Эйтутис Г. Д., Сухоруков В.Г., Зеркалов Д.В. Нормування матеріальних ресурсів: Словник-довідник.

Эйтутис Г. Д., Сухоруков В.Г., Зеркалов Д.В. Нормування матеріальних ресурсів: Словник-довідник.