виплату компенсації з 24.04.2006 р. по 01.10.2010 р. з виплаченої у 2009 році суми 39784,51 грн. згідно законам України.

Додатки:
1. Копія позовної заяви – 2 од,
2. Копія рішення Окружного адміністративного суду м. Києва № 15/152 від 20.01.2009 року
3. Зведена таблиця індексів інфляції – 2 од.,
4. Расчет компенсации потерь пенсии от инфляции – 2 од.
5. Копія заяви до УПФ – 2 од,
6. Копія відповіді УПФ – 2 од,
7. Копія довідки УПФ про нарахування та виплату заборгованості по пенсії – 2 од,
8. Квитанції про сплату держмита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення

30.06.2010 р. Д. В. Зеркалов