ПОЗОВНА ЗАЯВА про перерахунок пенсії

Пенсионные войны. Из зала суда

Дніпровський районний суд м. Києва
02105, м Київ, вулиця Сергієнка, 3

Позивач: Зеркалова Людмила Яківна
02092, м. Київ, вул. Марганецька, кв.
засоби зв’язку:
дом. 568-90-19, моб. 067-442-33-25

Відповідач: Управління Пенсійного фонду
у Дніпровському районі м. Києва
02094, м. Київ, вул. Мініна, 4-а,
засоби зв’язку: 558-92-10

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про перерахунок пенсії із застосуванням показника заробітної плати (доходу)
в середньому на одну особу в цілому по Україні за 2009 рік

На мої заяви від 07.04.2010 р. і від 14.07.2010 р. про перерахунок пенсії з урахуванням середньої заробітної плати по Україні (1650,43 грн) за 2009 рік Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва відповіло відмовою (Додаток 1).
При вирішенні мого питання, таким чином, порушена частина друга статті 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», якою передбачено, що для обчислення пенсії використовується «Зс – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів»

Порушена ч. 3 ст. 11 Постанови КМУ від 28 травня 2008 р. № 530.
ст. 11. Установити, що:

3) у разі коли застрахована особа після призначення пенсії відповідно до Закону (1058-15) продовжувала працювати, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням не менш як 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 Закону (1058-15), із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону (1058-15) враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період, що настає після призначення пенсії, не підлягає виключенню згідно з абзацом третім частини першої статті 40 Закону (1058-15).

Враховуючи вище викладене, керуючись ст. 19 Конституції України, ч. 2 ст. 40, п 2 ст. 46 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», ч. 3 ст. 11 Постанови КМУ від 28 травня 2008 р. № 530:

ПРОШУ

1. Визнати дії Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва, щодо відмови у перерахунку пенсії із застосуванням показника заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні за 2009 рік, протиправними.
2. Забов’язати Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва зробити перерахунок пенсії із застосуванням показника заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні за 2009 рік в розмірі 1653,43 грн.
3. Стягнути з відповідачів на мою користь судовий збір.

Додатки:
1. Копія позовної заяви – 1 од,
2. Копія листа Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському районі м. Києва від 26.07.2010 р. № 8954/06 – 1 од,
3. Квитанції про сплату держмита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

5 серпня 2010 р. Л. Я. Зеркалова