Довідник експедитора. У двох книгах. Кн. 2. Д.В.Зеркалов, Ю. Й. Пероганич та ін.

К списку книг
ББК 39.18 92 (скоро выложу весь текст)
УДК 658.788(035)
Д-58

Рецензент: Проректор з перепідготовки кадрів Національного транспортного університету, доктор техн. наук, проф. П.Р. Левковець.

Рекомендовано до друку вченими радами Національного транспортного університету (протокол № 5 від 27.06.2002 р.), Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту (протокол № 1 від 30.09.2002 р.) та Президією транспортної академії України (протокол № 11 від 29.08.2002 р.)

Довідник експедитора. У двох книгах. Книга друга/ Д. В. Зеркалов, В. Г. Кушнірчук, Ю. Й. Пероганич, В. І. Петров, Ю. Н. Приходько, П. В. Саввін. – К.: Основа, 2003. – 528 с.

ISBN 966-699-001-6
У книзі узагальнено матеріали основних міжнародних і вітчизняних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезення вантажів усіма видами транспорту в міжнародному і внутрішньому сполученнях. Наведено основний зміст документів, або їх анотація, коментарі. Розглянуто сучасні методи перевезення вантажів різними видами транспорту.

Для працівників транспортних підприємств, експедиторів, власників транспортних засобів, місцевих органів виконавчої влади, користувачів послуг усіх видів транспорту, а також викладачів та студентів навчальних закладів відповідного профілю.

ВСТУП

Швидкі темпи економічного розвитку країн в сукупності з інтеграційним процесом у Європі ведуть до інтенсифікації міжнародних зв'язків та зростання обсягів торгівлі, і, як наслідок, - зростання потужності вантажопотоків, що сприяє розвитку транспортної галузі. Чільне місце в процесі реалізації торгових угод відводиться транспортному забезпеченню. Його погана організація може привести до негативних наслідків реалізації торгової угоди, а неправильний вибір транспорту, маршруту сполучення, упакування та перевізника - до втрати товару або його споживчих якостей. Наслідком некваліфікованої організації транспортного забезпечення певного контракту є падіння іміджу окремої фірми. Сукупність фактів низького рівня організації доставки товарів викликає сумніви міжнародної спільноти у доцільності користування послугами перевізників цієї країни, зрештою, визначає падіння надходжень до бюджету від транспортної галузі.
При організації доставки вантажів відправники, посередники, експедитори, перевізники, митники, страхувальники та представники інших організацій вступають у складні взаємовідносини, які визначаються міжнародними і національними правовими нормами, кон'юктурними процесами на товарних і транспортних ринках, економічними, політичними та соціальними чинниками. У таких постійно мінливих умовах, при високому рівні конкурентної боротьби, на ринку транспортних послуг чільне місце займає пошук раціональних шляхів транспортного обслуговування, обгрунтування транспортно-технологічних схем доставки вантажів, впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень, удосконалення діючих та розробка перспективних транспортних технологій. Вирішення цих складних завдань потребує постійного вивчення питань забезпечення процесу доставки вантажів і покладається на персонал транспортних фірм.
Інтегрування України в європейську транспорту систему вимагає відповідності міжнародним стандартам технічної, правової, технологічної, організаційної, економічної та інформаційної бази. Успішність роботи національних транспортних підприємств в інтегрованій транспортній системі залежить від їх конкурентоспроможності, яка, за інших однакових умов, визначається рівнем підготовки кадрів.
Таким чином, імідж національних транспортних підприємств та доходи від їх діяльності визначаються рівнем підготовки кадрів, який безпосередньо залежить від засвоєних знань та уміння.
Нормативно-правові, інформаційні та методичні матеріали, які викладені у довіднику, направлені на формування у працівників транспортних підприємств, місцевих органів виконавчої влади, різних структур Мінтрансу, користувачів послуг усіх видів транспорту, власників транспортних засобів, а також викладачів та студентів навчальних закладів відповідного профілю основи знань з організації Міжнародних і внутрішніх вантажних перевезень.
При підготовці довідника використано міжнародні конвенції і угоди, закони і постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Уряду України, інші нормативно-правові акти, наведено анотації і коментарі з урахуванням вимог до знань спеціалістів з "Транспортних технологій".
Довідник видається у двох книгах. Друга книга присвячена питанням перевезення небезпечних вантажів, оподаткування, митного контролю вантажів, екологічної безпеки вантажних перевезень, а також безпеки транпортно-експедиційної діяльності. Наведена повна інформація щодо правил перевезення вантажів залізничним транспортом...

ЗМІСТ

Прийняті скорочення та умовні позначення 3
РОЗДІЛ 6. ПРАВИЛА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 6
6.1. Навантаження і кріплення вантажів 6
6.2. Пломбування вагонів і контейнерів 10
6.3. Перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів 13
6.4. Перевезення вантажів у транспортних пакетах 16
6.5. Перевезення вантажів, які змерзаються 18
6.6. Перевезення вантажів, які підлягають фітосанітарному контролю 20
6.7. Перевезення швидкопсувних вантажів 26
6.8. Перевезення тварин, птиці та інших вантажів, які підлягають державному ветеринарно-санітарному контролю 62
6.9. Перевезення вантажів навалом і насипом 74
6.10. Перевезення вантажів у вагонах відкритого типу 78
6.11. Перевезення вантажів дрібними відправками 80
6.12. Правила переадресування вантажів 83
6.13. Перевезення вантажів маршрутами відправників 85
6.14. Перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів) 86
6.15. Перевезення вантажів у прямому змішаному залізнично-водному сполученні 89
6.16. Розрахунки за перевезення вантажів 102
РОЗДІЛ 7. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ 107
7.1. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 107
7.2. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. 119
7.3. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносоменте 122
7.4. Меры по упрощению процедур, касающихся морских транспортных документов 129
7.5. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 139
7.6. Гаагские правила 143
7.7. Гамбургские правила 1978 года 145
7.8. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 148
7.9. Правовое регулирование международных перевозок речным транспортом 149
7.10. Окремі положення Кодексу торговельного мореплавства України 153
7.11. Система портових тарифів 160
7.12. Здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом та контроль за їх дотриманням 162
7.13. Державний департамент морського і річкового транспорту 163
7.14. Об’єднання “Український комерційний флот” 166
7.15. Державна судноплавна компанія “Українське морське пароплавство” 168
7.16. Акціонерна судноплавна холдінгова компанія “Сі Трайдент” 171
7.17. Морський порт 174
7.18. Правила страхования водного транспорта 179
РОЗДІЛ 8. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ 186
8.1. Конвенция о международной гражданской авиации 186
8.2. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 188
8.3. Гаагский протокол 1955 г. о поправках к Варшавской конвенции 1929 г. об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 194
8.4. Обов’язкове страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу 198
8.5. Обов’язкове страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків 199
8.6. Обов’язкове страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту та третім особам 200
8.7. Обов’язкове страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним під час виконання авіаційних робіт 202
8.8. Обов’язкове страхування авіаційних суден 203
8.9. Державний департамент авіаційного транспорту 205
РОЗДІЛ 9. ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ 209
9.1. Щодо оподаткування послуг з навантаження, розвантаження та перевантаження експортних вантажів, транспортно-експедиційних послуг 209
9.2. Щодо оподаткування податком на додану вартість транспортно-експедиційних послуг 210
9.3. Про оподаткування агентських послуг 210
9.4. О вопросе обложения налогом на добавленную стоимость услуг по перевозке 211
9.5. О применении нулевой ставки налога на добавленную стоимость при осуществлении международных перевозок 212
9.6. Щодо застосування нульової ставки ПДВ при вивезенні продукції за межі митних кордонів України 212
9.7. О применении нулевой ставки налога на добавленную стоимость при экспорте грузов за пределы таможенных границ Украины и осуществлении международных перевозок 213
9.8. Про нарахування єдиного податку суб’єктами малого підприємництва, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 215
9.9. Относительно обложения налогом на добавленную стоимость операций по предоставлению услуг нерезидентам 216
9.10. Про оподаткування ПДВ перевезення транзитом вантажів через територію України 216
9.11. Щодо оподаткування податком на додану вартість експедиційних послуг при транспортно-експедиційному обслуговуванні 217
9.12. Щодо оподаткування ПДВ експедиційних послуг при транспортно-експедиційному обслуговуванні 218
9.13. Про порядок відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з бюджетом підприємств, підпорядкованих Міністерству транспорту 218
9.14. Щодо деяких питань в оформленні ВМД при здійсненні платником податку операцій з вивезення (експортування) товарів за межі митної території України 219
9.15. Щодо порядку оподаткування ПДВ послуг з навантаження та розвантаження товарів у випадку, коли ввезення на територію України таких товарів відбувається на умовах DEQ 220
9.16. Щодо застосування ставки податку на додану вартість за умови доставки товарів перевізнику, який назначається покупцем 221
9.17. Про вдосконалення механізму відшкодування бюджетної заборгованості з податку на додану вартість за операціями з експорту продукції 222
9.18. Щодо затвердження податкового роз’яснення 222
9.19. Щодо оподаткування податком на додану вартість транспортних послуг з перевезення пасажирів та вантажів за межами митного кордону України та на митній території України, які надаються морським транспортом, та послуг, пов’язаних з навантаженням та розвантаженням експортних та імпортних вантажів 222
9.20. Стосовно роз’яснень з питань, які виникли у зв’язку з набуттям чинності Законом України “По внесення змін до деяких законів України з усуненням випадків ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів 224
9.21. Про податки щодо операцій з надання послуг нерезидентами з транспортування вантажів 225
9.22. Щодо оподаткування ПДВ операцій з продажу послуг, які надаються на митній території України під час слідування вантажу залізничним транспортом за межі митної території України 226
9.23. Щодо порядку оподаткування ПДВ операцій з перевезення вантажів залізничним транспортом при здійсненні міжнародних перевезень вантажів 227
9.24. Про затвердження податкового роз’яснення щодо порядку застосування нульової ставки податку на додану вартість по операціях з вивезення (експортування) товарів за межі митної території України 228
9.25. Щодо затвердження податкового роз’яснення щодо застосування норм статті 4 Закону України від 23.09.94 р. № 185/94-вр “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” 229
РОЗДІЛ 10. БЕЗПЕКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 233
Екологічна безпека
10.1. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць 233
10.2. Фітосанітарний контроль на державному кордоні України 240
10.3. Видача дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів 253
10.4. Перелік небезпечних властивостей щодо контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням 256
10.5. Одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування,
використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі
токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів 257
10.6. Порядок розгляду заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів
біотехнології та інших біологічних агентів 258
10.7. Перелік пунктів пропуску через державний кордон,
у яких здійснюватиметься екологічний контроль 263
Охорона вантажів на залізничному транспорті
10.8. Відомча воєнізована охорона на залізничному транспорті 268
10.9. Порядок охорони вантажів і об’єктів на залізницях України 272
10.10. Порядок охорони вантажів, що перевозяться 274
10.11. Особливості охорони вибухових матеріалів (розрядних вантажів) і метанолу 281
10.12. Охорона вантажів у поїздах, тимчасово залишених на проміжних станціях без локомотивів 283
10.13. Охорона вантажів у вантажних районах і контейнерних пунктах 285
10.14. Охорона особливо важливих та інших об’єктів 288
10.15. Відповідальність за незабезпечення збереження вантажів та об’єктів 289
10.16. Перелік вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України 290
10.17. Порядок стягнення зборів за затримку стрільців, зайнятих охороною вантажів, понад встановлену норму 293
Пожежна безпека
10.18. Пожежна безпека під час перевезення вантажів 294
РАЗДЕЛ 11. БЕЗОПАСНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ И ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 298
Общие положения
11.1. Проблема охраны коммерческой тайны 298
11.2. Коммерческая тайна предприятия 304
11.3. Типовые рекомендации по сохранению коммерческой тайны при ведении переговоров и других видах общения 308
11.4. Негласный съем информации и борьба с ним 310
Безопасность при работе с кадрами
11.5. Вопросы безопасности при приеме персонала на работу 313
11.6. Некоторые принципы организации отбора персонала в транспортно-экпедиторские предприятия 316
11.7. Основные этапы и процедура профотбора персонала в коммерческие предприятия 318
11.8. Заключительное собеседование 322
11.9. Основные рекомендации при организации проверки и отбора кандидатов на работу в коммерческие предприятия 325
11.10. Процесс увольнения кадров из транспортно-экспедиционных предприятий 326
11.11. Воздействие на сознание персонала 329
Деятельность коммерческой структуры в условиях повышенной опасности и террористической угрозы
11.13. Особенности оперативной обстановки 337
11.14. Обеспечение безопасности руководителей 338
11.15. Обеспечение безопасности объекта 341
11.16. Разведывательная деятельность СБ 344
11.17. Действия СБ в критических обстоятельствах 345
11.18. Предупреждение покушения 347
11.19. Системы управления доступом в помещение 349
11.20. Охрана грузов на автомобильном транспорте 352
11.21. Приобретение, хранение и использование оружия 356
11.22. О праве на необходимую оборону в охранной деятельности 358
11.23. План концепции безопасности предприятия 364
РОЗДІЛ 12. БЕЗПЕКА ПРИ СПІЛКУВАННІ З ПЕРЕВІРЯЮЧИМИ 366
Загальні положення
12.1. Пaрелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці 366
12.2. Общие правила общения с проверяющими 366
Права підприємців
12.3. Конституція України 372
12.4. Закон України Про підприємства в Україні 374
12.5. Закон України Про підприємництво 375
12.6. Указ Президента України Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності 376
12.7. Закон України Про інформацію 379
12.8. Закон України Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду 380
12.9. Кримінальний кодекс України 382
12.10. Кримінально-процесуальний Кодекс України 384
12.11. Кодекс України про адміністративні правопорушення 395
Права і обов’язки податківців
12.12. Закон України Про державну податкову службу в Україні 397
12.13. Закон України Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами 403
12.14. Удостоверение на проверку 404
12.15. Інструкція про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України у підприємств, установ та організацій документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів 405
12.16. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами 408
12.17. Інструкція про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби 409
12.18. Інструкція про порядок приймання, реєстрації, обліку та розгляду в підрозділах податкової міліції заяв, повідомленьта іншої інформації про злочини 414
12.19. Порядок периодичности проверок и проведения обследований производственных, складских, торговых и других помещений 416
12.20. Порядок проведения оперативных проверок и рассмотрения материалов по ним 418
Права співробітників силових структур
12.21. Закон України Про міліцію 420
12.22. Закон України Про оперативно-розшукову діяльність 426
12.23. Закон України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю 432
12.24. Закон України Про боротьбу з корупцією 434
12.25. Закон України Про прокуратуру 435
12.26. Закон України Про Службу безпеки України 437
12.27. Положення про Державну службу боротьби з економічною злочинністю 439

ДОДАТКИ
1. Сокращения, принятые в международной транспортной документации, коммерческой переписке и телексах 441
2. Словарь-справочник по международным перевозкам грузов 457
3. Основні поняття і терміни з митної справи 496
4. Перелік діючої нормативної документації, що застосовується в Головному комерційному управлінні Укрзалізниці 499
5. Державні органи України 502
6. Торгово-економічні місії України за кордоном 503
7. Зарубіжні дипломатичні представництва в Києві 507
8. Митні органи України 509
9. Нумерація вагонів вантажного парку залізниць колії 1520 мм 516
10. Станції залізниць, що виконують операції з універсальними контейнерами 519
11. Форма протокола официального визита (проверки) 521
12. Порядок передачи сведений, составляющих коммерческую
тайну и конфиденциальную информацию предприятия. Порядок проведения проверки предприятия 523
13. Соглашение о сохранении коммерческой тайны и конфиденциальной информации с посетителем предприятия (лицом, проводящим проверку) 524