Зеркалов Д.В. Транспорт Украіни: Довідник. У двох книгах. Кн. 2.

К списку книг
Зеркалов Д.В. Транспорт України. Довідник. У двох книгах. Книга друга.– К.: Основа, 2003.– 564 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту економіки і бізнесу на транспорті, Національного транспортного університету (протокол № 5 від 22 травня 2003 р.)

Рецензент: Левковець П.Р. – проректор з перепідготовки кадрів Національного транспортного університету, доктор технічних наук, проф.;
Пащенко Ю.Є. – зав. відділом Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, кандидат економічних наук.

Зеркалов Д.В. Транспорт України. Довідник. У двох книгах. Книга друга.– К.: Основа, 2003.– 564 с.

ISBN 966-7233-

Наведена інформація щодо інфраструктури транспортного комплексу України, дані основні положення законодавчих і нормативно-правових документів з питань функціонування транспорту України.
Для працівників галузі, а також підприємств, організацій, установ, місцевих органів виконавчої влади, викладачів та студентів навчальних закладів відповідного профілю.

ББК

Зміст

Прийняті скорочення та умовні позначки 3

Розділ 4. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 5
4.1. Транспортна мережа 5
4.2. Мережа міжнародних транспортних коридорів 13
4.2.1. Залізничні й автомобільні МТК 13
4.2.2. Розвиток МТК № 7 (р. Дунай) 24
4.2.3. Розвиток панєвропейського МТК № 7 (р. Дунай) 31
4.3. Єдина транспортна мережа зв’язку 39
4.4. Розміщення транспортно-дорожнього комплексу по регіонах 41
4.4.1. Економічне райнування 41
4.4.2. Донецкій економічний район 42
4.4.3. Карпатський економічний район 47
4.4.4. Південний економічний район 50
4.4.5. Подільський економічний район 59
4.4.6. Поліський економічний район 62
4.4.7. Придніпровський економічний район 67
4.4.8. Східний економічний район 72
4.4.9. Центральний економічний район 75
4.5. Порти України 79
4.5.1. Система морських портів 79
4.5.2. Порти Придунайського басейну 87
4.5.3. Порти Чорноморського басейну 89
4.5.4. Порти Азовського басейну 96
4.5.5. Річкові порти України 98
4.6. Аеропорти України 103
4.7. Трубопровідний транспорт 123
4.8. Організаційна структура транспортно-дорожнього комплексу, розвиток та регулювання його діяльності 133

Розділ 5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ 140
5.1. Фінансово-економічна рада Міністерства транспорту України 140
5.2. Міжвідомча експертна група з питань транзитних перевезень пасажирів та вантажів через територію України 142
5.3. Підготовка нормативно-правових актів Міністерства транспорту України 143
5.4. Формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті 146
5.5. Перелік робіт (послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту 169
5.6. Зарахування надходжень з розподільчих рахунків залізниць і підприємств Укрзалізниці на централізований
розподільчий рахунок Укрзалізниці 171
5.7. Розподіл доходних надходжень від основної діяльності залізничного транспорту 173
5.8. Планування, одержання, використання, контроль за надходженням доходів залізничних станцій
від надання додаткових послуг 174
5.9. Система залізничних тарифів 183
5.10. Система портових тарифів 189
5.11. Тарифи на проїзд пасажирів і перевезення багажу в автобусах міжміських міжобласних маршрутів 192

Розділ 6. БЕЗПЕКА РУХУ 196
6.1. Загальні питання 196
6.1.1. Нагляд за забезпеченням безпеки руху на транспорті 196
6.1.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення в Міністерстві транспорту України з питань надзвичайних подій
в транспортно-дорожньому комплексі та взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади 198
6.1.3. Узгодження нормативної документації на конструкцію транспортних засобів 201
6.1.4. Застосування працівниками органів автомобільного транспорту Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом 207
6.2. Залізничний транспорт 214
6.2.1. Забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті 214
6.2.2. Комісія незалежних експертів 3 безпеки руху поїздів 225
6.2.3. Апарат Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці 226
6.2.4. Апарат Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці 230
6.2.5. Класифікація транспортних подій на залізничному транспорті України 235
6.2.6. Розслідування транспортних подій на залізницях України 250
6.2.7. Державний нагляд за безпекою руху поїздів на залізничному транспорті 257
6.2.8. Облік і звітність транспортних подій та порушень у поїзній та маневровій роботі на залізницях України 259
6.2.9. Основні напрямки системи профілактичної роботи з питань безпеки руху на залізницях України 262
6.2.10. Ліквідація наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом 264
6.2.11. Совместные действия железных дорог государств – участников Содружества Независимых Государств,
Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики по служебному расследованию
нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе 274
6.2.12. Независимая экспертная группа и проведение технической экспертизы по нарушениям безопасности
движения на железных дорогах государств – участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии 280
6.3. Автомобільний транспорт 282
6.3.1. Державна реєстрація та облік транспортних засобів 282
6.3.2 Державний технічний огляд автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів 303
6.3.3. Служебное расследование и разборка дорожно-транспортных происшествий 308
6.3.4. Облік дорожньо-транспортних пригод 312
6.3.5. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану дорожніх транспортних засобів 316
6.3.6. Державний контроль на автомобільному транспорті загального користування 339
6.4. Водний транспорт 347
6.4.1. Державна морська лоцманська служба 347
6.4.2. Інспекція державного портового нагляду морського торговельного порту України 359
6.4.3. Аб’єктова аварійно-рятувальна служба підприємств Укрморрічфлоту 362
6.4.4. “Морська аварійно-рятувальна служба” 371
6.4.5. Визначення мінімального складу екіпажу, при якому допускається вихід судна в море 375
6.4.6. Реєстрація ліній закордонного плавання 382
6.5. Авіаційний транспорт 386
6.5.1. Государственная программа авиационной безопасности гражданской авиации 386
6.5.2. Реєстрація цивільних аеродромів України 399
6.5.3. Розслідування порушень порядку використання повітряного простору України 402
6.5.4. Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації 405

Розділ 7. СЕРТИФІКАЦІЯ. ЛІЦЕНЗУВАННЯ 414
7.1. Провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним
транспортом 414
7.2. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо надання послуг
з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом 418
7.3. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом 426
7.4. Проведення державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі
реєстраційних документів, номерних знаків на них та здійснення перевірок реєстраційно-екзаменаційних
підрозділів Державтоінспекції МВС України 434
7.5. Порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення внутрішніх й міжнародних
перевезень пасажирів і вантажів морським та річковим транспортом 444
7.6. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів
і вантажів річковим, морським транспортом 447
7.7. Сертифікація експлуатантів цівільної авіації 453
7.8. Сертифікація організацій з технічного обслуговування авіаційної техніки 465
7.9. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів
повітряним транспортом 468
7.10. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виконання авіаційно-хімічних робіт 472
7.11. Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності повітряним транспортом 474

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ, УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, ПОСЛУГИ 479
8.1. Типовий договір про сумісну діяльність у морських торговельних портах України 479
8.2. Надання послуг пасажирським автомобільним транспортом 487
8.3. Здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом
та контроль за їх дотриманням 521
8.4. Послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів 522

Додатки 536
1. Основні терміни та визначення з сертифікації ТЗ 536
2. Основні терміни та визначення з безпеки руху 542
3. Типовий статут державного підприємства, що входить до сфери управління Міністерства транспорту України 547
4. Распределение экспорта-импорта товаров по видам транспортных средств за 2002 г. (По данным Госкомстата) 553
5. Международные соглашения и конвенции ЕЭК ООН в области транспорта 554
6. Державні органи України 558