Зеркалов Д.В. Довідник споживача нафтопродуктів.

З-57 Зеркалов Д.В. Довідник споживача нафтопродуктів :— К.: Наук, світ, 2000. - 196 с. - Бібліогр.: с.191-194.

П Е Р Е Д М О В А

Подальший розвиток народного господарства України потребує проведення активної енергозберігаючої політики, особливо при використанні нафтопродуктів — бензину, дизельного палива, мастильних матеріалів. Найважливіше — зменшити використання нафтопродуктів транспортними засобами, які витрачають більшу частину дизельного палива та бензину.
Нині з питань запобігання втратам нафтопродуктів, раціонального їх використання у різних галузях народного господарства накопичено значний досвід, відображений у великій кількості офіційних та відомчих видань. У довіднику систематизовано ці матеріали і викладено у зручному для практичного використання вигляді.

З проблемою раціонального використання нафтопродуктів нерозривно пов`язане широке коло питань. Витрати нафтопродуктів значною мірою залежать від їх вірного добору та якості, використання машин, організації всіх технологічних операцій, пов`язаних із доставкою, зберіганням, видачею та заправно-змащувальними роботами, якісного та своєчасного технічного обслуговування і ремонту нафтоскладського устаткування, а також технічного стану машин у процесі їх експлуатації.

Довідник побудовано таким чином, щоб розкрити проблему екологічно-орієнтованого нафтоспоживання, починаючи від загальних питань нормування і закінчуючи конкретними пропозиціями з економії нафтопродуктів в різних умовах їх використання.

У посібнику викладено довідкові дані з різних питань застосування і раціонального використання нафтопродуктів, наведено організаційні, технологічні і технічні заходи, які забезпечують зменшення їхніх втрат при експлуатації автотракторної техніки: автомобілів, тракторів та всіх машин, створених на їхній основі (землерийних та землерийно-транспортних, завантажувально-розвантажувальних і вантажопідйомних, бурової і палебийної техніки тощо), тобто тих, що мають двигун внутрішнього згоряння та виконуючі механізми.