Довідник експедитора. У двох книгах. Кн. 1. За редакцією Зеркалова Д.В.

К списку книг (скоро выложу весь текст)
ББК 39.18 92
УДК 658.788(035)
Д-58

Рецензент: Проректор з перепідготовки кадрів Національного транспортного університету, доктор техн. наук, проф. П.Р. Левковець; директор Київської філії страхової компанії "АЗОВ" В.В. Горенко

Рекомендовано до друку вченими радами Національного транспортного університету (протокол № 5 від 27.06.2002 р.), Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту (протокол № 1 від 30.09.2002 р.) та Президією транспортної академії України (протокол № 11 від 29.08.2002 р.)

Довідник експедитора. У двох книгах. Книга перша/ Д. В. Зеркалов, В. Г. Кушнірчук, Ю. Й. Пероганич, В. І. Петров, Ю. Н. Приходько, П. В. Саввін. – К.: Основа, 2002. – 624 с.
ISBN 966-7233-90-1

У книзі узагальнено матеріали основних міжнародних і вітчизняних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення перевезення вантажів усіма видами транспорту в міжнародному і внутрішньому сполученнях.

Для працівників транспортних підприємств, експедиторів, власників транспортних засобів, місцевих органів виконавчої влади, користувачів послуг усіх видів транспорту, а також викладачів та студентів навчальних закладів відповідного профілю.

З М І С Т

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ОСНОВА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 4
Акты международного права 4
1.1. Конвенции по международным перевозкам 4
1.2. Правовое регулирование международных перевозок грузов 10
1.3. Международная Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах 15
1.4. Конвенция о дорожном движении 23
1.5. Международные правила, относящиеся к документу на смешанную перевозку 57
1.6. Международные соглашения и конвенции ЕЭК ООН в области транспорта 64
1.7. Международная конвенция по безопасным контейнерам 66
1.8. Угода про порядок транзиту через території держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав 73
1.9. Международный коммерческий арбитражный суд и исполнение арбитражных решений по спорам с зарубежными партнерами 75
1.10. Пределы ответственности в конвенциях по международным перевозкам грузов 78
Законодавство України 84
1.10. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність 84
1.11. Закон України Про транспорт 93
1.12. Закон України Про залізничний транспорт 95
1.13. Закон України Про автомобільний транспорт 98
1.14. Закон України Про дорожній рух 106
1.15. Повітряний кодекс України 108
1.16. Кодекс торговельного мореплавства України 110
1.17. Митний Кодекс України 114
1.18. Закон України Про транзит вантажів 125
1.19. Закон України Про перевезення небезпечних вантажів 127
1.20. Закон Украины О признании и исполнении в Украине решений иностранных судов 130
1.21. Закон України Про страхування 131

РОЗДІЛ 2. НОРМАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ОСНОВА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 136
2.1. Транспортно-технологічні системи доставки вантажів 136
2.2. Правові засади організації перевезень вантажів 146
2.3. Організація перевезень вантажів залізничним транспортом 147
2.4. Організація перевезень вантажів автомобільним транспортом 152
2.5. Організація перевезень вантажів морським транспортом 165
2.6. Організація перевезень вантажів річковим транспортом 170
2.7. Організація перевезень вантажів повітряним транспортом 171
2.8. Транспортні особливості базисних умов поставки 172
2.9. Интермодальные перевозки грузов по транспортным коридорам 178
2.10. Здійснення транспортно-експедиційної діяльності під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів 187
2.11. Общие условия транспортной экспедиции АМЭУ 189
2.12. Комментарий к Общим условиям транспортной экспедиции АМЭУ 193
2.13. Міжнародні транспортні організації 197
2.14. FІАТА – Международная федерация экспедиторских организаций 206
2.15. Отримання рекомендації АМЕУ для вступу асоційованим членом до FІАТА 210
2.16. Документы и формы FІАТА. Комментарии 211
2.17. Пользование документами и формами FІАТА 223
2.18. Договор транспортной эспедиции 231
2.19. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 235
2.20. Комментарий к оформлению внешнеэкономических контрактов 239
2.21. Украинский государственный центр транспортного сервиса (УГЦТС) “Лиски” 244
2.22. Международные правила интерпретации коммерческих терминов “ИНКОТЕРМС-2000” 244
2.23. Основные международные организации в области транспорта, электрической и почтовой связи, в деятельности которых принимают участие страны СНГ 258

РОЗДІЛ З. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ 262
3.1. Європейська угода про міжнародні магістральні залізничні лінії 262
3.2. СМГС — Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (Оглавление текста с изменениями и дополнениями на 1 апреля 2001 г.) 267
3.3. Статут залізниць України 269
3.4. Правила користування вагонами і контейнерами 286
3.5. Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів 289
3.6. Порядок надання, використання та захисту кодів експедиторських організацій 290
3.7. Перевозка грузов в универсальных контейнерах по железным дорогам государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики 291
3.8. Планування перевезень вантажів 295
3.9. Приймання вантажів до перевезення 302
3.10. Видача вантажів 307
3.11. Умови перевезень вантажів 315
3.12. Обчислення термінів доставки вантажів 321
3.13. Зберігання вантажів 322
3.14. Специализация пограничных станций на переходах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией 325
3.15. Наскрізні тарифні ставки на транзитні перевезення вантажів залізницями України в порти 326

РОЗДІЛ 4. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 330
4.1. Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) 330
4.2. Конвенция о договоре международной перевозки грузов по дорогам (КДПГ) 330
4.3. Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 343
4.4. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок грузов 359
4.5. Европейское соглашение, касающееся работы экипажей 363
транспортных средств, производящих международные 363
автомобильные перевозки (ЕСТР) 363
4.6. Европейское соглашение о международных автомагистралях 371
4.7. Порядок допущення автоперевізників України до виконання міжнародних перевезень вантажів з використанням книжки міжнародних дорожніх перевезень 374
4.8. Международная перевозка грузов с применением книжки МДП (TIR) 376
4.9. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів 384
4.10. Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами 394
4.11. Оформлення і видача дозволів на поїздку по територіях іноземних держав 397
Пункти видачі дозволів на перевезення вантажів у міжнародному сполученні 400
4.12. Порядок медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів 401
4.13. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні 402

РОЗДІЛ 5. СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. АКТИ, ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ 451
5.1. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій 451
5.2. Страхование ответственности сторон при выполнении международных перевозок. Транспортное страхование. Страхование грузов 463
5.3. Правила страхования грузов 478
5.4. Правила страхования водного транспорта 482
5.5. Условия страхования грузов 489
5.6. Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів 495
5.7. Відповідальність залізниці, вантажовідправників і вантажоодержувачів. Загальні положення 499
5.8. Претензії та позови у внутрішньому сполученні на залізничному транспорті 504
5.9. Претензії та позови у міжнародному сполученні на залізничному транспорті 506
5.10. Актово-претензионная работа на железных дорогах государств-участников Содружества, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики 507
5.11. Споры, возникающие при перевозке грузов по железной дороге 536
5.12. Уроки прошлого 556

Додатки 560
1. Глосарий 560
2. Основні терміни та визначення з перевезення вантажів 573
3. Основні терміни та визначення з технології комбінованих перевезень 584
4. Серії номерних знаків для транспортних засобів України (Нові номери) 589
5. Літери, які належать країнам і нанесені на відмітних знаках автомобілів, що беруть участь у міжнародному дорожньому русі 589
6. Основні порушення і заходи стягнення, передбачені КпАП за порушення водіями Правил дорожнього руху 590
7. Перелік порушень водіями, в разі скоєння яких робиться запис до талона 593
8. Расстояния между городами Европы 594
9. Відстані між адміністративними центрами України 600
10. Транзитное расстояние и время доставки груза железнодорожным транспортом 601
11. Квалификационные требования к экспедитору 602
12. Действительные и ассоциированные члены АМЭУ 604
13. Багатосторонні міжнародні договори, укладені в рамках Ради залізничного транспорту СНД 614
14. Документи міжнародного залізничного транспортного права КОТІФ і регламенти його застосування 618
15. Участие членов ОСЖД в действующих рамках ОСЖД соглашениях и договорах (на 31.12.2001 г.) 619
Зміст 620

ДОВІДНИК ЕКСПЕДИТОРА
Основний зміст другої книги
Розділ 6. Правила перевезення вантажів залізничним транспортом
Розділ 7. Перевезення вантажів морським транспортом
Розділ 8. Перевезення вантажів авіаційним транспортом
Розділ 9. Перевезення небезпечних вантажів
Розділ 10. Питання оподаткування
Розділ 11. Митний контроль вантажів
Розділ 12. Безпека вантажних перевезень
Розділ 13. Безпека транспортно-експедиційної діяльності
Додатки