Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічне управління: Навчальний посібник.

Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічне управління: Навчальний посібник.