Зеркалов Д.В. Митний контроль на транспорті. Довідник.

К списку книг
Зеркалов Д.В. Митний контроль на транспорті. 2,6 Мб pdf Довідник.– К.: Основа, 2003.– 392 с.

Рецензент: доктор технічних наук, проф. П.Р. Левковець

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту економіки і бізнесу на транспорті Національного транспортного університету (протокол № 5 від 22 травня 2003 р.)

ISBN 978-966-699-041-5

Наведено основні положення нормативно-правових документів з митного контролю на транспорті, які відображають сучасний стан митного забезпечення міжнародних вантажних перевезень.
Для працівників транспортних підприємств, експедиторів, власників транспортних засобів, вантажовідправників, інших осіб, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, місцевих органів виконавчої влади, а також викладачів і студентів навчальних закладів відповідного профілю, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

?Видавництво «Основа», 2003

ЗМІСТ

Список скорочень
Вступ
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Митний кодекс України
1.2. Верифікація сертифікатів про походження товарів з України
1.3. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності
1.4. Визначення країни походження товару, що переміщується через митний кордон України
1.5. Ведення спеціальної митної статистики
1.6. Товари, які не можуть поміщатися у режим митного складу
1.7. Проведення операцій з товарами, які перебувають у режимі митного складу
1.8. Відомчі класифікатори з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій
1.9. Норми ввезення (вивезення) алкогольних напоїв і тютюнових виробів для споживання членами екіпажу
та пасажирами на борту транспортного засобу, який здійснює міжнародний рейс і прибуває на митну територію України
1.10. Граничні терміни прохідного митного транзиту товарів
1.11. Перелік товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями та особами
без громадянства за межі митної території України не допускається
1.12. Створення зон митного контролю та їх функціонування
1.13. Розміщення у зонах митного контролю споруд та об’єктів інфраструктури, що належать іншим, ніж митні, органам
державної влади, які здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України
1.14. Спеціальні засоби, вогнепальна зброя та набої до неї, що надаються для використання посадовими особами митної служби
1.15. Державний контроль за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів
(контрактів) про здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання
1.16. Виробничі і технологічні операції для визначення критерію переробки товару
1.17. Взаємодія митниць і залізниць України при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів у вантажних залізничних поїздах
1.18. Порядок дій митниць та залізниць України при переміщенні через митний кордон України багажу та вантажобагажу в багажних вагонах пасажирських та поштово-багажних поїздів

Розділ 2. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ВАНТАЖІВ
2.1. Загальні положення
2.2. Митний контроль при переміщенні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності товарів, транспортних
засобів та інших предметів через автомобільний пункт пропуску через державний кордон України
2.3. Митний контроль та митне оформлення товарів та інших предметів
2.4. Митний контроль, оформлення та пропуск через митний кордон України товарів, щодо переміщення
яких установлено обмеження
2.5. Митний контроль товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон
у міжнародних поштових відправленнях
2.6. Митний контроль товарів та інших предметів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон
у міжнародних експрес-відправленнях
2.7. Митний контроль за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням
морського, річкового й паромного видів транспорту
2.8. Митний контроль товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України
з використанням повітряних суден
2.9. Контроль за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів
2.10. Контроль за доставкою вантажів у митниці призначення
2.11. Еeологічiий контроль у пунктах пропуску через державний кордон України
2.12. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних
митниць і митниць
2.13. Фітосанітарний контроль на державному кордоні України
2.14. Перелік небезпечних властивостей щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів
та їх утилізацією/ видаленням
2.15. Взяття (надання) проб і зразків товарів, проведення досліджень, (аналізу, експертизи) з метою їх митного
оформлення, а також розпорядження зразками
2.16. Державний контроль за міжнародними передачами товарів, що використовуються або можуть бути використані
у створенні ракетної зброї

Розділ 3. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ, ДОЗВОЛИ
3.1. Вантажна митна декларація
3.2. Порядок та умови подання періодичної митної декларації
3.3. Порядок заповнення внутрішнього транзитного документу для його використання при здійсненні контролю за доставкою товарів, що переміщуються між митницями в межах митної території України
3.4. Оформлення вантажів при передачі по морських і сухопутних переходах
3.5. Митне оформлення транспортних засобів, номерних вузлів та агрегатів, що переміщуються через
митний кордон України
3.6. Митне оформлення товарів, що переміщуються через митні ліцензійні склади транспортних та транспортно-
експедиційних організацій
3.7. Заповнення та використання попереднього повідомлення
3.8. Впорядкування ввезення в Україну і транзиту через її територію відходів (вторинной сировини)
3.9. Видача дозволів на ввезення в Україну і транзит через її територію відходів (вторинної сировини)
3.10. Дозвіл на переміщення товарів через митний кордон України через аеропорти, в яких не розташовані митні органи
3.11. Одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення
та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших
біологічних агентів
3.12. Розгляд заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів
3.13. Видача дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів

Розділ 4. ПРОПУСК ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН, ОХОРОНА ВАНТАЖІВ
4.1. Закон України про транзит вантажів
4.2. Прийняття рішення про допущення товарів
до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)
4.3. Застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення)
4.4. Пункти пропуску через державний кордон
4.5. Пункти пропуску на митному кордоні України, через які ввозяться з метою імпорту та транзиту,
а також вивозяться алкогольні напої та тютюнові вироби, на які встановлено акцизний збір
4.6. Пункти пропуску для автомобільного сполучення через державний кордон України для переміщення громадянами
транспортних засобів та шасі і кузовів до них
4.7. Пункти пропуску через митний кордон України, через які дозволяється переміщення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів
4.8. Пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна
4.9. Переміщення товарів через митний кордон України у режимі реімпорту
4.10. Порядок підтвердження відомостей про фактичне вивезення товарів за межі митної території України
4.11. Вдосконалення регулювання безпеки транспортування радіоактивних речовин
4.12. Охорона і супроводження товарів митними органами із залученням у разі потреби підпрозділів Міністерства
внутрішніх справ
4.13. Приймання та відправлення міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну
4.14. Транспортно-експедиційна діяльність під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів

Розділ 5. МИТНІ ПЛАТЕЖІ
5.1. Закону України Про Єдиний митний тариф
5.2. Закон України Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
5.3. Збори у пунктах пропуску через державний кордон
5.4. Акцизний збір в разі ввезення товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України
5.5. Надання митним органам України фінансових гарантій щодо обов’язкової доставки товарів до митниць призначення
5.6. Платні послуги, що можуть надаватися митними органами

Розділ 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
6.1. Види відповідальністі і стягнень за порушення митних правил
6.2. Види порушень митних правил і відповідальність за них
6.3. Відповідальність митних органів

Додатки
1. Основні терміни та визначення з перевезення вантажів і митної справи
2. Митні органи України
Зміст