Зеркалов Д.В. Транспорт Украини: Довідник. У двох книгах. Кн. 1.

К списку книг
Зеркалов Д.В. Транспорт України. Довідник. У двох книгах. Книга перша.– К.: Основа, 2002.– 416 с.

ББК 39.1(2 Ук)
З-57
УДК 656.1/.5(477)(035)

Рецензент: Проректор з перепідготовки кадрів Національного транспортного університету, доктор технічних наук, проф. П.Р. Левковець

ISBN 966-7233-91-Х

У книзі наведено основні положення законодавчих і нормативно-правових документів щодо функціонування транспорту України.
Призначена для працівників галузі, а також підприємств, організацій, установ, місцевих органів виконавчої влади, викладачів та студентів навчальних закладів відповідного профілю.

ББК 39.1(2 Ук)

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Загальні відомості про транспорт 3
1.1. Єдина транспортна система України 3
1.2. Транспортний комплекс України 10
1.2.1. Залізничний транспорт 11
1.2.2. Автомобільний транспорт 14
1.2.3. Дорожнє господарство 15
1.2.4. Авіаційний транспорт 16
1.2.5. Морський і річковий транспорт 16
1.2.6. Трубопровідний транспорт 17
1.3. Закон України Про транспорт 24
1.4. Закон України Про залізничний транспорт 32
1.5. Закон України Про автомобільний транспорт 37
1.6. Закон України Про дорожній рух 67
1.7. Повітряний кодекс України 88
1.8. Закон України Про трубопровідний транспорт 91
1.9. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом 95
1.10. Кодекс торговельного мореплавства України 104
1.11. Класифікація автомобільних доріг загального користування 110
1.12. Здійснення транспортно-експедиційної діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів 114

РОЗДІЛ 2. Управління транспортом в Україні 117
2.1. Міністерство транспорту України 117
2.2. Державна адміністрація залізничного транспорту 123
2.2.1. Управління залізничним транспортом: загальні питання 126
2.2.2. Статут залізниць України: Загальні положення 130
2.2.3. Функції Укрзалізниці 131
2.3. Державні територіально-галузеві об’єднання (залізниці) і дирекції залізничних перевезень 138
2.4. Державний департамент автомобільного транспорту 151
2.5. Автотранспортні управління Міністерства транспорту 155
2.6. Державна служба автомобільних доріг України 157
2.7. Відкрите акціонерне товариство Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги України” 163
2.8. Державний департамент морського і річкового транспорту 166
2.9. Державна судноплавна компанія “Українське морське пароплавство” 170
2.10. Акціонерна судноплавна холдингова компанія “Сі Трайдент” 174
2.11. Порти України 178
2.12. Державний департамент авіаційного транспорту 186
2.13. Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” 191
2.14. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 196
2.15. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 197
2.16. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів 200
2.17. Кодекс України про адміністративні правопорушення 207
2.18. Кримінальний кодекс України 223
2.19. Цивільний кодекс Української РСР 229

РОЗДІЛ 3. Транспортна політика України 234
3.1. Принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав-учасниць СНД у галузі транспортної політики 234
3.2. Концепція реформування транспортного сектору економіки 237
3.3. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу 246
3.4. Утвердження України як транзитної держави у 2002–2010 роках 255
3.5. Розвиток транспортно-дорожнього комплексу України на період до 2020 року 271
3.6. Державна комісія з питань транспортних коридорів 291
3.7. Межведомственная комиссия по вопросам транспортных коридоров и транзитной политики 293
3.8. Концепція створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні 294
3.9. Програма створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні 307
3.10. Створення системи інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування
на 2002–2010 роки 311
3.11. Державна політика у сфері постачання та транзиту сирої нафти 316
3.12. Змішані перевезення вантажів: Загальні положення 323
3.13. Решение проблем транспортного сотрудничества СНГ 334

Додатки
1. Серії номерних знаків для транспортних засобів України (Нові номери) 346
2. Літери, які належать країнам і нанесені на відмітних знаках автомобілів, що беруть участь у міжнародному дорожньому русі 347
3. Основні порушення і заходи стягнення, передбачені КпАП за порушення водіями Правил дорожнього руху 348
4. Перелік порушень водіями, в разі скоєння яких робиться запис до талона 352
5. Важливі події в розвитку залізничного транспорту України 353
6. Перелік основних підприємств та організацій, які перебувають у сфері управління Мінтрансу (Укрзалізниця) 360
7. Перелік державних підприємств, які перебувають у сфері управління Мінтрансу (Укравтотранс) 374
8. Перелік державних підприємств та господарських товариств, які перебувають у сфері управління Мінтрансу (Укрморрічфлот) 380
9. Перелік державних підприємств, які перебувають у сфері управління Мінтрансу (Укравіатранс) 387
10. Основні терміни та визначення з технології комбінованих перевезень 389
11. Основні показники роботи транспорту України за 1990–2000 роки 395
12. Действительные и ассоциированные члены АМЭУ 400