Зеркалов Д.В., Коба В.Г., Кушнірчук В.Г., Петров В. І., Порти України: Перевезення вантажів/Навчальний посібник

К списку книг
Зеркалов Д.В., Коба В.Г., Кушнірчук В.Г., Петров В.І. Порти України. Перевезення вантажів. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003.– 624 с.

Рецензенти: декан фінансово-економічного факультету, зав. кафедри економіки підприємств транспорту Київського університету економіки і технологій транспорту, доктор екон. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Є.М. Сич; зав. кафедри перевезень і маркетингу Київської державної академії водного транспорту, канд. екон. наук, доцент І.В. Яценко; доцент кафедри економіки Національного авіаційного університету, канд. екон. наук Г.Ю. Кучерук.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/18.2-63 від 09.01.2003)

Зеркалов Д.В., Коба В.Г., Кушнірчук В.Г., Петров В.І. Порти України. Перевезення вантажів. Навчальний посібник. – К.: Основа, 2003.– 624 с.
ISBN 966-699-000-8

У посібнику узагальнені матеріали основних міжнародних та вітчизняних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезень вантажів водним транспортом через порти України у міжнародному і внутрішньому сполученнях. Розглянуто управління водним транспортом в єдиній транспортній системі України, розвиток морських торговельних портів.
Наведено теоретичні й практичні матеріали щодо портових вантажних тарифів, а також розглянуто питання страхування і відповідальності при перевезенні вантажів.
Для викладачів і студентів навчальних закладів відповідного профілю, слухачів курсів підвищення кваліфікації, підприємців і державних службовців.
ББК 39.48

З М І С Т

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ОСНОВА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 5
1.1. Закон України Про транспорт 5
1.2. Закон України Про транзит вантажів 7
1.3. Закону України Про перевезення небезпечних вантажів 10
1.4. Кодекс торговельного мореплавства України 15
1.5. Митний Кодекс України 21
1.6. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 38
1.7. Конвенция ООН по морскому праву 57
1.8. Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими
проти безпеки морського судноплавства 62
1.9. Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 67
1.10. Гаагские и Гаагские-Висби правила 69
1.11. Гамбургские правила 80
1.12. Меры по упрощению процедур, касающихся морских транспортных документов 103
1.13. Здійснення внутрішніх й міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом та контроль за їх дотриманням 118

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 120
2.1. Транспортно-технологічні системи доставки вантажів 120
2.2. Правові засади організації перевезень вантажів 134
2.3. Організація перевезень вантажів морським транспортом 137
2.4. Організація перевезень вантажів річковим транспортом 145
2.5. Організація перевезень вантажів автомобільним транспортом 146
2.6. Організіція перевезень вантажів залізничним транспортом 166
2.7. Транспортні особливості базисних умов поставки 173
2.8. Транспортно-експедиційна діяльність під час перевезення зовнішньо-торговельних і транзитних вантажів 182
РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ВОДНИМ ТРАНСПОРТОМ 185
3.1. Водний транспорт в єдиній транспортній системі України 185
3.2. Міністерство транспорту України 189
3.3. Державний департамент морського і річкового транспорту 193
3.4. Об’єднання “Український комерційний флот” 197
3.5. Державна судноплавна компанія “Українське морське пароплавство” 201
3.6. Акціонерна судноплавна холдингова компанія “Сі Трайдент” 204
3.7. Морський порт 209

РОЗДІЛ 4. ПОРТОВІ ТАРИФИ 217
4.1. Система портових тарифів 217
4.2. Тарифи на роботи та послуги, що надаються вантажовласникам морськими портами України 220
Порядок розрахунку вартості робіт та послуг, які виконуються морськими портами 220
4.3. Специализация и характеристика портов 253
4.4. Збори і плата за послуги, що надаються суднам у морських портах України 257
4.5. Портові збори 276
4.6. Наскрізні тарифні ставки на транзитні перевезення вантажів залізницями України в порти 286

РОЗДІЛ 5. ПОРТИ УКРАЇНИ 290
5.1. Морські порти 290
5.2. Річкові порти України 303

РОЗДІЛ 6. РОЗВИТОК МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ 307
6.1. Стан морських портів 307
6.2. Основні напрямки розвитку портів 313
6.3. Заходи щодо розвитку портів 314

РОЗДІЛ 7. СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 325
7.1. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій 325
7.2. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів 344
7.3. Страхование ответственности сторон при выполнении международных перевозок 350
7.4. Обычаи и практика страхования груза 357
7.5. Договор о страховании (Полис) 362
7.6. Тарифы страховых премий, применяемые при транспортном страховании генеральных и массовых грузов 366
7.7. Правила страхования грузов 379
7.8. Условия страхования грузов 386
7.9. Правила страхования водного транспорта 397
7.10. Действие страхователя при возникновении страхового случая 407
7.11. Діяльність аварійних комісарів 411

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ВОДНОМ СООБЩЕНИИ 414
8.1. Перевозка грузов в вагонах в международном прямом железнодорожно-паромном сообщении через порты Ильичевск-Поти/Батуми между Украиной и Грузией 414
8.2. Перевозка грузов в вагонах в международном прямом железнодорожно-паромном сообщении между Украиной
и Республикой Болгария (Правила МПЖС) 439
8.3. Организация эксплуатации грузовых вагонов в прямом железнодорожно-паромном сообщении между портом Ильичевск (Украина) и портом Варна (Республика Болгария) 465
8.4. Правила эксплуатации грузовых вагонов государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики и расчетов за пользование ими в прямом железнодорожно-паромном сообщении Ильичевск-Варна 473
8.5. Технологія перевантажувальних робіт 477

Додатки 484
1. Основні терміни та визначення з перевезення вантажів 484
2. Словарь-справочник по международным перевозкам грузов 507
3. Словник страхових термінів 566
4. Международные соглашения и конвенции ЕЭК ООН в области транспорта 612
5. Державні органи України 615